g

                                                   PROSTITUCE DNES

 

Obsah: Mafiánské poměry za dob vlády Grosse....Byznys nade vše....Ryba smrdí vždy od hlavy....Zlegalizování organizované prostituce přináší jen samé zlo a žádný užitek....Mainstreamové manipulace s termíny a fakty. ...Proč si muži sex kupují a ženy nikoliv?...Co jsou zač ty prodavačky sexu?....Nevychovaní sexturisti....Zdravá společnost je švédské řešení.....Pár názorů z internetu... 

 

Mafiánské poměry za dob vlády Grosse

Na Neviditelném psu mi zveřejnili v květnu 2004 článek nazvaný O logice a nedobrovolné prostituci: http://archiv.neviditelnypes.zpravy.cz/clanky/2004/05/37139_11_0_0.html

    Můžete si ho přečíst v originále, ale zde ho již zveřejňuji trochu pozměněný: Nedávno vláda projednávala návrh nového zákona podle něhož by se u nás měla zlegalizovat prostituce. Hned na začátku je však třeba zdůraznit, že ve skutečnosti nejde o legalizaci prostituce- protože ona až dosud je legální- jde o její ČÁSTEČNÝ ZÁKAZ, což je velký rozdíl. 

   Prostituce se dělí na individuální a organizovanou. Individuální prostituce se vyznačuje tím, že muž a žena si mezi sebou v soukromí, mezi čtyřma očima domluví sex za určitou odměnu bez jakéhokoliv dalšího prostředníka. Lze tvrdit, že tato individuální forma prostituce je jev normální a přirozený, neboť obě strany se tak dobrovolně rozhodly a tenhle vztah prostě oběma vyhovuje. Oba zúčastnění tím nikomu neškodí a stát do toho nemá a ani nemůže mluvit- do ložnic občanů nějakým tajným způsobem nahlížet nesmí.

    Naproti tomu veřejně organizovaná prostituce je jev nenormální, nepřirozený, sociálně patologický a pro společnost značně škodlivý. Proč? Především tím, že veřejně organizovaná prostituce je VŽDY propojená s organizovaným zločinem. Není divu, neboť je to vysoce zisková a lukrativní činnost, ještě lukrativnější než třeba organizované krádeže aut. Vyznačuje se tím, že ji organizuje mnoho lidí, kteří z jejího organizování mají značný finanční prospěch. Kuplíři, pasáci, obchodníci se ženami i majitelé bordelů získávají z této nelegální činnosti snadné, bezpracné, obrovské a nezdaněné zisky- proto se na tuto činnost vždy pojí organizovaní zločinci. Organizovaná prostituce je také typická tím, že se provozuje veřejně a okázale ve veřejných domech a aby prosperovala, potřebuje nutně používat nápaditou a pokud možno nestydatou reklamu.

    Podle mezinárodních dohod existují pouze dva přípustné způsoby regulování prostituce: 1.Stát toleruje individuální i organizovanou prostituci (to je evropské řešení). 2.Stát kriminalizuje organizovanou prostituci a toleruje individuální (švédské a americké řešení). Naši politici v čele s předsedou vlády Grossem ale kupodivu vynalezli třetí originální cestu: navrhli zlegalizovat organizovanou prostituci a zkriminalizovat individuální. Co by tohle řešení v reálu znamenalo? Že by zlegalizovali organizovaný zločin! Evropský způsob řešení prostituce ovšem taky není dobrý. Jeho nevýhodou je přílišná tolerance k organizované prostituci a tudíž i k organizovanému zločinu. Právě díky této nemístné toleranci ze strany politiků nadále organizovaný zločin nerušeně bují a kvete. Zdá se, že si podsvětí dělá co chce. Kolikrát to vypadá, že má takřka neomezenou moc a hýbe s politiky tak, jak to potřebuje. Všichni ti kuplíři, pasáci, obchodníci se ženami i prostitutky se příliš roztahují a demoralizují celou společnost. Svým způsobem je tragické, že evropští politici dovolí, aby necelé 1 procento prostitučního póvlu, který se živí sexem, negativně ovlivňovalo morálku a sexualitu 99 procent normálních lidí. Jako otřesné se ukázalo holandské a německé zlegalizování prostituce, kde tím politici ještě více napomohli všemu tomu neřádstvu. Politici v těchto studených obchodnických zemích jako první vyšli vstříc zavedeným prostitutkám- umožnili jim, aby si “odpracované” roky mohli započítávat i do důchodu. Ovšem ale ani v Holandsku a Německu si netroufli navrhnout to, co navrhlo české Ministerstvo vnitra. Tam totiž ženy, které licenci na prostituci nechtějí, si ji opatřovat nemusí. I když rovněž provozují prostituci. Tenhle podstatný rozdíl nám jaksi čeští novináři zapomněli sdělit (Inu proč ne, jsou zvyklí lhát). Čili specifický český způsob řešení prostituce by neměl v civilizovaném světě obdoby, neboť by skutečně zlegalizoval organizovaný zločin. Pod pohrůžkou jednoho roku kriminálu by nutil ženy násilím povinně si opatřit licenci na kurvu- a tím by zcela vyšel vstříc mafiánům a obchodníkům se ženami.

