+ Kubata.nazory.cz

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN


Obsah: Italská mafie versus soudce Falcone... Chobotnice po česku... Mocná světová chobotnice...Terorismus ve světě a globálně organizovaní banksteři...Vládci světa jsou nejnebezpečnější teroristi...


Italská mafie versus soudce Falcone
Ze všech zločinů, které existují, je nejzhoubnější a nejnebezpečnější zločin organizovaný. Je doménou mužů, stejně jako zločin běžný, neorganizovaný. Pokud se v řadách organizovaného zločinu nalézá nějaká žena, pak je to zpravidla jen něčí milenka nebo bezvýznamný pěšák, kterého je možné kdykoliv obětovat. Jak známo, všechna společenství mužů bývají vždy silně hierarchizovaná- a tím spíš to platí o mafii. I zde se muži organizují do pevných vojenských útvarů a páchají kolektivně zločiny za účelem rychlého, nezákonného a obrovského zbohatnutí. Životní orientace mafiánů bývá obvykle pouze na dvě věci: peníze a moc. Tím, že je mafie výhradně mužská organizace, její životní postoje jsou pochopitelně velmi šovinistické. Ve „ctihodné společnosti“ jsou ženy tradičně rozděleny na počestné a děvky. S těmi počestnými se mafiáni žení, aby jim zplodily potomstvo, s děvkami se věnují promiskuitě.
     Kolébkou mafie je Itálie, přesněji Sicílie. Není to náhoda, že se zrodila zrovna tam. Sicilský kraj byl odjakživa zaostalý, vysušený a neúrodný, proto tam vládla celá staletí chudoba a bída. A tam kde vládne chudoba a bída, a kde bývá neúrodná půda, tam se také daří násilnickým mužům a zločinu. Sicilská mafie vznikla původně k udržení místního pořádku- už kdysi za napoleonských válek. Vláda ji zprvu tolerovala, později se však marně snažila zlomit její vliv.
     V 19.století se mafie v rámci přistěhovalectví rozšířila z Itálie do Ameriky. Cosa nostra se tam záhy stala pojmem, neboť americko-italští mafiáni byli neuvěřitelně mocní a zasahovali do všech sfér života. Postupem času se mafiánská uskupení rozšířila do všech zemí, a dnes už je jejich nezákonná činnost spjata prakticky s celým světem. Neblahé praktiky mafiánů byly velmi názorně předvedeny v americkém filmu Někdo to rád horké s herečkou Merylin Monroe v hlavní roli. Paradoxem je, že i tato slavná herečka se stala obětí skutečných mafiánů. Otrávili ji, aby její smrtí varovali jejího milence prezidenta Kennedyho, že dopadne podobně, pokud se jim vzepře. Kennedy na jejich varování však nedbal a mocným mafiánům se vzepřel. Podepsal totiž zákon, který omezoval neomezenou moc spolčených mafiánských bankéřů z FEDu a chtěl nechat vytisknout státní bankovky na FEDu nezávislé. To se mu stalo osudným. Tito banksteři se spojili s CIA a s italskou i izraelskou mafií a nechali Kennedyho pro výstrahu před zraky celého světa v Dallasu odprásknout jako prašivého psa. Mafián Rubistein pak zastřelil Lee Oswalda, aby pak formálně mohli celý atentát svést pouze na něj. Nechali časem nenápadně a postupně popravit také všechny svědky (asi 30 lidí), kteří při atentátu něco závažného uviděli na vlastní oči. Pro jistotu později nechali zastřelit i bratra Roberta Kennedyho, a ještě později mafie a bankéři pro jistotu nechali zabít i syna Kennedyho Johna.
     Tradiční italskou mafii ve své knize vzpomínek výstižně charakterizoval soudce Falcone, který byl velkým bojovníkem proti mafii. Kvůli tomu byl taky mafiány roku 1992 zavražděn. Zde je několik jeho postřehů:
- Kdo vstoupí do této organizace (organizovaného zločinu), již nikdy není a nikdy nebude soukromou osobou. I volba manželky musí být schválena pohlaváry, neboť družka musí být též spolehlivá.
- Mnozí Italové se řídí úslovím: kdo je slepý, němý a nemá uši, dožije se sta let s pokojem v duši. Tam, kde jde o velké peníze je lepší hodně a hodně mlčet.
- Lidé dobře vědí, proč je mafie nazývaná chobotnicí (La Piovra). To kvůli schopnosti okamžitě regenerovat svá chapadla, která jí byla odseknuta.
- Prožil jsem dětství v Palermu v atmosféře mafiánství. Děsila mě brutalita, vraždění a vydírání okolo.
- Dnes už vím, že oni „ctihodní muži“ nejsou ďáblové. Jsou to lidé jako my, a paradoxně právě proto jsou tak nebezpeční.
- Shledal jsem, že hranice mezi bohatou společností a mafií nejsou přesně vymezeny.
- Když jsem se objevil na Sicílii bylo „ctihodných mužů“ asi pět tisíc. Prošli přísným výběrem, zavázali se bezmezně dodržovat pravidla, byli to opravdoví profesionální zločinci.
- Italský stát proti organizovanému zločinu bojuje jen emotivně, nedůsledně, jako by úřadům šlo jen o chlácholení veřejného mínění. Je hodně důvodů, proč tomu tak je, ale ten hlavní spočívá v jistotě, že politikové, když se dají do důsledného boje, mohou ztratit všechno. Mafie je však jen společenský fenomén a vždy je možné něco proti ní dělat. Jde jen o to vědět, že se skládá z lidí, kteří nejsou pouhým ztělesněním zla a že je nutné vidět je tak, jak žijí a působí.
- Jedinou důležitou ženou je pro mafiána jeho matka a matka jeho dětí; ostatní jsou pro něj jen kurvy.
- Ctihodní muži nikdy neprojevují emoce, ani nevyslovují své názory.
- Násilí a krutost nejsou nikdy bezdůvodné. Násilí je vždy důsledně logické a i ty nejošklivější zločiny jsou vykonávány se smyslem pro povinnost a zachování sebeúcty.
- Mafie je druhem mentality. Všichni proti ní protestujeme, ale sami potřebujeme změnit své myšlení. Uvedu příklad. Jestliže na radnici nebo na jiném úřadě neznáte správného člověka, nikdy nedosáhnete toho, co chcete. A tak je to se vším.
- Ztráty vzniklé byrokracií, špatným rozdělováním financí z Říma, ještě horším nakládáním s těmito penězi na Sicílii a všudypřítomnou korupcí se dohánějí neustálým zvyšováním daní.
- Představte si mafiána, který se stane kapitánem průmyslu. Je bohatý, sebejistý, má dost peněz a nemusí si vypůjčovat. Pracuje na vytvoření monopolu založeném na zastrašování a násilí. Jestliže je stavebním podnikatelem, pomalu pohltí továrny na cement, ocel, atakdál. Časem vytvoří monopolní síť, kterou kontroluje.
- Nesmíme se nechat obalamutit: to že mafián zbohatl z ilegálních zisků a vstoupil do legálního obchodu, není znakem toho, že se mafie stala součástí normální společnosti čestných lidí. Ctihodný muž se bude vždy vracet k zákonům a násilí Cosa nostry. Nikdy se neosvobodí od mentality své kasty, pocitu, že je součástí privilegované skupiny. Mafiáni jsou zvyklí tvrdě pracovat, s nejvyšším nasazením, investují svůj kapitál a chovají se jako seriózní podnikatelé. Ale využívají zastrašování a násilí, aby ovládli trh, a v tomto budou pokračovat tak dlouho, dokud mafie bude existovat.
- Jestliže chceme proti mafii bojovat efektivně, nesmíme ji považovat za monstrum. Není to rakovina, která napadla zdravý orgán. Naopak, žije v perfektní symbióze se svými ochránci, komplici, všech, kdo jí něco dluží, informátory a lidmi všech vrstev, kteří byli zastrašeni nebo vydáni vydírání. Problém v dnešním boji proti mafii je v tom, že Cosa nostra není jen zločineckou organizací, ale stala se skutečnou hospodářskou velmocí. Běžný občan už dnes nedostane příležitost potkat se s násilím mafie přímo. Pozná jen průvodní jevy rozmachu organizovaného zločinu: byrokracii a korupci politiků , policie i justice i státních úředníků. Ale to už není jen specifikem Sicílie, ani celé Itálie.
     To byl hrdinný soudce Falcone. Co k tomu dodat? Že současní mafiáni dnes sedí v nejvyšších státních a politických funkcích a ovlivňují společnost i politiku jinak- penězi. Peníze mohou dnes rozmnožovat investicemi a finančními operacemi. Peníze byly a jsou to hlavní, co mafii zajímá- eventuální špinavou práci za ně mohou dělat jiné, podřadnější najaté mafie. Soudce Falcone považoval za důležitý trest pro mafiány zabavovaní majetku. Ale zdá se, že to se nikdy nestane. Místo toho se mafie zglobalizovala a prosperuje čím dál víc.
     Viděla jsem už hezkou řádku filmů o mafiánech a organizovaném zločinu a všimla jsem si jedné zajímavé věci. Ač žili ti mafiáni v neskutečném přepychu, nebyli šťastní. Procházeli se ve svých luxusních domech, pojídali nejvybranější lahůdky, vozili si zadky v nejdražších bourácích a měli pochopitelně nejkrásnější manželky i milenky- nic z toho však pro samé intriky a strach, že je někdo oddělá, nemohli doopravdy vychutnat. Byli z nich v podstatě ubozí štvanci, obklopeni ve dne v noci „gorilami“ jako nějací vězni. Věčně zasmušilí, věčně ve střehu, věčně ve válce- a já jsem jim takový život ze srdce přála. 1

Věřím totiž tomu, že i skuteční mafiáni žijí svůj život ve věčném strachu. Za všechno se totiž musí v životě platit. Buď budeš spravedlivý člověk a budeš mít klidné spaní, nebo budeš mafián a budeš jinými mafiány a možná i vlastním svědomím pronásledován. Při těch mafiánských filmech mě pokaždé napadaly podobné myšlenky: Panebože, proč se ti chlapi pořád tak honí za mamonem? Jestli je bohatství vždy spojeno s tak s ubohým životem, pak děkuji, nechci. Když někdo vlastní 20 rolls-royců, stejně si může vozit prdel jen v jednom z nich. Když se stoly prohýbají pod vybranými lahůdkami, stejně má dotyčný jen jeden žaludek. A k čemu 20 domů či 20 milenek? Závěr je ten, že mafiánům nakonec nejde ani o ten majetek, ale o získání co nejvyššího postavení ve zločinecké hierarchii. Honba za mocí je patrně nejsilnějším motorem jejich počínání- jakési jejich afrosidiakum. Nikdo zlý není šťasten, napsal kdysi starověký římský satirik Juvenalis a měl pravdu. Ta pravda platí dodnes, neboť co je člověku platné, že je obklopen přepychem a luxusem, má-li ze své zlé činnosti depresi, ze které často hledá východisko v ještě větší agresi? Zato má-li člověk vypěstovánu vnitřní pohodu a sílu, nepotřebuje žádný přepych, je mu dobře na duši i bez přepychu. Takový zahrádkář, který si s láskou pěstuje své skalničky, bývá kolikrát na tom stokrát líp, než superbohatý mafián. U nás se ovšem stále dost lidí domnívá, že být lotr se vyplácí. Nevyplácí! Svině může utéct zákonu, i vlastnímu svědomí, ale ne vlastnímu podvědomí. Nemá se ráda, a proto je zlá na druhé. Člověk, jehož motivací jsou pouze peníze, škodí světu i sám sobě. Veřejná zpověď jednoho z italských mafiánských bossů se stala raritou a umožnila nahlédnout do temného, tíživého světa: „Nestačil jsem si ani užít dětství. Když mi bylo dvanáct, vtiskli mi do ruky pistoli. Piovra (chobotnice) byla středem mého života, násilí jediným prostředkem v boji o přežití. Bylo pro mě důležité, abych se stal tím, čím ostatní: zabijákem. To byla v mafii „cesta vzestupu“. Zabil jsem dost lidí, ale nejvíce je mi líto krutého konce jednoho dvanáctiletého chlapce. Toho jsem napřed uškrtil a pak jeho mrtvolu rozpustil v kyselině a nechal zmizet- jen proto, že to byl potomek soupeřícího klanu. V podstatě jsem nebyl nikdy šťasten, pořád jsem žil v napětí.“


Chobotnice po česku
Tradiční náplní činnosti všech mafií byly odjakživa obchody se zbraněmi, obchody s drogami, obchody se ženami, obchody s nemovitostmi i starožitnostmi, stavební podvody, nelegální sázkové činnosti, únosy, defraudace, pašování, korupce, organizované krádeže i bankovní loupeže. Na všech těchto nelegálních aktivitách mafie vydělávaly obrovské peníze.