    Sexuologové Zvěřina i Uzel navíc shodně potvrdili, že licenci by mělo v souladu s historickou zkušeností nanejvýš 20 procent žen, kdežto zbytek, tedy 80 procent žen by byl tak jako tak ilegální- čímž by se vytvořil obrovský prostor pro korupci státních úředníků. Co všechno by tedy z takového právního paskvilu logicky vyplynulo? Že kdyby byla prostituce napůl zakázaná, přestala by být dobrovolná. Tisíce žen by bylo nejen mafiány, ale i státními úředníky a policisty do organizované prostituce násilím nuceny. Že z pasáků, kuplířů a obchodníků se ženami by se stali řádní, zlegalizovaní podnikatelé. Takže by byli ve svých zločinech prakticky beztrestní. Že ty miliardy vydělané ilegálními prostitutkami bez licence (kterých by bylo 80 procent) by nedostal do kasy stát, ale nacpali by si je do kapes mafiáni, policisté a státní úředníci. Že policisté, místo aby honili lupiče a vrahy by honili radši mladé holky, spali s nimi a brali od nich tučné výpalné. Že jiní policisté by byli zkorumpováni mafiány, a rovněž by od nich brali tučné výpalné za ilegální prostitutky a každý jejich zločin by zametli hbitě pod koberec. A konečně že bychom se stali policejním státem, kde tisíce promiskuitních žen by bylo tajně sledováno a vedena o nich tajná evidence. Jaké je tedy logicky nejsprávnější řešení? Samozřejmě že jedině švédský a americký způsob.

    Následná diskuse na Neviditelném psu byla přehlídkou zdegenerované morálky. Hlavním mottem většiny diskusních příspěvků bylo: My muži si své prostitutky vzít nedáme! Přitom ale současně jako jeden muž prohlašovali: Jen ať ty dámy platí daně, jsou to podnikatelky jako my všichni. Vůbec je nezajímaly námitky o otroctví žen a policejním slídivém státě. Ovšem co mě nejvíc překvapilo byly ty různé věty typu- funkční prostitutka zastane spoustu práce a vydrží v provozu mnoho let a vydělá hodně peněz (asi jako funkční auto má tu a tu životnost). Prostě se o těchto ženách vyjadřovali tak, jako by to nebyli lidé, ale jen jakési šoustací pracovní stroje přivezené sem odněkud z Marsu. Stačilo pouhých 15 let od pseudorevoluce a zdejší morálka se změnila k nepoznání. Když jsem apelovala na tyhle údajně pravicově smýšlející lidi, že zde Gross a spol. chce zavést policejně-mafiánský stát, tak mé argumenty vůbec nevnímali, protože měli před očima pořád jen ty daně, které by se mohly z prostitutek vyždímat. A zde právě byla vidět v reálu špatná práce českých novinářů, kteří nikdy lidem nevysvětlili, že činnost spojená vždy se zločinem se legalizovat nedá. Neobjasnili ten velký rozdíl, že placený sex není práce jako každá jiná, protože je  to činnost příliš zisková, příliš lukrativní. Obyčejnou prodavačku nikdo nevydírá ani netýrá, protože její mizerný plat k takovému jednání nikoho nesvádí. Jen pár lidí mi dalo za pravdu a uvědomovali si přesně to co já, o co ve skutečnosti šlo- že pokud posranci organizovanou prostituci zlegalizují a individuální zakážou, způsobí tím jen samé zlo a žádný užitek.

     Grossův Návrh zákona o prostituci chtěl zde prostě znovu zavést reglementaci žen, která byla u nás zrušena před 80 lety. Reglementace, to je zavedený úřední dozor nad prostitucí, kdy stát tu prostituci občanům organizuje. Z  přihlášené prostituce bere daně a tu nepřihlášenou, co daně neplatí, tu potírá. Což by v praxi znamenalo, že by nad legálními prostitutkami prováděl úřední dozor (tzv. reglementace prostituce, to jsou státem vydané předpisy, regulující podmínky poskytování placeného sexu) a “divoké”, nepřihlášené prostitutky i prostituty, kteří by registraci odmítli by kriminalizoval- posílal je na 1 rok do vězení.

     Nakonec k tomu naštěstí nedošlo a samotného Grosse nachytali na švestkách, když nemohl dokázat, odkud vzal miliony na lukrativní byt. Takovýto částečný zákaz prostituce si dnes už žádný demokratický stát nemůže dovolit. Protože nemůže násilím někoho nutit, aby se registroval jako prostitutka nebo prostitut a platil za to povinně daně. Ze státu by se stal kuplíř a kuplířství je trestné. Rozlišovat, která dívka je prostitutka, a která nikoliv je rovněž těžké. To by musela mít každá podezřelá žena přiděleného jednoho tajného policajta, který by mapoval její činnost. A pak by jí tu nelegální činnost ještě musel u soudu důkazními materiály prokázat. Představte si, jak by to vypadalo v praxi. Někdo napíše udání, že v domě se vyskytuje žena, která je podezřele promiskuitní, neboť si vodí do bytu pány v množství větším než malém. A jakým způsobem to chtěli řešit Grossovi tajní slídilové? Nejprve by si tu ženu zapsali do svých tajných seznamů jako potencionální nelegální prostitutku, která neplatí daně. Ale už jen tohle by bylo v demokratickém státě nepřípustné, takto si vést o bezúhonných občanech nezákonné tajné seznamy, protože platí presumpce neviny. Další kroky by byly ty, že by se s tou ženou nějaký tajný policajt sešel. Pak by se s ní měl vyspat a nachytat ji přímo při činu. Jenže i tak by to bylo tvrzení proti tvrzení. A navíc by to byl jen pouhý přestupek- musel by ji nachytat při placeném sexu víckrát, aby z toho byl kriminální čin. A taky by to měl mít zdokumentované kamerou. Ale ani to by nebyl kdovíjaký důkaz. Navíc by ta žena mohla začít okamžitě tvrdit, že k prostituci byla nucena pod pohrůžkou smrti neznámými pasáky- a mohl by stát soudit nebohou oběť a chtít po ní nezaplacené daně?

    Čili reglementací prostituce by vypukl novodobý hon na čarodějnice. A to nejen na prostitutky, ale na všechny ženy bez rozdílu. Proto se takové právní řešení ve všech vyspělých zemích už nesmí vyskytovat- protože by se ty země staly slídivým policejním státem, který neoprávněně nahlíží do ložnic občanů.

    Upozornila jsem i novináře MFD, co že se to u nás chystá – že navrhují zlegalizovat v podstatě otroctví žen. A myslíte vážení čtenáři, že tyto prodejné novinářské kurvy na to nějak reagovaly? Vůbec ne! Tvářili se jakoby nic a dál ve svých článcích naříkali nad tím, jak dochází u prostitutek ke značným daňovým únikům. Není divu, že dnes už si mainstreamoví novináři na internetu vysloužili po zásluze přezdívku presstitutky a masmédia jsou nazývána sračkomety.1

     I poslance (kterým zbytek národa závidí jejich ohromné platy) velmi mrzelo, že prostitutky nechtěly státu platit daně- a zdá se že právě jedině v tom spočívala celá nemorálnost prostituce. Je to hrozné, když si člověk uvědomí, že všem těm lidem, kteří nám vládnou, a kteří rozhodují o našich zákonech vůbec nejde o morální stránku věci; na prostituci jim naprosto nevadí její celková amorálnost, nejvíce ze všeho jim vadili jen ty daňové úniky. Nestyděli se veřejně závidět šlapkám jejich zdánlivě snadné příjmy. Jedině z tohoto důvodu je chtěli mít pod kontrolou- aby omezili jejich nekontrolovatelné bohatnutí.V tom jejich návrhu zákona byla prostituce nazvána sociálně patologickým jevem- ale poslanci se neštítili z tohoto patologického jevu těžit daně? Snad si ti poslanci  tenkrát ani neuvědomovali, jak sami hluboce morálně klesli- anebo to bylo spíše tím, že poslušní parlamentní slouhové chtěli jen vyhovět bordelovým mafiím? Vždyť exposlanec Kraus, který tento návrh podal, měl pak podivnou aféru v Africe, neb se zjistilo, že tam podepsal podnikatelskou smlouvu, ve které slíbil investovat 500 milionů korun. Nikdo se ale nikdy nedozvěděl, odkud chtěl těch pětset milionů vzít.

   Vedle poslanců i policejní kruhy měly obrovský zájem na tom, aby se vrátily “staré zlaté časy” devatenáctého století, kdy měli policisté možnost si přilepšovat ke svým ubohým platům. Tenkrát totiž reglementované prostitutky platily daně státu a ty “divoké”, nereglementované je platily poldům. Řečeno poněkud vulgárně- policejní orgány měly v úmyslu nořit své pohlavní orgány do prostitutek a ještě si za to nechat platit. Právě naši policisté odjakživa také pociťovali velkou závist z velkých příjmů prostitutek. Svědčily o tom odpovědi jednoho z nich, majora, když odpovídal redaktoru bulvárního plátku. Redaktor se ho ptal:

Nezávidí vám občas někteří vaši kolegové? Ono je asi příjemnější pohybovat se ve společnosti lehkých holek než se honit za vrahouny a lupiči.

To víte, že když mě vidí s nějakou hezkou ženskou a oni sami se honí za drbanama, tak je to štve.

Taky se říká, že poldové z mravnosti jsou samý peníze, berou úplatky.

To je otázka na tělo, slyšel jsem o tom, že se to stává.

Jednou jsme zabrousili do Jalty, řekl reportér, a vaše ovečky tam pily koňak, my sodu. Jaký je to pocit představovat zákon a cítit se ve srovnání s prostitutkou jako chudý příbuzný?

Někdy je to hrozný, možná bych si těch pár panáků mohl dát v den výplaty, ale potom bych musel vybírat popelnice, odpověděl ubohý, chudobný major od policie.

     Všechny ty Grossovy a Krausovy spekulace měly vadu na kráse: holky již dopředu v TV reportérům říkaly, že ani v nejmenším nestojí o to dát se dobrovolně zaregistrovat a mít licenci na “nejopovrhovanější činnost světa”. Málokterá dívka si totiž připadá jako skutečná prostitutka. Ona si to nepřizná ani sama sobě, natož aby to měla potvrzené černé na bílém na papíře. Většina dívek to dělá potají, tak aby o tom rodina a příbuzní nevěděli, považují to pouze za krátké dočasné životní dobrodružství, kterého snad časem zanechají, jakmile se třeba vdají. Rozhodně to nechtějí dělat celý život, chtějí si jen našetřit “nějakou tu korunu”.Reportér bulváru se ptal prostitutky, která “šlapala chodník” už několik let:

Nejde mi do hlavy, že by se vám dařilo takovou dobu doma tajit, že šlapete.

Tak za prvé, vyprošuji si to šlapání. Občas jsem se- dejme tomu- milovala za peníze. A za druhé- my si prostě doma věříme.