     Ovšem všichni ti drogoví dealeři, oorganizovaní zloději aut, lupiči, či pasáci- to je jen taková udřená dělnická třída v porovnání s novodobými, moderními, dobře organizovanými vzdělanými lupiči v dokonale padnoucích oblecích. Tito novodobí lupiči sídlí na nejvyšších pozicích státu. To oni jsou daleko nebezpečnější než obyčejní organizovaní zločinci. Sovětská armáda od nás po revoluci odešla- ale mafie přišla. Ruský organizovaný zločin, propojený s bývalými členy KGB, se zde opírá o někdejší komunistické nomenklatury a členy bývalé StB. Poddanská povaha vztahu naší StB a sovětskými bezpečnostními a stranickými orgány byla dostatečně známa a je tedy jen logické, že zůstala poslušná a poddanská i po listopadovém puči. Přišla k nám „druhá okupace“: mafie, která má dost milionů na úplatky i dostatek ostrých hochů na zastrašování, včetně zhruba sto tisíc bývalých čs. spolupracovníků KGB, jejichž jména jsou dodnes pečlivě utajena. K ruskému organizovanému zločinu o něco později přibyl i zločin americký, italský i izraelský.
     Začalo to hned po puči aférou s lehkými topnými oleji. Ropné mafie získaly miliardy, aniž by jim od státu cokoliv hrozilo. Nikdo přesně neví, kolik miliard skončilo v kapsách „podnikatelů“, z nichž byly chyceny a odsouzeny jen ty nejmenší, bezvýznamné rybičky. Úředníci ministerstva financí a poslanci se přes mnohá upozornění vůbec nesnažili zamezit úniku peněz ze státní pokladny a byli to naopak právě oni, kdo úmyslně vyrobili chatrné normy a zákony, jež umožnily tyto stamiliardové krádeže. V sousedním Maďarsku probíhaly s lehkými topnými oleji tytéž miliardové úniky, takže to jasně nasvědčuje, že ty podvody byly propojené a pečlivě připravené z nejvyšších míst.
     Největší problém byl v tom, že po pseudorevoluci nebyli komunisti zbaveni moci. Takže dnes už je notoricky známo, že sametový puč otevřel šanci především komunistům a estébákům. Právě oni mohli beztrestně rozkrást (zprivatizovat) státní majetek. Naopak tento puč nedal žádnou šanci příslušníkům exilu či politickým vězňům. (Tuto okolnost mnoho lidí Havlovi dodnes zazlívá- že se paktoval s komunisty a pak se ještě nechal oslavovat jak nějaký hrdina či rovnou bůh). Do čela vlády se dostalo nejvíce těch, kteří byli dříve členy KSČ. Anebo ti, které s těmito lidmi, tak či onak něco spojovalo. Tito lidé sice navenek hlásali vznešené myšlenky (Havel v tom vynikal nejvíc, neb velmi toužil po Nobelovce), ale v praxi chránili dobře organizované komunistické zločince. Ti se díky špinavým penězům stali tím, čím dnes jsou: největšími finančními magnáty v této zemi. I legislativa chránila jejich zájmy, nikoliv zájmy řadových občanů. Ani se nepočítalo s přepracováním komunistického zákonodárství- a v tom byl ten podvod na nás všech spáchaný hned od samého začátku. Mohli jsme se mít všichni lépe, ale komunisti- mafiáni nás okradli. Občané, když volili po revoluci pravici, rozhodně nepočítali s tak velkou tolerancí ke komunistům a s jejich další politickou aktivitou i legalizací jejich majetku. Vždyť jen jejich nemovitý majetek představoval 62 budov po celém Česku. Komunistická strana se tak stala od samého počátku bezkonkurenčně nejbohatší stranou a mohla tudíž s pomocí svých peněz tahat za nitky ve všech ostatních vznikajících stranách.
     To vše se dělo ve všech postkomunistických zemích podle stejného scénáře a západní oligarchie tomu jen nečinně přihlížely. Místo stranických úkolů začali bývalí komunisté plnit úkoly jiné- mafiáni s bílými límečky navázali své dočasně zpřetrhané klientelistické sítě všemi směry a svou dřívější politickou moc přeměnili na moc ekonomickou.
     Dnes je již zcela zřejmé, že mafiánské hlavy našich politiků vymýšlejí úmyslně děravé zákony, aby vznikla neprůhlednost vlastnických vztahů i kapitálového trhu jako celku. Občanům tím vznikají obrovské stamiliardové škody. Známé jsou například exekutorské kauzy, kdy soudruzi poslanci v podstatě zlegalizovali lupiče, kteří za bílého dne mohou loupit majetek i těch občanů, kteří nikomu nic nedluží.
     Po pseudorevoluci zkrachovalo u nás mnoho bank za sebou a opět nebyl nikdo z finančních podvodníků a mafiánů za stamiliardové defraudace trestně stíhán. Místo toho tehdejší ministr financí Klaus jen nonšalantně krčil rameny, na národ se mile a potutelně usmíval a prohlásil, že nezná špinavé peníze. Krást odborně peníze, to je dnes už úplná věda, na kterou dotyční nonšalantní mafiáni musí vystudovat příslušné vysoké ekonomické školy. Jen naivní hlupáci dnes vlítnou do banky s kalašnikem v ruce, když existují mnohem elegantnější, sofistikovanější způsoby, jak ukrást ne pouhých pár milionů, ale rovnou pár miliard. Stačí přece jen rozesadit na vhodná politická místa pár rošťáků, svých zasvěcených kumpánů - a beztrestné tunely mohou začít.
     Dověděli jsme se, že stát vložil do ozdravění bank 90 miliard Kč, protože bylo přiznáno, že většina prostředků byla vykradena. Ba i různé fondy a kampeličky byly vytunelovány, což je jen přijatelnější slovo pro vykradení. Jak je možné že „vykrádači“ bank nemuseli ručit svým majetkem, tak jak to banky vyžadují po svých klientech při poskytování úvěrů? Podvody a krádeže v bankách (vždy decentně nazývané tunelování) se kupodivu nikdy nevyšetřily a nikdo za ně (až na malé ryby) nikdy nešel sedět. Proti síle peněz jsou zde zkrátka všichni řadoví občané naprosto bezmocní. Za drobné loupeže jdou obyčejní lidé třeba i na tři roky do vězení, ale uhlazení, vysoce elegantní a vysoce vzdělaní lupiči, kteří ukradli ne miliony, ale rovnou miliardy, jsou právě díky tomuto obrovskému balíku peněz prakticky nepostižitelní. Přítel prezidenta Klause bankéř Tykač, který byl a je bezpochyby velmi vlivnou osobou české ekonomiky, prohlásil: "Drobní akcionáři plačte" – což byl slogan jeho oficiální reklamní kampaně. Svůj slogan opravdu splnil, neboť lidé, kteří mu svěřili své peníze, popř. pracovali v podnicích vytunelovaných jeho skupinou, skutečně hořce zaplakali.
     U nás se krade organizovaně všude a na všech frontách. I ve fondech a v kampeličkách lidé přišli o desítky miliard korun. „Přesnou sumu nelze určit, ale podle našich výpočtů jenom u fondů jde o částku mezi 20 až 60 miliardami korun“, prohlásil tenkrát vedoucí představitel jedné z největších bank, který si však pro možnou represi ze strany státu nepřál být jmenován. Prostředí, v němž silní mohou beztrestně zneužívat slabých a neznalých drobných akcionářů a přesouvat do svých kapes jejich peníze, vytvořil podle finančních expertů svou nečinností a nezájmem stát -čili poslanci. „Přestože jsou způsoby odírání podílníků všeobecně známé, stát (poslanci) nepodnikl nic, aby tomu zabránil. Kapitálový dozor ministerstva financí, který by měl takové jednání stíhat, tak ani zdaleka neučinil. Dozoru se ještě nepodařilo nikoho donutit, aby ukradené peníze vrátil, ani jej dostat před soud“, uvedl další významný bankéř, který si však pro možné potíže s touto institucí rovněž nepřál být jmenován.
     Většinoví akcionáři kradli nerušeně i v podnicích. O tomto jevu se mluvilo mezi znalci kapitálového trhu jako o vysávání firem. Opět chyběla účinná legislativa, která by takovému chování zamezila. Pochopitelně, že obrovské škody, které podvodníci všude způsobili, zaplatili vždy daňoví poplatníci. A tak zatímco mnoho občanů díky tomu zchudlo, uhlazení vzdělaní bankovní gangsteři (tzv. banksteři) závratně zbohatli. Není bez zajímavosti, že i západní investoři konstatovali, že vlastnictví drobných akcionářů skončilo v kapsách manažerů investičních fondů, aniž přitom nějak prospěli české ekonomice. Manažeři v Česku si prostě správu fondů spletli s licencí ke krádežím. Přitom částky ukradené finančními bandity byly ohromující a škody napáchané na české ekonomice jsou nenapravitelné.
     K tomu všemu připočtěme zločinnou obrovskou korupci, která je u nás rovněž všudypřítomná. Ukazuje se nezbytnost přísných zákonů o veřejných zakázkách, neboť úplatkářství se stává nejaktuálnějším tématem doby. Na úseku státní správy a stavebnictví se nejedná o drobné úplatky, ale o těžké formy organizované kriminality. Naše dálnice jsou například čtyřikrát drazší než kdekoliv v Evropě. Je to obchodním způsobem provozovaná korupce veřejných činitelů- pevně strukturované a dobře organizované propojení mnoha účastníků, neboť nejde o jednotlivá individuální selhání takzvaných černých ovcí. Podplácení a podvod jsou většinou akceptovány jako součást obchodní politiky zaměřené na zvyšování obratu a zisku.
     Úplatek se pohybuje zpravidla ve výši 3-5 procent z ceny zakázky, v ojedinělých případech až 20 procent. Nezainteresovaný to nazve správně úplatkem, pro podnikatele je to však záležitost obchodní úvahy, jsou to „náklady marketingu“. Platí zásada: čím více se investuje do korupce, tím rychleji stoupá křivka obratu. Zatímco drobný podnikatel kalkuluje, kriminální velkopodnikatel uplácí. Ve stavebnictví existují pevně etablované kartely, které si navzájem rozdělují zakázkové trhy, a tak vylučují volnou soutěž. Vyloučení soutěže a kontroly správních orgánů vede k tomu, že lze požadovat cenu v průměru o třetinu vyšší než jsou ceny tržní. Všechna obohacení k tíži státní pokladny však zase pochopitelně zaplatí občan!