     Proč si poslanci nedokáží představit jinou situaci- že by měli muži mít povinně licenci na to, že jsou drogoví dealeři, nebo profesionální zloději, či tuneláři, nebo pasáci? Očekávat rovněž, že nejtajnějším snem prostitutek by byla povinnost chodit pravidelně na prohlídky a povinnost platit státu daně bylo opět značně pošetilé. Kdo by také rád dobrovolně platil daně a nedostal nic za ně? A ještě by měl být za to všemi opovrhován a odsuzován? Licence by musela mít tak obrovské výhody, že by se pro ni dívky rozhodly rády a dobrovolně, jinak ne. Stát je k tomu nesmí nutit ani přímým, ani nepřímým způsobem. Jinak by zlegalizoval veřejné otroctví, kde mladé ženy jsou násilím nuceny prodávat své tělo, jenom proto, aby povinně odváděly státu peníze.

    Pokud by stát připustil vydávat prostitutkám licence, dostával by se do dalších absurdních právních konstrukcí. Prostitutka by musela odvádět daně do státního rozpočtu. Stát by tedy profitoval z její činnosti. Pak by ale stát těžko zdůvodňoval stíhání fyzických osob pro kuplířství, znakem jehož skutkové podstaty je, že někdo kořistí z prostituce. Vyplývá to z mezinárodních úmluv o otroctví. Prostituci tedy nemůže stát legalizovat a zároveň napůl zakazovat, protože

by legalizoval otroctví. Úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob byla podepsána v roce 1951 asi 76 státy. ČSSR ji podepsalo v roce 1958. V návrhu zákona o prostituci však mělo Ministerstvo vnitra v úmyslu tu mezinárodní úmluvu zrušit. Proč? Z jakého důvodu tu dohodu chtěli mermomocí rušit, jestliže ji nechtěli porušovat? Chtěl zde Gross tedy skutečně zavést sexuální otroctví žen? Dokáží si lidé vůbec představit absurdnost celé situace, kdyby se ta věc dotáhla až dokonce? Kdyby poslanci schválili prostitutkám licence, pak by museli automaticky schválit i licence pasákům. Protože pasák je v této branži nepostradatelný. Fyzicky slabší ženy prostě vždy ochranu pasáků potřebují- před neplatícími nebo příliš neurvalými zákazníky. Vynořilo by se mnoho dalších a dalších absurdních situací: kdyby prostitutka náhodou otěhotněla (díky prasklé gumě ovšem), neříkalo by se, že je těhotná, nebo že nosí v sobě zárodek dítěte, ale že utrpěla pracovní úraz. S tímto pracovním úrazem by šla na potrat, který by ji měl být samozřejmě v rámci pracovního zdravotního pojištění proveden zdarma.

    Všichni ti, co vykřikují, že je prostituce povolání jako každé jiné by pak měli zajistit těmto ženám především bezpečné prostředí. To znamená, že by měly mít nárok na policejní ochranu před mafiány, kteří pobírají z placeného sexu výpalné. Pokud by prostituce měla být práce jako každá jiná a prostitutky by státu řádně platily daně, zdravotní i sociální pojištění, pak by měly mít jako každý jiný poctivě pracující člověk také nárok na své odbory, nárok na nemocenskou i starobní důchod. Nelze, aby léta platily státu daně a nedostaly nic za ně. Jako nelze být napůl těhotný, tak nelze “práci- prostituci” řešit jen napůl. Buď bude veřejně organizovaný placený sex ve sféře nedovolené jako ve Švédsku a Americe, nebo to bude práce se všemi povinnostmi, ale i právy. Buď poslanci považují veřejně organizovanou prostituci za soukromou věc mafiánů a zdrží se jakýchkoliv zásahů, nebo se do veřejně organizované prostituce zapojí, čímž prostituci uznají a stanou se tak za organizovaný zločin spoluzodpovědní!

    Právě na příkladu prostituce je jasně vidět, že celá Evropa žije stále v peněžní totalitě. Muž má v Evropě stále nárok ne veřejně organizované ”sexuální služby”, protože neomezení vládcové EU organizovanou prostituci nijak neřeší. Pánové z EU radši řeší tisíce nepodstatných pitomostí, než by se věnovali věcem zásadním, že totiž jsou ženy dodnes veřejně prodávány jako zboží, jako dobytek. A tak nejen bohatí, ale dnes již prakticky všichni muži placeného levného sexu veřejně využívají, a proto mnoho mladých mužů už ani nemá potřebu se ženit. Jiní muži ze zotročených žen zase nehorázně bohatnou- ale pánové z EU řeší, jaké správné zakřivení mají mít banány.

     Vše se děje podle stále stejného scénáře- nepohodlní lidé, kteří poukazují na nepravosti jsou vždycky odstraněni a do funkcí jsou dosazeny figurky, které jdou organizovaným zločincům ve všem na ruku. Tak se stalo, že i když Gross a spol. zde chtěli zavést veřejně sexuální otroctví žen, tak dosazené figurky s ním souhlasily a nijak proti tomu neprotestovaly. A zkorumpovaní novináři z MFD, lokajové to mocných zločinců, dělali jako by nic a ještě vše schvalovali. Naopak ještě švédský způsob řešení pomluvili, jakože prý nic neřeší- prý příliš kriminalizuje chudáčky muže. Ale že chtěl Gross kriminalizovat ženy, to už jaksi zapomněli napsat.

      Na závěr zde pro zajímavost dám dva linky, které vám také ledacos osvětlí. První link vám názorně ukáže morální profil podplacených soudružek z LaStrady, a ten druhý link vám zase osvětlí, jak se státní úředníci jen třesou na to, až budou moci z legalizované prostituce nekontrolovaně bohatnout. Nenechte se zmást líbivými řečmi dnes již exstarosty Chebu Svobody, ale všímejte si jeho skutečných úmyslů- že mu totiž vůbec nejde o regulaci prostituce, či zamezení obchodování se ženami, ale že chce z této činnosti vytřískat co nejvíce prachů. Čili pan bývalý starosta se chová jako pasák, neboť odmítá vnímat pádné argumenty pana JUDr.Karase, který jako jeden z mála lidí, poukazoval na pravdu- že si Německo i Holandsko svou situaci zhoršilo, a že nejsprávnější řešení je to švédské. Ano, samozřejmě, že švédské řešení je super, jenže má jednu obrovskou vadu na kráse- nepřineslo by starostům obcí, ani nikomu dalšímu z prostituce žádné zisky a v tom je ten největší zádrhel. Jestli má ale pan exstarosta dceru, mohl by ji sexuální služby, či vlastně pracovní vztahy v Chebu doporučit. Jistě by si přišla na slušné peníze a z něho by byl jistě spokojený tatínek, že je dceruška tak hezky zaopatřená. Zde jsou slíbené linky:

http://literarky.cz/?p=clanek&id=1093 (bohužel už je nefunkční)

http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=590444 (ještě funguje)

Návrh zákona o prostituci, který byl předkládán v době vlády mafiána Grosse býval na téhle adrese:http://www.mvcr.cz/aktualit/sdeleni/2003/zop.html ,ale již byl stažen z internetu, již ho tam asi nikde ani na google nenajdete, patrně již je definitivně nedostupný.Tam bylo dokonce v článku 7 navrhováno, aby byly zrušeny všechny tři mezinárodní úmluvy- o odstranění všech forem diskriminace žen, úmluva o právech dítěte, i úmluva o zákazu obchodování s lidmi. A představte si, že feministky z Gender Studies k tomu mlčely jako hrob! No řekněte- není to divné?

 

Byznys nade vše

Na placeném sexu se stále velmi dobře vydělává, protože řada mužů placený sex tvrdošíjně vyhledává. Nebohatnou však z toho ženy, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale převážně z tohoto obchodování se sexem bohatnou muži. Nejen u nás, ale na celém světě, a to nejen v necivilizovaných, ale i civilizovaných zemích je sexbyznys, sexprůmysl i pornoprůmysl v rukou mužů. To proto, neboť obchodování se sexem sice přináší obrovské a snadné zisky, ale zároveň to bývá nebezpečné a tvrdé mafiánské prostředí.V tomto prostředí ženy fungují jako výrobní prostředek, ne jako příjemce peněz. Je to velmi výhodný typ podnikání, ale musí se umět v tom chodit. Tento druh podnikání není vhodný pro každého, jen pro určitou sortu lidí. Z toho důvodu se v tomto druhu podnikání nevyskytují slušní muži. Výdaje jsou minimální, zisky obrovské- ale podnikatel musí zahodit své svědomí a morálku. Pak si stačí sehnat jen pár hezkých mladých hloupých děvčat a podnikatelský úspěch je zaručen. Není divu, že se tento druh podnikání soustřeďuje převážně do rukou nemorálních chlapů, většinou pochybných, kriminálních živlů.

Zisky z prostituce se dají celkem snadno odhadnout a spočítat. Podle odhadu Ministerstva vnitra se prostitucí v Česku živí asi 30 tisíc osob (což je z celkového počtu obyvatel 0,03 procent lidí). Jestliže má dívka denně sex s pěti muži, od kterých inkasuje 1000 Kč za osobu, tak je to 5000 Kč denně. Za 20 dnů v měsíci to dělá 100 000 Kč. Tato částka násobena 12 měsíci činí milion dvěstě tisíc za rok. Třicet tisíc osob krát milion dvěstě tisíc= 36 miliard ročně. Těchto třicetšest miliard ročně leží na ulici a platí o nich pravidlo, že kterýkoliv chytrák si z nich může poměrně bezpracně ukrojit kus pro sebe.