     Jsou u nás zdrcující poznatky o tom, že do korupčních a kartelových úmluv jsou zapojeni ministři, poslanci i funkcionáři politických stran. Místní stavební kartely jsou podporovány a trpěny za protislužbu spočívající v darech politickým stranám, ale především jednotlivým politikům. Pachatelé tak s úspěchem pronikli do nejvyšší politiky, správy, justice, médií a podniků a využívají je k dosahování maximálních zisků. Tato korupční propojení jsou obtížně odhalitelná, neboť všichni zúčastnění zkorumpovaní i korumpující jsou zasvěcenými a vzájemně klientelisticky propojenými pachateli a osobami mající užitek z vykořisťování státu. Z toho důvodu jde o kriminalitu pečlivě utajovanou, která je však mimořádně společensky nebezpečná, protože způsobuje nesmírné škody nám všem občanům, daňovým poplatníkům ( nehledě na to, že podlamuje důvěru v právní stát, kterým vlastně už ale stejně dávno nejsme!).
     Byli jsme na komunistické klientelistické manýry zvyklí, vždyť nám tu KSČ vládla čtyřicet let. Skutečnosti, s nimiž se ale seznamujeme dnes, už nejsou alarmující, nýbrž katastrofální. Změnilo se to všechno na daleko hrůznější patvar, máme zde již skutečné organizované zločince na nejvyšších politických místech, spojené s opravdovým zločineckým podsvětím. Mafiánské metody už prorostly i do základní právní páteře státu: policie-justice-vězeňství, tak hluboko, že nerozhoduje, kdo je v právu, nýbrž kdo má peníze a moc. Je prý veřejným tajemstvím, že za milion korun lze dnes vyhrát prakticky jakýkoliv soudní proces. Nebo za adekvátní částky dosáhnout propuštění z vyšetřovací vazby, či pozastavení trestního stíhání. Skandály novodobých prominentů kryjí i politické strany až k oslabení vlastního kreditu. Sílící stav bezpráví prorostl do politických kruhů- a co hůř- i do obecného povědomí. Udupává naději, s níž většina občanů přivítala polistopadové změny- že před zákonem si teď konečně budeme všichni rovni.
     Naší republikou se pohybují podivní multimilionáři s kufříčky bankovek a početnými ochrankami. Řada z nich vládne rozsáhlými policejními konexemi; vysloveně zločinecké gangy jsou také úzce spojeny s celní a policejní evidencí. Je realitou, že organizovaný zločin jde do takových rozměrů, do jakých mu to umožňují místní čeští novodobí papaláši. Ochrana státu a jeho občanů by měla být zaručena dobrými zákony, které jsou součástí náplně vlády, parlamentu a dalších státních institucí. Pokud tomu tak není, tak političtí zločinci jsou pro společnost nebezpečnější než kriminální vrazi. Pokud se někdo z nich vymlouvá, že abnormálně zvýšená trestná činnost je výsledkem tzv. demokracie, je to lež jako věž. Tak jako lékař nese zodpovědnost za pacienta, stejně tak by měl i politik a poslanec nést zodpovědnost za tento stát. Kdyby lékaři pracovali tak divně a nezodpovědně jako naši poslanci, mnoho pacientů by takovou péči nepřežilo. Člověka taky napadá k čemu je dobrá svoboda tisku, když také nikdy nic nevyřeší? Co z toho máme, když se některé zločiny občas provalí na veřejnost, když stejně za ně nikdo nikdy není potrestán? Všechny skandály jako vždy pravidelně mizí do ztracena. Nebo jsou zameteny bleskově pod koberec. Takže svoboda tisku je k ničemu, protože je bezzubá. Otázkou tedy nadále zůstává, jak se mají občané bránit proti takovýmto poslancům a politikům, kteří VĚDOMĚ připravují zákony, které umožňují organizovanému politicko-ekonomickému zločinu ovládat politickou a ekonomickou scénu.„Ušijí“ si snad političtí zločinci sami na sebe zákon, který by je stíhal? V jakém státním útvaru to vlastně žijeme? No, já vám řeknu v jakém: v mafiánském kapitalismu, kde vládne mafiánský klientelismus. Naše země prý byla zařazena na 18. místo na světě v dokonalosti demokracie. No to si z nás s prominutím dělají prdel! Pokud tohle někdo mínil vážně, pak je to s tou celosvětovou demokracií opravdu, ale opravdu velmi špatné. Finanční úředníci si zcela jasně notují se vzdělanými loupežníky. Naprostý chaos a zmar, to je pravá tvář úřednického snažení na ministerstvu financí. Zákroky státních administrátorů v bankovnictví a na kapitálovém trhu již překonávají všechny fantazie Alenky v říši divů. Pořád dokola mnozí makléři upozorňují na skutečnost, že ukrást stamiliony je u nás snazší než ukrást housku na krámě.
     Některé zahraniční obchodní společnosti zaměřily u nás své snahy na to, aby postupně pronikly i do bankovního systému v republice a ovládly ho- mafie si koupila také východoevropské banky. I Česká národní banka ve skutečnosti není česká ani národní. Experti upozornili, že praní špinavých peněz ve střední a východní Evropě nabylo rozměrů, které ohrožují stabilitu nejen uvedených zemí, ale celého kontinentu. Vedle Slovenska i Česko patří k zemím, kde lze nejsnáze vyprat špinavé peníze. Neexistují zde totiž zákony, které by umožňovaly pohyb finančních prostředků kontrolovat. Celá naše země je hustě prošpikovaná hernami a bordely, které jsou nejsnadnějšími pračkami špinavých peněz. Každý normální běžný občan této země má zkušenosti, jaký přísný metr na něj úřady mají, neboť z každého úřadu vás bez milosti vykopnou, kdykoliv nemáte v pořádku sebemenší hloupost na nějakém papíru- jen na superbohaté západní zločince v bílých límečcích jsou všichni krátcí. Zákonodárci, stejně jako exekutiva, naopak tyto zločince chrání víc než jejich oběti. Těm nahoře se hodí, když je obyvatelstvo co nejvíce sužované zločinci. Je přece tak výhodné, když občané žijí ve věčném strachu o svou bezpečnost, když věčně mají co vyřizovat po úřadech, když věčně zápasí o svou existenci- pak totiž nemají čas sledovat zločinné zkorumpované politiky, když mají spoustu svých vlastních starostí.
     Stačí si namátkou připomenout jen pár skandálů, které byly popsány i v mainstreamu, a které jsou důkazem toho, že u nás už dávno došlo k provázání politiky, policie, justice a podnikání s organizovaným zločinem. Byl zde Berdychův gang, Berkův gang, vražda policisty Janíčka, také zde bylo již 35 podnikatelů zastřeleno, aniž by cokoliv bylo odhaleno. Až případ zastřeleného podnikatele miliardáře Mrázka některé mafiánské praktiky poodhalil. Novinář Kmenta o propojení politiky s podsvětím napsal celkem zdařilou knihu, nazvanou Kmotr Mrázek. To samé potvrdila i tzv. Kubiceho zpráva, z níž na ukázku doslovně zveřejňuji předposlední stránku č.29 a poslední stránku číslo 30- aby si mohl čtenář o tom utvořit vlastní obrázek.
e) informace k obchodní společnosti SPOLCHEMIE Ústí nad labem: informace o nespokojenosti premiéra Paroubka nad zjištěním, že Tomáš Pitr přes osobu Sisák získal od Čka shora uvedenou společnost, snaha premiéra, který požádal Sobotku, přes Čápa z Čka, aby zařídil vrácení pohledávky zpět na stát, v čemž má pomoci banka, která by vypověděla úvěr.
f) informace ke všem trestním řízením proti Tomáši Pitrovi od roku 1997 do roku 2004, zajištěný seznam se svým zpracováním podobá výpisu deníku trestních spisů policejních databází.
2. stopa č.8:
a) zpráva o činnosti Policejního prezidia, jím podřízených útvarů- ÚOKFK, ÚOOZ, FIPO a k zřízeným týmům „KRUH“ a MLÝN“.
b) informace k osobám a jejich vzájemné propojení: Mrázek, Stárka, JUDr. Pechan, ing. Kadlec, ing.Krejčíř
c) informace k přípravě vraždy Ing. Krejčíře, kdy František Mrázek nechal vyhlásit v podsvětí odměnu na jeho hlavu ve výši 100 milionů Kč. Původ peněz na tuto vraždu má mít Mrázek od JUDr. Pechana, což má souvislost na snahu Pechana zbavit se nebezpečného Krejčíře a ovládnout tak trh s LTO ve spolupráci se svým kamarádem Kadlecem z ČEPRO.
d) vazba Pechan a advokát Tomáš Sokol, kdy oba mají být Židé, informace o jejich podpoře financování společnosti Charouze- bývalého automobilového závodníka, dnes podnikatele.
e) informace o tom, že Sokol doporučuje Krejčířovi, aby utekl z ČR, neboť situace kolem něj je neudržitelná.
f) informace o financování Stárkových aktivit osobou Pechan s tím související únos Krejčířova otce Lamberta, který během únosu údajně na následky infarktu zemřel a měl být zakopán na neznámém místě, čímž budou paralyzovány nekalé aktivity Krejčíře, který bude nucen opustit ČR.
3.stopa č.26:
a) hodnotící zpráva z výpovědi osoby Michal Kliment, který uvádí vztahy osob Šebesta, Stárka, Provod, Pitr, Krejčíř a jeho styky s osobou „LEON“, který má být údajný vykonavatel vraždy Šebesty, který má mít schované dokumenty o podvodech Tomáše Pitra, Stárky a Provoda.
b) informace o financování Stárky Krejčířem, o únosu otce Krejčíře Lamberta a údajné vydírání Krejčíře Stárkou o částku 50 milionů.
c) je zde zmínka o údajné přípravě vraždy Stanislava Grosse a o snahách Grosse paralyzovat skupinu kolem Pitra a Stárky. Dále informace o vraždě policejního důstojníka Janíčka, že za vraždou stojí advokátka Rejholcová, která má úzkou vazbu na dalšího policejního důstojníka Pichlíka.
d) informace o schůzce po zatčení Pichlíka, které se účastnili v domě advokátky Rejholcové osoby z podsvětí, kde mělo dojít k tomu, že byl vypsán seznam vysokých důstojníků policie, kteří měli být na seznamu popravy. Postup byl stanoven takový, že na seznam byly vypsány lístečky, které byly dány do klobouku a bylo vytaženo jméno policejního důstojníka Janíčka. V klobouku měla být jména těchto osob: Bezouška, Drbal Miroslav, Platil Miroslav, Plocek Stanislav, Rytíř Ivan, Adamec Karel, Snopek František, Janíček, Želázko (z PP), Frk Jiří, Červinka, Igor Kuchař, Komorous a Heller Antonín.
e) informace o objednávce vraždy bývalého ministra vnitra Stanislava Grosse a bývalého ministra obrany Tvrdíka
f) informace k osobě Ing. Bohumír Ďuričko r.č.(začerněno), který je údajně věrný přítel Paroubka, který má dělat šéfa jeho poradců. Jsou zde informace o jeho mediálním průšvihu týkající se jeho dovolené na jachtě. Dle zdroje novinářů, zde měl držet a souložit se svojí nezletilou dcerou, kterou má mít při jeho návštěvách k dispozici i Paroubek. Osoba Ďuričko je ve spojení se Stárkou a předává informace z tohoto prostředí Paroubkovi.