      Paradoxem tedy je, že ačkoliv prostituce je jedna z mála činností, kde by si ženy mohly vydělat velké peníze, tak ve skutečnosti nemají šanci si je vydělat. Muži na jedné straně sice poctivě za sex platí jako mourovatí- ale muži na druhé straně peníze inkasují. Prostitutka touží být bohatá, ale její sen se jí nesplní. Bohatnou akorát všichni okolo ní. Pasáci, kuplíři, majitelé bordelů, penzionů, privátů a hodinových hotelů. Bohatě se na tom přiživují i číšníci, barmani, taxikáři, policisté, úředníci, zdravotníci- ti všichni z její bohulibé činnosti žijí a tyjí. A všichni ti lidé platí státu daně, takže ani stát nepřichází zkrátka. Všichni ti ctihodní a bezúhonní podnikatelé oškubávají ty všeobecně opovrhované holky jako slepice, takže jim vždycky nakonec zpravidla zbude akorát jen ten sex. Přečetla jsem si paměti německé prostitutky (teď si nemohu vzpomenout na název knihy) a ta ve své knize potvrdila, že přestože se v její posteli vystřídalo asi 6000 mužů, zůstala nakonec chudá jako kostelní myš. S dvěma syny na krku, které pochopitelně rovněž živila z výdělku prostituce. Podobné osudy měly i všechny její družky.
    Víme, že ani v minulosti to nebylo jiné, spíš ještě daleko horší. Od středověku bývali majiteli bordelů knížata, hrabata, města, církev a dokonce i papež. Mezi městy, knížaty a církví často vládly spory, komu výnosné nevěstince mají podléhat a platit poplatky a daně. A nejinak je tomu i v naší staronové kapitalistické mafiánské společnosti.
    Nejlepším návštěvníkem bordelu je solidní, zazobaný cizinec. Hned po něm solidní český podnikatel. Noční kluby u nás vlastně existují hlavně z toho důvodu, aby vytáhly z peněženek chlapů co největší obnos peněz. Člověk by si mohl říct, vždyť je to správně. Když jsou ti muži tak hloupí, tak ať platí! Jenom je nepochopitelné, že vydávají peníze za něco, co by mohli mít zdarma od hezkých, normálních žen. Za ty tři tisíce co vrazili v nočním podniku do jedné hodiny strávené s odlidštěnou ženou, by si mohli pořídit stůl přetékající lahůdkami a následně si užít noc plnou vášně s normální ženou. Jenže pro mnohé podnikatele nejsou dnes tři tisíce žádné peníze, a tak jim pohodlí poskytované v bordelech prostě vyhovuje.
    Nejen v zaostalých zemích se dodnes používají staré osvědčené triky, s jejichž pomocí majitelé bordelů ženy připraví o většinu zisku. Ať ženy v nevěstincích “pracují” sebevíc, stále jsou jejich majitelům za něco dlužny- za stravu, za šaty, za bydlení. Pouliční prostitutky na tom nejsou lépe, na ně se pro změnu vždy zavěsí pasáci. Pasák a pouliční holka, to je již od dob starověku nerozlučná dvojka. A už od dob starověku pasák obvykle vysaje z prodavačky sexu většinu výdělku. V novinách se mihla zpráva, že jeden pasák vydělal během jednoho roku dva miliony korun, zatímco jeho oběť, sedmnáctiletá dívka neměla z toho nic. Jeden ze severočeských policistů uvedl, že organizátoři prostituce neustále a nepozorovaně získávají velký vliv. Umožňují jim to podle něho obrovské peníze, které mladé ženy dokáží vydělat. “V Chebu se uskutečnila třináctidenní akce, při které policie s mimořádným nasazením prostitutky kontrolovala, předváděla a jinak jim znepříjemňovala život. Orientačně jsem spočítal, že za těch pouhých třináct dnů pasáci přišli o více než tři a půl milionů korun,” uvedl tento nejmenovaný policista.
    V sexprůmyslu ovládaném muži se prostě točí na všech frontách velké prachy. Například podle britského časopisu Business Age byl nejbohatším podnikatelem v ostrovním království roku 2008, v roce kdy zemřel, Paul Raymond. Jeho majetek byl odhadnut, přepočteno na české koruny, na 100 miliard. Vlastnil dvě třetiny striptýzových podniků v londýnské zábavní čtvrti Soho, na sto erotických klubů v Anglii, Skotsku, Irsku a Walesu, vydával sedm sexmagazínů, erotickou literaturu, pornokazety, pohlednice a plakáty sexuálního obsahu. Psalo se o něm a mluvilo jako o nejúspěšnějším sexbusinesmanovi všech dob. Podobně kvete obchod se sexem i kdekoliv jinde. O Německu jsem si přečetla zprávičku, že je tam prostituce stále a pořád výnosnou branží, neboť dosahuje zisku jako velké koncerny. Napsal to prý německý týdeník Stern. Tento sexprůmysl je všude výnosný nejen pro obchodníky se sexem, ale i pro stát- vždyť jen z každého inzerátu na trhu se sexem má 15 procent na dani z nadhodnoty. Evropští muži jsou prostě odpradávna zvyklí na své bordely a vypadá to, že se jich nemíní nikdy vzdát.
    Nejen u nás, i v ostatních postkomunistických zemích se bordeloví podnikatelé čím dál víc roztahují a dělají si co chtějí. Vloni jsme s mužem na dovolené v Bulharsku žasli nad jejich činností, letos zase v Chorvatsku. Snad nejhorší na tom je, že se sexbyznys dnes cpe všude, dokonce i tam kde nemá co pohledávat. V Bulharsku jsou již night cluby běžnou součástí všech větších hotelů (protože byznys nade vše) a prospekty na ně se nabízejí na každém kroku. Zábava tam večer vázne, zato je možné vidět celé party kluků, jak míří za dobrodružstvím do bordelů. To samé se děje v Chorvatsku. V zemi, kde bývávaly ze všeho nejkrásnější vlahé večery při živé hudbě, kde to jiskřilo erotickou atmosférou, jak se kluci a holky vzájemně namlouvali- tak dnes tam chcípl pes. V minulosti jsme s mužem rádi sedávali při předraženém pivu, jen abychom pozorovali a spiklenecky komentovali ty půvabné námluvy. A současnost? Darmo mluvit! Nuda, a kde nic tu nic. Na parketu se spolu plouží pár otrávených dívek a po dychtivých klucích nikde ani stopy. Bordeloví mafiáni jsou již v Chorvatsku tak nestydatí, že plakáty s nabídkou bordelu jsou vylepené po celém městě, i v těch nejzapadlejších uličkách a své prospekty strkají i za stěrače  aut parkujících u velkých hotelů. Anebo je přímo nabízejí prostřednictvím polonahých dívek tatíkům korzujícím s rodinou večer po pobřeží.
    Ani u nás to není o mnoho lepší. Václavák se každou noc mění v jeden velký bordel, kde probíhá nabídka a poptávka po placeném sexu- to už se radši ve sračkometech dnes už moc ani nerozmazává. Každých pět metrů postává hlouček černochů s mobily a celý ten trh řídí a organizují....A čím dál silnější mafiánská bordelová a pasácká lobby, která se patrně nemůže dočkat, až bude státu platit daně, tak čím dál víc a usilovněji tlačí na poslance, aby byly bordely zlegalizovány. Poslanci této mocné nátlakové skupině zatím stále ještě dodnes odolávají- ale je to spíš zásluha dodnes platných existujících mezinárodních úmluv.
  