g) informace o existenci zahraniční firmy, přes kterou Gross spolu s Paroubkem a Sobotkou vyvážejí své peníze ven do zahraničí a současně skrz tuto firmu platí své soukromé aktivity a objednávky, aby nemuseli platit daně. SYNTEC TRADING LLC 25 GREYSTONE MANOR. 19958-9776 LEWES, DELAWARE USA. (tel.-začerněno, fax: začerněno) Finanční toky do této společnosti pocházejí od společnosti KENVELO (izraelská společnost), která je v úzkém kontaktu se Stanislavem Grossem, kterého firma Kenvelo sponzoruje za to, že Gross zařídil, po atentátu granátem na kasino ROYAL na Příkopech v Praze, že tyto prostory získá společnost Kenvelo. Tato společnost sponzoruje celou Grossovu rodinu. Finanční toky z této společnosti směřují do bankovních domů ČSOB a ČNB. V této souvislosti je zde úzká vazba na auditora Helenu Vojáčkovou, která prováděla v těchto bankách audit a prováděla kontrolu účetnictví těchto bank, aby nedošlo k odkrytí těchto fiančních toků. Gross se Sobotkou ji „uklidili“ ke svému kamarádovi Tvrdíkovi do ČSA, kde Vojáčková nastoupila do ekonomického týmu.
h) informace o snaze skupin právníků Teryngl, Sokol, Maleček, Schöber, Németh, kteří se snaží zajistit silné financování bývalých policistů Láska, Libor Gregor, kteří by měli být součástí shora uvedené skupiny právníků, kteří tyto bývalé policisty dlouhodobě financují, a to ze získaných peněz banky Nomura, Sokovské uhelné, SETUZY a Union banky, přičemž hlavním cílem této skupiny právníků, bylo a je oddálit, zastavit, pozdržet, zmařit, co nejvíce vyšetřování závažných kauz jako je IPB, Nomura, SETUZA a Krejčíř.
ch) je zde informace, že před odchodem od policie si vyšetřovatel Láska zpracovávající kauzu IPB stačil okopírovat veškeré důležité důkazní materiály proti IPB a Nomuře a další, které předal k dispozici shora uvedené skupině právníků.
i) informace o Grossově tichém společenství v Sokolovská uhelná a odlivu kapitálu z této společnosti ve prospěch společnosti Nomura, za spolupráce osob Zach, Šmejc (TV Prima, PPF) poz. Paroubek o celé věci dobře ví.
j) informace o úzkých vazbách Františka Mrázka na skupinu policistů z kongresové ulice a jejich schůzky v restauraci U chalupy, kde se stýkal Mrázek s osobami Miroslav Vávra a JUDr. Hofman.
k) informace s názvem „TOTO PO PŘEČTENÍ ZNIČ!!!!“ hovoří se zde o zajištění kontrolních opatření ohledně kontrol sledování a odposlechů, informace o předání zřejmých úplatků ve výši 300 tisíc za poskytnutí informací k osobám a písemnostem. Informace Frantovi Mrázkovi a vazbě na Romana Pjajku z Černošic a o jeho vazbě na Radovana Krejčíře. a Petra Hrubého. Je zde zmíněno jméno Petra Želázka, se kterým je konzultována verze vraždy Romana Pjajky.......
     Tak to byly vážení čtenáři pouze dvě stránky z rozsáhlé Kubiceho zprávy. Snad je z této drobné ukázky dostatečně patrné, že v případě finanční kriminality se stal obětí celý český národ. Stát je rozkraden a zadlužen a každého občana této země zadlužili nezodpovědní a zlodějští politici částkou přes 100 tisíc Kč. Ale dokud čeští občané hlasitě nevyjádří zlost nad krádeží svého národního bohatství, není pravděpodobné, že by zákony na potření finanční kriminality dostaly patřičnou podporu. Česká veřejnost v případě finančních podvodů v podstatě ale nemá žádné možnosti a žádné páky přinutit „ty smrdící vládnoucí rybí hlavy“, či mafiánskou politickou chobotnici, k razantním krokům. V téhle pseudodemokracii by pomohla jedině přímá demokracie, tak jak ji navrhuji zde: http://www.kubata.nazory.cz/clanky/kap20.htm. Jen v přímé demokracii by si čeští občané mohli o mnoha věcech rozhodovat přímo sami, bez zločinných politiků, neboť v době pokročilých technologiíí již většinová společnost vůbec nepotřebuje být zastoupena pochybnou menšinovou „zastupitelskou demokracií.“ Vždyť oni nebyli schopni dodnes uzákonit ani referenda, která naslibovali již před 25 lety hned po převratu.


Mocná světová chobotnice
Jak známo, mafii se daří všude tam, kde neexistuje střední vrstva lidí, to znamená, kde je jenom hrstka bohatých a moře chudáků. Hrstka bohatých ovládla planetu a chudí nemají šanci proti tomu něco udělat. Bohatí jsou mocní, chudí jsou bezmocní. Horních deset tisíc ovládá s pomocí svých peněz a mafiánských klientelistických vztahů „já na bráchu, brácha na mě“ stamiliony chudých. Moc dobře znají pravidlo, že 90 procent lidí se dá zastrašit, 9 procent koupit a zbytek neposlušných jednoduše fyzicky zlikvidovat.
     Na internetu probíhají na diskusních fórech neustálé dohady o tom, pod jakým vlivem se nachází nyní Rusko. Hodně lidí se domnívá, že je Putin vlastenec a celkově kladná postava. Já dávám přednost názoru, že je to tam v dnešní době tak, že ruská židovská oligarchie (plutokracie) momentálně zamezila americké židovské oligarchii, aby neomezeně plundrovala ruské zdroje. Proto byl zavřen žid Chodorkovski, jelikož se spojil s americkými bankéři a začal divoce plundrovat ruské bohatství. Ovšem ruští židi v čele s Putinem a Medveděvem jsou toho názoru, že si své bohatství umí rozkrást sami, že k tomu nepotřebují zámořské „bratry“. Tento rozkol mezi nimi však asi nepotrvá dlouho, časem se americká a ruská KFO (kriminální finanční oligarchie) mezi sebou domluví na podmínkách, výhodných pro obě strany. Kdo bude na tom ztrácet, budou pochopitelně zase běžní občané.
     Podle slov mnoha odborníků, operuje v Rusku 3000 až 4000 organizací mafiánského typu, které kontrolují 41 tisíc podniků, polovinu bank a 80 procent všech firem. Na organizovaný zločin je prý přímo napojeno 40 procent všech ruských podnikatelů a dvě třetiny hospodářských organizací. Téměř všichni místní obchodníci musí odvádět mafii poplatky. Korupce v Rusku se prý stala běžnou normou do té míry, že byl v novinách zveřejněn ceník úplatků v Moskvě. Kdo má peníze, může prostě beztrestně podnikat v čemkoliv, protože i policie je v Rusku zkorumpovaná. A tak ruský občan už dnes není s to odlišit, kdo je zločinec a kdo naopak se zločinem bojuje. Existuje tendence se policie spíše bát, než ji považovat za ochránce práva. Protože se mnohde na ni pohlíží spíše jako na součást podsvětí. A není divu. Do tisku neustále pronikají zprávy o strážcích zákona a pořádku, kteří se chovají stejně jako zločinci. Snad každý Moskvan již alespoň jednou viděl nějakého policistu jít si pro výpalné do kiosků, v nichž se prodávají potraviny a alkoholické nápoje. I ruská dopravní policie je už dnes legendární, protože každý ví, že dopraváci udělují pokuty často jen za imaginární přestupky (na ruské i české policajty se hodí tento vtip: Policista zatýká zločince a zločinec mu šeptá - co blbnete, vždyť já tajně spolupracuji s policií. A policajt mu odvětil: No, máš smůlu, já zase s mafií). Že mafie ovládá policii i celý bezpečnostní aparát vysvětluje situaci, proč nebyl nikdo ze zločinců známých politických vražd nikdy dopaden. Každý pátý zabitý na ulicích Moskvy je totiž buď známý politik, novinář, bankéř nebo obchodník a policie tyto mafiánské vraždy nikdy není schopna objasnit (stejně jako u nás).
     Kriminální finanční oligarchie (KFO) již takřka v celém světě převzala kontrolu nejen nad bankami, policií, médií, či ekonomikou, ale bohužel i nad politikou. Při parlamentních volbách KFO obvykle financuje většinu politických stran, které se dostanou do parlamentu. Současná politická reprezentace si uvědomuje, že má jen málo nástrojů, jak čelit zájmu loutkařů v zákulisí o zákonodárný sbor. Kriminálním živlům, jež jsou pečlivě loutkaři (z Bilderbergu) vybraní, se tak daří pronikat do všech nejvyšších vládních funkcí i místních orgánů státní správy, a tak se může stát, že i parlament EU zanedlouho kdekomu bude připomínat typický sjezd mafiánských kmotrů.
     Problémy s mafií nejsou pochopitelně jen v Rusku, či ve všech postkomunistických zemích. Organizovaný zločin na celém světě nabral na obrátkách a přerostl v globální problém. Činnost organizovaného zločinu v bankovním systému včetně praní špinavých peněz a dalších finančních podvodů, je hrozbou i pro bezpečnost USA. Špinavé peníze a mezinárodní zločin ve spojení s korupcí destabilizují ekonomiku i vlády. Soukromá americká organizace FED si dělá co chce, vyrábí peníze ze vzduchu a vymýšlí umělé celosvětové hospodářské krize. KFO dnes již zkrátka ohrožuje celý svět. Činnost KFO přesahuje hranice jednotlivých států a rozpíná se do celého světa.

Tato globální bankovní kriminální finanční oligarchie dnes již ovládá na celém světě i tradiční zločinecké mafie. Nejznámější jsou asijské gangy, které jsou pružnější než italská, ruská izraelská či americká mafie a prohnanější než kolumbijské drogové kartely, podporované CIA. Asijský organizovaný zločin je velmi rozsáhlý. Čínské mafie (triády), se po celém světě věnují pašování zbraní z Číny, Vietnamu, Ruska a odjinud a to za pomocí ruské mafie. Kšeftují s množstvím zbraní a ty se často objevují přímo v USA. Zatímco většina obyčejných Číňanů jsou skromní, pracovití a nenápadní lidé, čínští zločinci patří k nejagresivnějším, nejkrutějším a nejlépe organizovaným mafiím světa. Jejich bossové mají stále větší slovo v mezinárodním zločinu- i v obchodě s heroinem obsadily triády významné pozice. Ovšem muži, kteří je řídí, nejsou obyčejní zločinci, ale úctyhodní členové nejvyšších globálních podnikatelských a manažerských kruhů, kteří disponují mezinárodními organizacemi, jež jim umožňují přístup k informacím všeho druhu.
     Tetovaní členové japonské jakuzy se také velmi činí. Jsou to experti na rozsáhlé finanční podvody. Jejich dluhy, které dluží bankám, už dosahují astronomických výšek. Svou neblahou činností zavinili v Japonsku dlouhodobou recesi, ale nikdo z bankéřů nemá odvahu požadovat na mafiánech navrácení dluhů. Jakuza vytvořila stínovou vládu a pronikla i na americký trh s realitami a do bankovního průmyslu. Naši republiku například připravila Nomura o 7 miliard korun a když bylo v v tisku podotknuto, že nás tato japonská společnost jednoduše vytunelovala, neboť odčerpala aktiva, aniž by poskytla protihodnotu, okamžitě pohrozili, že se budou soudit za urážku o desítky milionů.
     Příčinou rozkvětu světového zločinu je schopnost jejich organizací přizpůsobit se vždy pružně nové mezinárodní situaci. Snadná prostupnost hranic, otevření národních ekonomik i slabost institucí v mnoha zemích tomu jen napomáhá. Jenže není dlouhodobě možné prodlužovat stav, ve kterém se nachází mnoho údajně demokratických zemí. Jejich intelektuální elity dnes totiž připomínají šamany, kteří se snaží zahnat novodobou morovou epidemii chřestidlem a boucháním do hliněného bubínku. Dlouhé období „studeného“ klidu navodilo dojem, že lze všechny potíže (tedy i organizovanou zločinnost jako nový zdroj světové nestability) vyřešit pouze různými fóry a konferencemi. A mafie zatím zcela reálně infiltrují své lidi přímo do vedení mnohých států. Nebo jsou získáváni lidi ve státní správě, kteří organizovaným zločincům oddaně slouží. Krátce řečeno: sama mafie se mnohde stala státem (jako v naší republice).
     Vůbec nejvýnosnější je obchod se zbraněmi. Ten vynáší zbrojařům těžké miliardy. Mafie už dávno vstoupily do velkého mezinárodního obchodu se zbraněmi. Jsou schopny přesunovat z jedné země do druhé i děla, těžkou munici a dokonce i rakety. Zločinecké organizace mají k dispozici velké arzenály a provádějí velmi nákladné transakce, neboť uzavřely obchodní kontakty s jinými zahraničními zločineckými organizacemi i se zástupci politicko-vojenských aparátů cizích zemí.
     Dalším nejvýnosnějším kšeftem je obchod s drogami, hned po obchodu se zbraněmi. Drogové kartely si rovněž přijdou na stamiliardy. Z toho důvodu je jejich vliv obrovský, neboť svými penězi dokáží ovlivnit kdeco a zkorumpovat kdekoho. Hlavně tedy politiky. Z nesčetných družic, které obletují naši planetu je dnes možné ofotografovat již téměř každé stéblo trávy. Proto lze zjistit i kde se pěstují suroviny na výrobu drog. Každá vláda by je tedy mohla velice jednoduchým leteckým zásahem snadno zničit- pokud ovšem přímo ta vláda není sama zapletena do temných čachrů narkomafie, že. Problém drog by se dal celosvětově vyřešit, kdyby ho politici chtěli skutečně řešit. Na otázku reportéra, zda by se dal problém drog uspokojivě vyřešit, odpověděl šéf protidrogové skupiny: „Jistě, kdyby poslanci uzákonili, že každý narkoman se musí povinně léčit, že bude držen v izolaci tak dlouho, dokud se nedostane z drogové závislosti. Pak by taky museli uzákonit, že když chytíme překupníka drog, bude poprvé podmíněně propuštěn, ale podruhé již půjde na pět let do vězení. A k tomu do třetice ještě kvalitní protidrogová výchova na školách, která by dětem dokonale otevřela oči, názorně jim třeba v naučných filmech předvedla, jak špatně končí drogově závislí, dokázala žáky přesvědčit, že užívání drog je velmi nebezpečné. A strach jakoukoliv drogu vůbec vyrobit by měl ovládnout každého, kdo by na to jen pomyslel. Za výrobu tvrdé drogy, či její distribuci by měl být správně trest jako za vraždu.
     Pamatujete historii opiové války v Čině v 18 a 19 století? Prakticky to samé se dnes děje v Afganistánu. Pod samopaly amerických, anglických, australských i českých vojáků se vyrábí 96 procent světové potřeby heroinu a opia. 6500 metrických tun je vyrobeno a posláno do všech koutů světa pod záštitou CIA vraždit naši mladou generaci. Faktem zůstáva, že od roku 1995 do roku 2001 zničil Taliban 97 procent opiové úrody. V té době byl velmi vážný nedostatek heroinu na světovém trhu. Ale od okupace výroba vzrůstá rok co rok o 25 procent. Udělejte si vlastní úsudek. 6500 tun heroinu je obrovské množství peněz, bez kterých patrně světový zlodějský finanční systém nemůže existovat.
     Dalším výnosným kšeftem všech mafiánů světa je organizovaná prostituce. Po celou historii platilo, že panující dobovou morálku vždy určovala úzká vrstva mocných- 1 procento vládců rozhodovalo, jak se bude chovat 99 procent ovládaných. Prostě bohatá menšina vždy ovládala chudou většinu, nikdy to nebylo naopak. Nyní těmi vládci Evropy, a vlastně celého světa, je kriminální finanční oligarchie, neboli globální bankéři, lépe řečeno banksteři. To vysvětluje, proč jim nevadí rozpad rodin a atomizace společnosti. Protože atomizovaná společnost se ještě lépe ovládá. Za veřejně organizovanou prostituci, spojenou VŽDY s organizovaným zločinem, je tedy odpovědna směšně malá množina lidí, nikoliv bezmocná většinová společnost. Za bordely hustě rozeseté po celé Evropě, které mohutně napomáhají k rozpadu rodiny, kupodivu nejsou zodpovědné organizované feministky, jak se nám snaží namluvit mainstreamové presstitutky. Tyto organizované feministky jsou totiž také jen někým placené poslušné loutky, proto s bordely souhlasí. Za jakékoliv negativní jevy ve společnosti jsou VŽDY zodpovědni vládci, čímž nemyslím politiky, to jsou také jen poslušné něčí loutky- ale jsou jimi nikým nevolení loutkaři- finanční oligarchie vládnoucí ze zákulisí.


Terorismus ve světě a globálně organizovaní banksteři
Na poměry ve světě se člověk musí dívat globálně, aby pochopil, co se vlastně děje. Děje se to, že na organizovaný zločin jsou napojeni mezinárodní banksteři, a tím ovládají všechny sféry života. Tito bankéři-gangsteři, jsou kvůli jakémukoliv zisku všehoschopní. Jsou to oni, kdo kvůli zisku způsobují i úpadek mravů. Mají v rukou všechna mainstreamová média, ovládají činnost tajných služeb, i nastrčení místní politici jsou rovněž jejich poslušnými loutkami. Praní špinavých peněz v bankách je velkým celosvětovým problémem v této podivné peněžní době, kde se pochybné bankovní finanční operace staly motorem všech dějů. Jak již bylo řečeno, moderní ctihodní muži už neloupí v bankách se samopaly v rukou jako kdysi, ale rovnou si ty banky a jejich správní rady přivlastnili. Banky jsou propojeny po celém světě, a tak nelegální finanční operace ovlivňují celý svět. Stala se hrozná věc, že nikoliv proletáři, ale mafiánští bankéři všech zemí spojili se. Spojili se a vytvořili obrovskou pavoučí síť, která omotala celou planetu a zničehonic dusí svobodný život všech lidí a ožebračuje je v dluhovém otroctví ve velkém. Svoboda občanů není zabezpečená, pokud bude trvat stav, že moc soukromých osob vzrostla do takové míry, že se stala silnější než stát. Organizovaná finanční kriminalita tudíž zničila demokracii a stabilitu takřka v celém světě.
     V případě potřeby se neštítí finanční mafiánské oligarchické skupiny k dosáhnutí svých cílů používat ani násilí. Nejen v Evropě, ale prakticky kdekoliv ve světě si dělají co chtějí, nezávisle na mínění většinového obyvatelstva. V součinnosti s vojenskoprůmyslovými korporacemi dokáží pomocí svých nashromážděných miliard v kterékoliv zemi světa uměle rozdmýchávat vášně, vyvolat revoluce, rozpoutat teror, nebo válku. Také teroristi totiž potřebují ke své činnosti peníze, bez nich se neobejdou ani oni- takže vždy se ptejme, kdo je financuje ze zákulisí a proč. Po každé té umělé revoluci se pak vložené investice banksterům mnohonásobně vrátí, neboť se slétnou na tu nebohou zemi jako supi a rozkradou v ní pohodlně a beztrestně co se dá- tak jako se to stalo i ve všech postkomunistických zemích. V současné době zrovna rozpoutali další umělé revoluce v severoafrických muslimských zemích a na Ukrajině.
     Definice terorismu zní: je to plánované použití násilí nebo hrozby násilí, obvykle zaměřené proti nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou dosahovány politické cíle. Z této definice vyplývá, že terorismus obsahuje kriminální zločiny, které jsou ve své podstatě symbolické, neboť jsou cestou k dosažení jiných cílů, než na které je kriminální čin zaměřen. Jedna skupina britských teroristů se kdysi nazvala „Brigáda zloby“. Tímto názvem můžeme označit většinu teroristických skupin, protože používají brutální násilí. Potíž je v tom, že někdo může být pro někoho teroristou, zatímco pro jiného bojovníkem za svobodu. Avšak lidé, u nichž se terčem útoků stávají nevinní civilisté, jsou vždy jen a jen sprostí vrazi a teroristi a nikdy nic jiného.
     K rozdmýchávání umělých konfliktů se dobře hodí jakékoliv náboženské, rasové nebo nacionální neshody. Nacionalismus a rasismus má živnou půdu v přistěhovalectví, kdy vládci světa schválně a uměle to přistěhovatelství podporují, pod pláštíkem multi-kulti.
     Různí primitivové se pak podněcovačům násilí hodí do krámu. Někteří odborníci se domnívají, že až deset procent skinheadů (tvrdé jádro) jsou placení agenti (protože se vrchnosti jejich činnost hodí), kdežto ti ostatní jsou jen nezasvěcení hlupáci, vedené stádo, neplacení mladí pitomci, kteří mají potřebu někam patřit. Právě oni dobře slouží jako křoví i na špinavou práci, kterou rádi jako „užiteční idioti“ provedou zdarma, aniž by tušili, že jsou zneužíváni.
     I pro náboženské teroristy platí, že si jejich tvrdé, zasvěcené jádro, někdo platí. Právě oni mají ve světě nejvíce různých sponzorů, mecenášů a chlebodárců, protože náboženské vášně jsou nejsilnější. Náboženský terorismus se vyskytuje všude tam, kde se střetávají rozdílné víry a takových míst je ve světě hodně. Nejznámější se stali se svou náboženskou nesnášenlivostí muslimští extremisté- neboť ti se zrovna nejvíc hodí do krámu vládcům světa, kteří se dodnes pečlivě řídí starověkým heslem: Rozděl a panuj! Už dávno je ve světě známo, že mnoho teroristických akcí je podporováno ve skutečnosti globálními bankstery. Díky jejich bohatým peněžním nabídkám se tak terorismu ve světě stále daří.


Vládci světa jsou nejnebezpečnější teroristi
Začalo to 11. září roku 2001. Toho dne se zřítily v New Yorku na Manhattanu jižní a severní věž obchodního centra a sousední 47 patrová budova WTC7. V historii stavebnictví se zřítily pouze 3 budovy s ocelovým skeletem v důsledku požáru- a to byly ty z 11.září...