Ryba smrdí vždy od hlavy
Prostituce by měla vždy zůstat společností odsuzovaným jevem, jako něco pod úroveň normálního člověka. Když však poslanci uvažují o tom, že by se mohly z prostituce vybírat daně jako z řádného povolání, pak těžko mohou apelovat na občany a tvrdit jim, že je prostituce nemravná. Polovičatá řešení jsou vždy otřesná. Nelze honit pouliční prostitutky jako divou zvěř, odsuzovat je- a přitom souběžně vybírat z prostituce daně, vydávat prostitutkám licence a podporovat propagaci prostituce. Mainstreamová propaganda nám sugeruje, že pouliční prostitutky jsou špinavé coury a vyvrhelové lidstva, zatímco v bordelech čekají na pány čisťounké vymydlené spanilé dívenky hodné pomilování. Na pouliční holky jsou pořádány policejní zátahy, ale muži, kteří za nimi chodí, jsou ponecháni na pokoji. Jsou vážení, ctění a nedotknutelní- to je poněkud podivný přístup, páni poslanci, nemyslíte?
     Ano, tohle jsou velmi podivné postoje. Vždyť muži se dopouštějí stejného přestupku jako ty prostitutky. Naopak je třeba veřejně pronásledovat právě je, protože to oni jsou příčinou všeho zla. Kdyby jich nebylo, nebylo by ani postávajících holek. Poptávka způsobuje nabídku, to je zákon trhu. Jelikož ze strany žen tak podivné móresy neexistují, z toho důvodu se muži na E 55 jako prostituti nevyskytují. O mužích se pořád taktně mlčí, jako by na placený sex kdesi v lese u cesty měli svaté právo (Ovšem na svou nezodpovědnost občas sami doplatí, jako doplatil jeden padesátiletý německý starosta - auto mu ukradli a jeho zavraždili). Nemorální muži jsou největší viníci! Kdo má mít větší rozum: mladičká, hloupá holka ze špatných rodinných poměrů, která se jak bezmocná loutka potácí mezi sexuchtivými muži, pasáky a policajty. Nebo zralý, usedlý, ženatý, čtyřicetiletý muž? Otcové, kteří mají hrůzu z toho, že by se z jejich dcer mohly stát prostitutky by sami nikdy neměli prostitutky vyhledávat- protože jsou to dcery jiných otců.
    Dokud policisté budou honit jenom holky a mužů si ani nevšimnou, pak se problém nikdy nehne z místa. Proč mají policisté nařízeno stíhat a pokutovat pouze prostitutky, kdežto muži jsou mimo? Oni snad nejsou vinní? Bludný kruh se uzavírá: na jedné straně pochybní byrokrati, kteří hned vedle pasáků, vyžadují z patologické činnosti po holkách ve formě tučných pokut taky díl své kořisti. A na druhé straně holky pocházející ze špatných rodinných poměrů, které opět musí šlapat chodník, aby splatily pasákům i těm úředníkům, dluhy.
    Tak jako prostitutky obtěžují a pohoršují své okolí nevkusným a vyzývavým chováním, tak sexuchtiví muži obtěžují a urážejí svými nehoráznými nabídkami normální ženy. I proto by se mělo stát samozřejmostí, že jestliže jsou pronásledované pouliční holky, tentýž hon by měl být pořádán i na nevychované muže. To znamená, že policistky v roli prostitutek by odhalovaly muže, kteří na veřejných místech veřejně nabízejí ženám za sex peníze. Jedině tak se pouliční prostituce vymýtí z míst, kde si to obce a města nepřejí. Když budou muži vědět, že jim na určitých místech hrozí tučná pokuta nebo zabavení auta- své nevhodné chování si stoprocentně rychle rozmyslí.
    Americký charlestonský policejní šéf popsal zátahové akce proti prostituci ve své zemi: “Na tyto akce většinou nasazujeme naše policistky, které si obléknou krátké sukně, obují si boty na vysokých podpatcích a někam ukryjí malý mikrofon. My zasáhneme, až když se domluví cena a muž přesně popíše svá přání. Tento přistižený muž pak zaplatí tučnou pokutu, a taky se mu zabaví auto. Může si ho vyzvednout až za tři měsíce. Ovšem zase musí zaplatit nutné poplatky. A pak- řekněte mi, jak vysvětlí manželce nebo svému šéfovi, kterému dodávka patří, že ji nemůže nějaký čas používat”.
    I v jiných amerických státech mají přísný metr na nevychované sexuchtivé muže. Například kabel číslo 9 kabelové televize v Miami pravidelně předvádí na obrazovce chlapy, kteří byli policií tajně nafilmováni při vyjednávání s prostitutkami o ceně placeného sexu. Televize uvádí i jejich plné adresy. V Denveru zase byli pro změnu muži vyfotografováni a jejich portréty otištěny v místních denících. V tomhle směru byl zpřísněn i zákon v Kanadě- na místech, kde nemá prostituce co pohledávat je pokutován přistižený muž i prostitutka.