     K tomu si nejprve něco vysvětleme. Známá a omšelá finta tajných služeb je stále dokola používána na celém světě a spočívá v tom, že kdosi spáchá nějaký zločin, ale svede se to na toho, na koho se to potřebuje svést. Aby ho pak za to mohli napadnout. Je to násilí pácháné takzvaně pod falešnou vlajkou (false flage). Tuto velmi známou metodu můžeme vystihnout sloganem: sám si vyrob útočníka, a pak zaútoč na „viníka“. Tato finta je používána odnepaměti. Je to nejstarší trik sahající až do časů starého Říma. Vytvoř si nepřítele, kterého potřebuješ ke svým špinavým cílům. Tyto triky bohatě používal již Crassus, když využil ve svůj prospěch vzpouru otroků vedené Spartakem, aby uvrhl do srdcí Římanů hrůzu. To samé dělal i Cicero, když najal nebezpečné zločince, aby způsobili co nejvíce strachu, aby on pak mohl slíbit, že zavede klid a pořádek. Z těchto starověkých lstí se poučil i Hitler, když se v roce 1933 dostal k moci a řekl Němcům, že jeho síly jsou po komunistickém teroristickém útoku na Reichstag nezbytné. A pak začal 2. světovou válku napadnutím Polska.Tomu ovšem předcházelo, že poslal německé vojáky v polských uniformách, aby napadli Německo, a pak řekl Němcům, že Polsko překročilo hranice a zaútočilo na Německo. Tytéž triky používali samozřejmě Lenin, Stalin nebo Roosevelt či Churchill. Vždyť i oni znali z historie, že již carská tajná policie odpalovala bomby, a pak z toho vinila osoby, které chtěla zatknout. Koneckonců i za vlády Putina byly v Moskvě záhadné bombové útoky, které se nikdy nevyšetřily. Zato všichni věděli, že to jistě provedli Čečenci, které vzápětí Putin zmasakroval. Vlády lžou ve všech dobách - patrně se domnívají, že podvádět většinovou společnost je vždy dovoleno. A tak i americký prezident Roosevelt potřeboval vytvořit nepřítele. Proto zde byli Japonci a Pearl Harbor. Odtajněné dokumenty později potvrdily, že Washington o nadcházejícím útoku věděl, takže velitelé na Havaji generál Short a admirál Kimmel byli použiti jako obětní beránci. Když chtěl prezident Johnson válku ve Vietnamu, přinesly noviny po celé Americe zprávy o „obnovených vietnamských útocích“ na americké torpédoborce. A tak byla zahájena válka s Vietnamem, v „reakci“ na útok, který se nikdy nekonal. Clinton nařídil raketový útok na Súdán a Afghánistán na základě tvrzení, že má nezvratný důkaz, že se tam vyrábí chemické zbraně. Co na tom, že žádné chemické zbraně v obou zemích nebyly nikdy nalezeny. Bush chtěl válku v Iráku a začalo to 11.září roku 2001....
     Po několika letech od útoku, při němž zahynulo téměř 3000 osob, prohlásilo 75 čelných amerických univerzitních profesorů, že útoky z 11. září zosnovala sama americká vláda. Například profesor fyziky dr. Steven Jones uvedl: "Nemyslíme si, že 19 únosců a pár dalších osob, skrytých v jeskyni v Afghánistánu, tohle dokázali zorganizovat sami. Zpochybňujeme tuto oficiální konspirační teorii a určitě se nám podaří objevit a dokázat skutečnou pravdu." Dále profesor Jones tvrdil, že je nemožné, aby se newyorská "dvojčata" po útocích dvou letadel takovýmto způsobem rozložila. Argumentoval, že letecký benzín nedosahuje dostatečně vysokých teplot na to, aby roztavil ocelové trámy. Poukázal na to, že horizontální obláčky kouře, viditelné během pádu budov, znamenaly, že v budovách docházelo k "řízeným explozím", jejichž cílem bylo je zlikvidovat.
     K profesorům se přidalo mnoho dalších vědců a dnes už většina lidstva ví, že útoky provedli váleční štváči z Bílého domu. A to hlavně proto, aby ospravedlnili budoucí okupaci arabských zemí, bohatých na ropu. Tvrzení vědců vyvolala v některých vlivných kruzích v Americe zuřivost, avšak vědci trvali na tom, že fakta, která vyplynula z jejich vyšetřování, nejde ignorovat, a zdůraznili, že mají důkazy, že oficiální verze událostí ohledně 11. září je největším a nejzlovolnějším spiknutím v historii, jaké se kdy uskutečnilo. Ve svých publikovaných pracích a v odborných časopisech potvrdili mnoho důkazů, které kolovaly i na internetu. Skupina amerických neokonzervativců, která nazvala svůj projekt "Projektem pro nové americké století", zorganizovala útoky z 11. září 2001 jako záminku na útok na Irák a válku v Afghánistánu. Vědci,( např. profesorka techniky dr. Judy Woods) začali k oficiální zprávě o kolapsu tří budov WTC klást pádné otázky. Základním problémem vládní zprávy bylo to, že budovy jak známo spadly rychlostí volného pádu, což je v rozporu s vládní „palačinkovou“ teorií, podle níž trosky horního patra spadly na patro pod ním. Pokud se budovy skutečně skládaly jako „palačinky“, pak by každé nižší patro bylo muselo klást odpor troskám padajícím shora a celkový čas sesuvu by byl podstatně delší než pouhých 9 vteřin. Experti také propočítali, že budovy neměly dostatečnou gravitační energii odpovídající vládní teorii o kolapsu. Mezi fyziky a inženýry je samozřejmě známým a neoddiskutovatelným faktem, že jediným případem, kde se budovy mohou volným pádem zřítit do svých základů, je řízená demolice. Při ní použité výbušniny (nanotermit) zlikvidují spodní patro dřív, než na něj dopadnou trosky shora. Experti dále upozornili, že obrovské ocelové kostry budov příliš rychle dosáhly vysoké teploty. Obyčejný požár by nevyvinul teplotu potřebnou k roztavení kovu, ani kdyby trval celý den a ne pouhou hodinu.
     Rozpory v událostech z 11. září se začaly zjevovat na videu v internetových diskusích čím dál víc i běžným občanům. Zpočátku příběhy o vládním spiknutí nebo spiknutí tajných služeb USA jim byly k smíchu, ale když pak viděli v mnoha dokumentech, jak se plánují, připravují a provádějí řízené demolice budov, postupně došli k přesvědčení, že opravdu šlo o řízené demolice budov komplexu obchodního centra WTC1, WTC2 a WTC7. I z naprosto laického pohledu bylo v té oficiální verzi událostí z 11.září až šíleně mnoho rozporů. Z budov se dlouho dýmalo- asi 90 minut hustého dýmu a dým jak známo je znakem velmi špatného hoření. Že to špatně hořelo dokazovaly i záběry, kdy z oken mávali živí lidé a volali o pomoc (Edna Citron). Jak by se tedy mohla roztavit ocelová konstrukce, která byla projektována tak, aby se nic nestalo i v případě, kdyby do ní narazilo letadlo? Vždyť podobně konstruované budovy se nikdy nerozpadly, i když hořely třeba i 20 hodin- jejich ocelová konstrukce zůstala vždy neporušena. Ale tyhle 3 budovy se zřítily jako domečky z karet tak velkou rychlostí, kterou by padal předmět ze stejné výšky volným pádem. Bylo neuvěřitelné, že 90 nepoškozených pater nekladlo vůbec žádný odpor při řícení a během 9 vteřin naráz spadly. Na záběrech je vidět jak z budov vystřelují horizontální gejzíry trosek a sutin mnoho pater před samotnou demoliční vlnou. Jediné rozumné vysvětlení je, že byla podlaží v rychlém sledu zevnitř odpalována.
     Další obrovská nesrovnalost: třetí budova WTC7 (47 pater, ocelový skelet) nebyla zasažena žádným letadlem, pouze lehce poškozena požárem, který zasáhl jen asi 3 podlaží. Přesto se také zřítila symetricky během šesti vteřin až do základů! Navíc existují záběry z několika úhlů a na jednom z nich je jasně vidět rychlá sekvence explozí v oknech budovy těsně před zřícením. Skupina profesorů potvrdila, že World Trade Centre 7 – tato vedlejší budova, která spadla o několik hodin později, přestože nebyla zasažena žádným letadlem, byla zničena z toho důvodu, jelikož v ní byla umístěna tajná stanice CIA, která tam shromáždila plno nežádoucích dokumentů o korupci v mnoha amerických korporacích.
     Letecký kerosin nedosahuje při hoření takových teplot, které jsou potřeba k natavení ocelových nosníků, kterých bylo v každé věži asi 250 obvodových a 40, které tvořily vnitřní jádro. Na záběrech bylo jasně vidět hustý černý kouř, což byla známka nedostatku kyslíku, takže nevznikly velké plameny, které by mohly zapříčinit měknutí tolika nosníků. I v otvoru po nárazu levého motoru letadla v jedné z věží byli vyfoceni živí lidé. Mávající žena s dlouhými vlasy a muž o patro výš. Žena neměla vlasy ani sežehnuté a evidentně byla v pořádku, protože stála u jednoho z vnějších nosníků a mávala. Jak mohli tito lidé přežít tak silný požár, který za necelou hodinu způsobil tak velké poškození ocelového skeletu, že se budovy zřítily za pouhých 9 vteřiny až do základů ? Oficiální verze tvrdila, že mnoho lidí raději skákalo z oken, než aby uhořeli. To je pravda že mnoho lidí z oken vyskakovalo, ale evidentně to nebylo kvůli samotným plamenům a žáru, který taví ocel, ale právě kvůli tomu hustému černému toxickému kouři, který je dusil.
     Údajný zásah letadla do Pentagonu byl rovněž výsměchem celému světu. Nedošlo ke zveřejnění jakýchkoliv záběrů narážejícího letadla u nejstřeženější budovy světa. Když uvážíme, že i na kterékoliv benzínové pumpě je alespoň 5 kamer, které hlídají stojany, tak opravdu nelze uvěřit tomu, že neexistuje záběr, který by jednoznačně ukázal, že to co narazilo do Pentagonu bylo skutečně civilní dopravní letadlo. Mimoto z nedalekého hotelu a benzínové pumpy také nebyly k dispozici žádné záběry kamer, které zabíraly v onen inkriminovaný den Pentagon. Jak je něco takového vůbec možné? Inu proto, že kamery byly tajnou službou CIA zabaveny a světu vládnou organizovaní zločinci jako například konkrétně Donald Rumsfeld, který se té šaškárny osobně zúčastnil.
     Tragédie spočívá v tom, že americké ozbrojené síly padly do pasti, která má políčeno na nás všechny. Hrozby teroristickými útoky jsou čistě dílem západních tajných služeb, které vyrobily umělého nepřítele. Je to dokonalý nepřítel v dokonalém podvodu, protože umožňuje obrovský obchod se zbraněmi a věčnou válku, která světovým bankéřům nejvíc vynáší. Nepřítel, který neexistuje, nemůže být nikdy chycen. Mravní zpustlost západních vládců světa klesá každým dnem do nových, hrozivých dimenzí. Ale svět to konečně začíná chápat. Zveřejním zde pár názorů z internetu:
- Staré pořekadlo: nevěř tomu, co píšou v mainstreamových novinách získává nové rozměry. Nevěřit novinám je nyní životně důležité.
- Nějak mi stále uniká, proč to ti teroristi vlastně napálili do dvojčat? Třeba chtěli naštvat Američany. No, to funguje u puberťáků, ale ne u takové skupiny lidí, jako jsou teroristi. Buď něčeho chtěli dosáhnout anebo něčemu zabránit. Kruci, já to furt nevím.
- Ten samy podvod jako 9/11 byl i teroristicky utok v londynskem metru. Co vlastne udelali s tim ocitym svedkem, co ze zacatku kricel v novinach, ze byl kousek od exploze a podle zohybane rozervane podlahy nahoru logicky usuzoval na vybusninu POD PODLAHOU. Jedno je ale jiste - nejvyspelejsi vojenskou techniku ma USA a Izrael a jiste zustava vse dlouho tajemstvim, co je jiz k disposici. Ptam se: neni mozne, aby ze zeme mohl nekdo nasmerovat letadla tim, ze vypne ridici zarizeni pilotu a ovladne stroj sam ze zeme? Tato akce samozrejme slouzila k tomu, aby USA mohl pak napadnout Irak a aby cely svet se bal teroristu.
- BYLO TO NAPROSTÉ POHRDÁNÍ LIDSKÝMI ŽIVOTY, "KOLATERÁLNÍ ŠKODY". Na tehdejšího newyorského starostu Giullianiho byla podána žaloba pro úmyslnou vraždu 250 hasičů, kteří z místa kontrolované demolice nebyli odvoláni. Jeden šimpanz (Bush) pak měl ještě tu drzost, že se prezentoval před Kongresem v hasičské helmě... a připomínal národu nesmírnou oběť statečných mužů. Obětí zrůd, které chtěly rozpoutat válku, jako ti z Pearl Harbor... Čekají na své obětování „pro mír a demokraci“ někdy v blízké budoucnosti i stovky námořníků na některé z lodí v Perském zálivu? Účel světí prostředky, proto je třeba SE VŽDY PTÁT: KOMU TO POSLOUŽILO?
- Invaze Ameriky do Iráku byla činem banditů, činem otevřeného státního amerického terorismu, který projevil absolutní pohrdání nad pojmem mezinárodního práva. Invaze byla svévolnou vojenskou akcí, inspirovanou sérií lží nad lžemi a hrubou manipulací sdělovacích prostředků, a tedy veřejnosti; byl to čin, jehož účelem bylo upevnit americkou vojenskou a hospodářskou nadvládu nad Blízkým východem a navlékli to - na poslední chvíli, když selhaly všechny ostatní pokusy tuto akci ospravedlnit - jako osvobození. Bylo to obrovské prosazení vojenské moci, které způsobilo smrt a zohavení 650 tisíc civilistů a nejméně 3000 amerických vojáků. Američtí zbrojaři přinesli mučení, kazetové bomby, ochuzený uran, nesčetné případy náhodného vraždění, ponižování a smrt iráckému lidu a říkají tomu "přinášení demokracie na Blízký východ".
- Vzhledem k touze po upevnění moci a prosazení "šmírovacích" zákonů, a zvýšení výdajů na zbrojení (USA vláda je personálně přímo závislá na zbrojním průmyslu) atd., se rozhodla americká oligarchie přimhouřit oko a akci využít pro svoje PR....Účel světí prostředky a zde byly hned čtyři účely: 1. Zamezit ekonomickému kolapsu způsobenému snižováním zbrojení z nedostatku nepřátel, 2. Možná expanze na středním východě za olejem a pomocí Israeli, 3. Rychlá výměna očekávaných výhod tzv. peace benefit na konci studený války za strach, buzeraci, utahování patriotických opasků pro blaho zbrojních koncernů a 4. Pod záminkou terorismu šmírovat všemi směry své vlastní občany- utužit totalitu. Zkrátka terno! A funguje to jako namazaný ne? Daňoví poplatníci jsou najednou zadlužený až po uši a ještě jsou rádi, jak je Homeland security ochraňuje. Všechny prachy jsou hezky tam kde maj bejt, v Pentagonu, odkud se ztrácej po triliónech na požádání.
- Mnozí si všimli, že Amerika je lstí vmanévrována do boje za izraelské zájmy a chazarské bankéře, za vydatné pomoci obřích mediálních korporací, které ovládají názory velké části obyvatel této planety. Amerika je lákána do pasti. Američané se mají stát novými Němci, národem zničeným, poraženým a zotročeným sionistickou lstí. Němci mají tu „čest“ mít zákony, které zakazují mluvit o určitých věcech nebo chápat historii jinak než podle jediné schválené linie. Co asi nutí Němce přijmout oficiální výklad historie holokaustu a přitom mlčet k izraelské genocidě Palestinců? Jak to asi souvisí? Izrael by nebyl nijak ohrožen, pokud by se neustále nesnažil destabilizovat svoje sousedy za účelem teritoriální expanze, která je americkými médii prezentovaná jako hrdinský boj. Většina běžných Američanů si stále neuvědomuje, že všechna média jsou v sionistických rukou a mylně je pokládají za objektivní.
     - Mají opravdu Izraelci svědomí? Toto není antisemitismus. Je to reálná otázka. Jen se prosím podívejte na obrázky zavražděných libanonských dětí. Zkuste se zeptat některé staré palestinské ženy, co by vám pověděla o Jeninu. Nebo zkuste tohle, jako jsem to udělal já. Zeptejte se lidí v íránské televizi, kdo to vlastně rozdmychává nenávist mezi muslimskými sektami v Iráku? Odpovědí bude hrobové ticho. Stejně jako když se optáte Američanů na jedenácté září, hrobové ticho. Ale když se podíváte lidem do očí, víte hned, že oni odpověď znají, ale bojí se mluvit. Je to potřeba ještě nějak vysvětlovat? Není již možné ignorovat neustávající izraelské zločiny. Připomeneme-li si je, jsou nám hned jasnější kořeny některých problémů, např. destrukce světa pro finanční zisk. V tomto okamžiku, mocní tohoto světa jednají o destrukci a prodeji států, které jim nepatří, „válečným ohněm.“ Uspořádejme si fakta. Prohlédněme si pozorně tento stín lstivé kulturní a morální dekadence, která bují v západní civilizaci jako maligní melanom. Ve chvíli kdy si člověk dá dvě a dvě dohromady, pokud je ještě naživu, dojdou mu naráz všechny souvislosti. Svoboda projevu je denodenně znásilňována a nevinní lidé jsou vražděni, neboť státnímu terorismu svítí stále zelená a máme se na co těšit. Peníze jsou totiž vždy přednější než jakákoliv spravedlnost a vládnoucí teroristé mohou dál beztrestně likvidovat své odpůrce. Izrael má legitimní právo existovat, ale ne jako prodloužená ruka miliardářských iluminátů, chazarů, potomků turkotatarských loupeživých kmenů, které přijaly semitskou víru až někdy v 8 století, a které jej používají jako nástroj svých taktických provokací v zájmu zmocnění se vlády nad světem. Jde (jako téměř všechny svinstva) o práci sionistů, kteří jsou geneticky nikoliv semitští židé, ale chazaři (aškenázijové) a ti mají svou tajnou organisaci, řád illuminati, který ovládá zkrz informační služby (CIA, KGB, Mossad...) dění na planetě. Nacismus nebyl kvůli zničení, ale podrobení židů. Současní chazaři zneužívají svou moc ke svému konečnému cíli = NWO. Samotní chazaři jsou intelektu spíše průměrného (proto si holocaustem podrobili semity) a jenom zkoušejí, co si všechno protivník nechá líbit. A za těmito akcemi stojí i naše vlastní vlády. Ty vlády, které volíme, a kterým platíme daně.
     - Praví pachatelé tohoto megazločinu unikli a nikdy nebudou odhaleni. Ale je velmi pravděpodobné, že další útoky s podobnými účinky budou následovat, jen se zřejmě změní prostředky (např: Antrax v zásobárně pitné vody např. v LA, nebo Londýně, nebo snad Paříži?) Vítejte do třetího tisíciletí, přátelé, New Order přichází.
- Jestlize jsem vlada temer vsemocna a disponuji tim cim disponuji – okamzite pri prvnim zvednutem hlasku druhy tyden po maleru v Pentagonu, ze jaksi postradame to letadlo a jestlipak jsme si Pentagon netrefili sami..... nejakou remotecontrol pastelkou... tak se v klidu usmeju pohladim kriklouna po vlaskach a predlozim narodu okamzite 15 minutovy film, ktery ukazuje minutu po minute s rozlisenim obrazu kde lze cist poznavaci znacky na autech, jak proklamovane letadlo pristava metr po metru na tom baraku. Zijeme v dobe satelitu a ty VIDI vsechno a stale a s presnosti na cm. Ledazeby - nic takoveho ke skouknuti nemeli..hmm

- Bylo potřeba zavést v USA totalitní zákony současně se změnou některých částí ústavy jejímž výsledkem bude totální evidence lidské činnosti oklešťující občanské svobody (nebýt tohoto útoku, nebyly by nikdy schváleny). Je přece nutno zabránit činnosti teroristům, ne? Obrovské navýšení rozpočtu státních organizací a tajných služeb za účelem fízlování obyčejných lidí, diskreditace islámu jako náboženství "teroristů", diskreditace všech protivníků Izraele a USA jako potenciálních teroristů, odůvodnění protiraketové obranné iniciativy- k tomu všemu se jim hodilo 911.
- Nemám v úmyslu zlehčovat tragédii jakou je masová vražda. Nemohu ale nekomentovat chování Izraele, které se ocitlo hluboko pod úrovní aspoň minimální lidskosti. Člověk si musí povzdechnout a ironicky se pousmát nad zprávami o každodenním plenění, které má na svědomí tato „bašta demokracie“ na Blízkém východě. 3000 mrtvých US armíků a 800 tisíc mrtvých Iráčanů kvůli okupaci s neokony nehnulo. Ostatně, po posledním izraelském útoku proti lidskosti, invazi do sousedního Libanonu, která přišla v těsném sledu za novou eskalací násilí proti obléhaným Palestincům, a která je součástí a předehrou „dlouhé války“ jejímž nejbližším cílem je pohltit Írán v plamenech, Izrael poslušen svých svatých příkazů, se jednoduše chystá zničit nebo pohltit kohokoliv na světě, kdo není žid. V tomto procesu používá americkou armádu jako svůj nástroj genocidy. Pomýleným masám, které mají hlavy vymyté propagandou (což je valná většina z nás), tato slova zní jako plamenný antisemitismus, ale ve skutečnosti je to sionfobie. Avšak podívejme se na fakta. Chaos všude, vyvolaný neuchopitelnými silami, které drží media ve smrtelném sevření. Tyto utajované síly páchají zvěrstva a svalují vinu na jiné, aby vyprovokovaly násilí, které se jim hodí pro jejich zločinné cíle a ekonomický zisk. Nepřipomíná to nápadně politiku Izraele?
Otázkou ale zůstává: Je sionfobie podložená reálnými fakty nebo je to jenom paranoidní předsudek vůči skupině nevinných lidí, kteří zůstávají i po dlouhých staletích stále jaksi nepochopeni? Ano židé, jako náboženská skupina jsou v pořádku, ale existuje jedna větev, která začíná u Nathana Rotthschilda z Frankfurtu a jeho rozvětvené bankovní rodině, která ukrutně zbohatla hlavně na Napoleonských válkách. A která má dodnes "prstíčky"v mnoha špatnostech tohoto světa. Ono je totiž nutné přesně definovat mezi zbožným židem a sionistou, a také mezi bankovními globálními hyenami židovského původu a mezi běžnými obchodníky. Na obranu židů ale uvádím, že zločinné bankovní operace, které jsou dnes přisuzovány jen jim, se staly normou v obchodním světě!!! Bohužel, "západní" společnost usilovně pracuje na svojí sebedestrukci!!! Pod rouškou judaismu se sionisté tváří jako zbožní židé. Tuto strategii používají na likvidaci odporu. Kdo bojuje proti sionistům, toho nařknou, že bojuje proti židům. Anti-semité. Což je již soudně trestáno. Anti-sionismus by jinak byla demokratická volba na potlačení politického hnutí. Takže jsou židé-sionisté, křesťané-sionisté a budete se divit, že existuje i muslim-sionista. Těch však mnoho není. Izrael takticky manévruje a provokuje Libanon k odpalování raket na izraelské území. Škody jsou minimální a je-li potřeba obětovat pár životů vlastních lidí, není to přece žádný velký problém. Izrael se nikdy moc nerozpakoval jich pár obětovat, bylo-li třeba některé jeho taktické hře dodat na věrohodnosti. Bingo! A máme tu záminku jak si rozšířit hranice – stačí přece unést vojáka v Gaze, abychom mohli pořádně vzít za práci při konečném řešení palestinské otázky. A což je ještě horší pro celý svět – proč se Amerika stala státem kontrolovaným sionistickými zájmovými skupinami, které vyhrožují a snaží se komandovat celý svět pomocí svého neukojitelného finančního apetitu a zoufalého nedostatku svědomí? Trpí snad sionfobové patologickou paranoiou nebo si jen věci mylně vysvětlují? Nebo se ty věci opravdu dějí? Jsou opravdu všechny ty nevinné oběti v Gaze mrtvé?
- Byl jsem zrovna v Číně, když v červenci průzkum veřejného mínění odhalil, že 50 procent Američanů stále věří tomu, že Irák měl v době Bushovy invaze zbraně hromadného ničení, a 64 procent Američanů stále věří tomu, že Saddám Husajn byl úzce spojen s al-Qá‘idou. Čínští předáci a intelektuálové, s nimiž jsem se setkal, tomu nemohli uvěřit. Jak může být většina populace v údajně svobodné zemi, s údajně svobodným tiskem tak dezinformována? Jediná odpověď, kterou jsem jim mohl dát, byla ta, že Američané by bývali byli ideální populací pro Maa nebo pro Gang čtyř, protože Američané věří všemu, co jim vláda řekne. Američané si nikdy fakta neověřují. Kdo z vás např. ví o někom, kdo četl zprávu komise pro vyšetřování událostí 11. září nebo si ověřoval fakta uvedená v tomto dokumentu? Odpovím za vás. Nevíte o nikom, kdo by zprávu četl.
- No nevychádzam z úžasu. Ľudia, ktorí svojou bezohľadnosťou a chamtivosťou rozpútali aj dve posledné svetové vojny, v ktorých bezprostredne zahynulo okolo 60 miliónov ľudí (a neviem koľko ďalších zahynulo na podvýživu a pogromy, ktoré postihli obyvateľov porazených mocností, zničila sa infraštruktúra celých štátov a nezmyselne sa vyplýtvali a zničili cenné suroviny), pričom financovali obe bojujúce strany a zdierali ekonomiky všetkých zúčastnených štátov. Mimochodom tí istí ľudia, či skôr ich otcovia financovali aj slávnu VOSR v Rusku, nasledujúcu občiansku vojnu a bolševické „reformy“, ktorým padli za obeť ďalšie desiatky miliónov nevinných ľudí. Tak títo istí ľudia riadia aj Svetovú banku a MMF, ktoré poskytujú likvidačné pôžičky krajinám tretieho sveta a bezohľadne tieto krajiny vyciciavajú. Pritom 10% celosvetových výdajov na zbrojenie vynaložených zmysluplne na ekologické projekty, by vyriešil a odstránil hlad na celej zemeguli. Tak na čo si to tu páni miliardári hrajú ???? Keď Nemci v roku 1942 rozbehli „Akciu T4“ (eutanázia duševne a telesne postihnutých) „likvidovali“ svojich vlastných kvôli rasovej čistote a tiež aby uvoľnili nemocničné zariadenia pre zranených vojakov z frontu (tým nechcem povedať, že to bol chvályhodný a humánny čin), odsudzoval a dodnes ich odsudzuje celý svet. Keď však „humanista“ a nositeľ Nobelovej ceny za mier Henry Kissinger v roku 1973 verejne propagoval zníženie ľudskej populácie do roku 2000 na 1 miliardu a keď ďalší „filantrop“ Bill Gates sa o to isté snaží pomocou celosvetovej vakcinácie, ide o humanitnú a záslužnú činnosť. Nemci rozhodovali aspoň o „svojich“ ľuďoch, kým títo novodobí „BOHOVIA“ rozhodujú svojvoľne o celosvetovej populácii. Kto im dal právo rozhodovať za celé ľudstvo ???? Ak si uvedomíme, že svet okolo nás nie je dielom náhody a funguje milióny rokov, prečo sa nás hŕstka sebeckých, chamtivých a bezohľadných snobov, túžiacich po neobmedzenej moci nad väčšinou svetovej populácie, snaží presvedčiť, že „ONI“ sú múdrejší a chytrejší než ten kto toto grandiózne dielo stvoril. Že by bol Stvoriteľ taký hlúpy a nechal by o živote na Zemi rozhodovať ten najneschopnejší evolučný článok, ktorý na čo siahol tak to skurvil ?(vzduch zamorený tak, že sa už niekde nedá dýchať, otrávené spodné vody, rieky, potoky, moria a oceány. Zničené pralesy a džungle, vyhubené tisíce a tisíce zvierat, vtákov, živočíchov, rastlín, ekosystémov. Kto plánoval, riadil a financoval všetku tú deštrukciu? Ľudia vo fabrikách, farmári na poliach, učitelia, lekári? To boli a sú len nástroje a výkonné zložky..... Naozaj si myslia, že nejakými nadáciami, kde sa prepierajú ich špinavé peniaze, ohúria svet a omotajú si nás okolo prsta ???
- Dva spolupředsedové uvedené komise, Thomas Kean a Lee Hamilton, nedávno vydali knihu „Bez precedentu: Vnitřní historie komise 11. září.“ Odhalují v ní, že komise zatajila fakt, že hněv muslimů vůči Spojeným státům je výsledkem americké podpory, poskytované Izraeli při perzekuci Palestinců a zabírání jejich majetku, a není namířen proti naší „svobodě a demokracii“, jak Bush propagandisticky prohlašoval. Odhalili rovněž, že americká armáda se dopustila křivé přísahy a lhala o svém neúspěšném pokusu překazit únos letadel. Komise dokonce jednala o možnosti předložit tyto lži departmentu spravedlnosti k soudnímu vyšetřování. Proč bychom se měli domnívat, že ve zprávě komise neexistují další lži a tutlání pravdy?
- Čím víc Bush a Blair přesvědčují své publikum o spoustě teroristického nebezpečí, tím menší je pravděpodobnost, že budou hnáni k odpovědnosti za své vlastní zločiny. Ovšem, někteří čtenáři mi mohou namítnout, že naši velcí morální vůdci by přece nebyli něčeho takového schopni! Ale věřte tomu, že docela jistě byli. Jak napsal Joshua Micah Marshall 7. července tr. v magazínu Time, existuje „docela obstojné“ podezření, že „Bushova administrativa před volbami zorganizovala své teroristické poplachy“. Svůj závěr odvodil Marshall z přezkoumání záplavy teroristických poplachů, žádný z nich nebyl skutečný – a ovšem, všechny odpovídaly politickým potřebám. Nezapomeňte také na neodhalené spiknutí v Miami, které mělo vyhodit do vzduchu Sears Tower v Chicagu. Definováno viceprezidentem Cheneym jako „velmi reálná hrozba“, nešlo o nic jiného než pár neškodných pomatenců, získaných agentem FBI. Neexistovalo ani „nezdařené spiknutí“, které mělo vyhodit do vzduchu kanál a zaplavit centrum New York City mořskou vodou. S myšlenkou na New Orleans vymyslela FBI toto spiknutí, aniž si uvědomila, že New York City leží výše než hladina moře. Ovšem, neuvědomila si to ani většina Američanů.
     Po šest let mohl Bushův režim počítat s tím, že nevědomá a naivní americká veřejnost uvěří každé historce, kterou jí sdělí. Vláda má nekonečné množství konspiračních teorií, ale o lidech, kteří vládní konspirační teorie zpochybňují, posměšně mluví, že „mají konspirační teorii“.
- Na celom článku ma zaujala jedna vec - nevšímavosť médií, čo jasne hovorí nielen o tom, kto za vojnou stál (ich vlastníci) a kto ju podporoval, ale i citát, ktorý vraví: "Nezáleží ktorá strana vlastní zbrane, médiá rozhodnú na koho budú namierené." Bohužiaľ ich silu si len málokto dokáže v plnom rozsahu uvedomiť. A tak tu máme výlevy nad otravou agenta Litvinenka, citové mediálne vydierania rôzneho druhu, ktoré majú ale základnú chybu krásy - sú výberové a teda tendenčné. Dôsledkom toho väčšia časť populácie roní slzy nad vecami, nad ktorými chcú médiá, aby ronila slzy a nevšíma si ďaleko väčšie tragédie z rovnakého dôvodu.
- Bush a Blair se omluvili, že se dopustili křivdy a že lhali o zbraních hromadného ničení, kvůli kterým byla válka v Iráku rozpoutána. Ačkoliv i Itálie a další země stáhly své vojáky z Iráku, naše vlezdoprdelistická vláda drží ještě naše vojáky v Iráku pomoci svinské okupantské US army. Také v našich médiích se o Iráku trapně mlčí!!!Jako kdyby neexistoval. A za to všechno mohou nanažraná sionistická prasata z USA a Izraele. Všechna řešení v Iráku jsou pro nás špatná. Nakopat naše "spojence" z USA tak akorát do prdele, nemyslím tím občany USA , ale jejich svinskou proizraelskou vládu a též všechny poslušné vlezdoprdelisty z našeho českého nočníčku!!! Teď nám jistě milostivě povolí bezvízový styk do USA. Ale škody, které jsme my a celá světová komunita zaplatili a ještě platit budem, uhradí kdo? Co si vezmu na tom prolhaném, slizkém zmrdovi Bushovi, který se tváří jako kdyby se nic nestalo? Musí přijít na tyhle floutky nějaký trest. Mohu vám všem říci upřímně, že se mně nechce ani o Iráku už vůbec psát a hovořit, protože do mne vjede nekontrolovatelný vztek za všechnu tu podlost a lži, které jsme si museli vyslechnout. Nakonec si člověk ničí zdraví, kvůli kurvám, pro které nemám ani jméno!!!......
     Nedělám si velké iluze o budoucí podobě „demokracie“. Je těžké si představit nějaký lepší "Nový svět", když způsob alá USA je prostě v koncích. Drancovat celou planetu, mnoho zdrojů, a pak to zcela zbytečně věnovat armádě, dopouštět se celoplanetární ekologické sebevraždy - to je obrazem dožívajícího rabujícího kapitalismu, který celý svět zavádí do nekonečných problémů a světových válečných konfliktů. Jak ale tento novodobý mor zavádění totality do všech zemí s pomocí vymyšleného teroru řešit? Proti organizovanému zločinu v nejvyšších politických patrech, proti zvůli bohatých loutkařů i jejich poslušných loutek- politiků, by mohla pomoci internetová přímá demokracie, která by se zavedla do všech sfér lidského života, tak jak ji popisuji zde: http://www.kubata.nazory.cz/clanky/kap20.htmZPĚT NA ÚVOD
Jarmila Kubátová 2014
kubata1@seznam.cz