    Na správné řešení se přichází už i někde v Evropě. Například v Itálii jsou muži pokutováni taky. Úřady italských měst se snažily již v minulosti vyhovět obyvatelům stěžujícím si na hluk a kriminalitu, které provázejí pouliční prostituci, ale dosavadní techniky nebyly příliš úspěšné. Až teprve vydání vyhlášky na vybírání pokut od nevychovaných mužů bylo konečně účinné. Například v přímořském letovisku Rimini klesla pouliční prostituce od zavedení této praxe téměř o 80 procent. I milánská radnice navrhla, aby policie směla kromě vybírání pokut také fotografovat auta přistižených mužů a fotografie posílat na jejich adresu. Takže i u nás by si každý německý sexuální turista jistě rovněž záhy rozmyslel své nepatřičné aktivity, pokud by mu za to hrozila mastná pokuta nebo mu dokonce domů přišla zpráva oznamující manželce, že si kdesi v Česku vyhazoval z kopýtka.Toto opatření, které by bylo velmi účinné, však pro tvrdý odpor poslanců i policistů neprošlo. Proč asi?
    Pro sexuální průmysl u nás je typická až urputná snaha o punc serióznosti. Neměli bychom ale podléhat iluzi, že jde o běžný, či dokonce chvályhodný druh podnikání. Psát o podnikatelích se sexem jako o příjemných a poctivě se živících chlapících je směšné. Nebo spíš velmi smutné. Tito pánové do slušné společnosti nepatří, protože se jejich podniky až příliš často podobají prádelnám špinavých peněz. Skrývají se v nich i různé další pochybné aktivity- bývají semeništěm nejrůznějších druhů kriminality. S prostitucí bývá totiž vždy zákonitě spojeno až 14 trestných činů- od omezování osobní svobody, padělání listin, obchodování s lidmi, kuplířství, drogy, únosy, až po násilí a vraždy. Jsou to zkrátka útulná “hnízdečka lásky” zbudována mafiány pro jiné mafiány.  Lidé se domnívají, že kriminalitu přináší jen pouliční prostituce, ale není to pravda. I v night clubech a privátech to vždy smrdí kriminalitou a nebezpečnými známostmi. Majitelé bordelů vedou permanentní válku mezi sebou i s pouličními pasáky- vyřizování účtů mezi nimi je na denním pořádku, protože si vzájemně konkurují. U veřejně organizované prostituce se taky vždy zákonitě vyskytují i zkorumpovaní policisté. Tito zkorumpovaní policisté se od zločinců příliš neliší, neboť se nechávají střídavě uplácet ze všech stran, a proto přivírají oči nad mnoha kriminálními činy. Nejedna dívka by mohla být ze spárů obchodníků se sexem zachráněna, kdyby policisté pracovali, tak jak mají. Organizovaná prostituce a obchod se ženami je vždy spojen i s korupcí policie a státních úředníků- i z toho důvodu se lidé o těchto zločinech z masmédií (sračkometů) tak málo dovídají. Protože mainstream je zásadně a vždy lokajem bohatých a mocných. Dříve sloužili  presstituti komunistům, nyní mafiánům.
    Scénář je stále stejný, pořád se děje to samé. Dívky ve věku mezi 17 a 25 lety z chudých zemí jsou mafiány lákány na možnost výhodného zaměstnání v cizině. Dívky netuší, že inzeráty v novinách, či oni příjemní hoši, kteří je oslovují na ulici, v restauracích či na diskotékách a slibují jim hory doly, přehodí neblaze koleje jejich života. Pak se dostávají do mašinérie, z níž pak již téměř není úniku. V cizině je obchodníci se ženami prodají majitelům nevěstinců a dívky pak musí svým otrokářům vydělávat peníze prostitucí. Když odmítnou, jsou nezřídka krutě bity a znásilňovány, dokud se je nepodaří psychicky zlomit. První zákazníci jsou nastrčení kumpáni, kteří mají dívku prověřit. Když dívka požádá, aby ji zákazník zavezl na policii, celá procedura s bitím a znásilňováním začíná znova.
    Podle odhadů expertů Evropské komise až 500 000 žen ročně je proti své vůli zavlečeno do jiných států a donuceno v postavení otrokyň k prostituci. Tohle všechno by se nemohlo dít, kdyby se v celé Evropě bordely zrušily a organizátoři organizované prostituce tvrdě stíhali. Leckterý zločinec se dnes orientuje na “nákup” a “prodej” žen z Východu jen proto, že za to hrozí podstatně nižší tresty než třeba za převážení drog či zbraní. Drtivou většinu mladých žen a dívek ze středoevropských a východoevropských zemí dovážejí rozvětvené a dokonale sehrané gangy napojené na zkorumpovanou pohraniční policii. Mají k dispozici spoustu falešných dokumentů a své “klientky” získávají zcela legálně na inzeráty nebo v dokonalých kancelářích. Jen naprosté minimum případů se dostává před soudy a i z nich jen zlomek končí odsouzením pachatelů.
     U nás není situace o nic růžovější než v cizině. Kriminalisté rozbili brutální zločinecký gang Bulharů, který vlastnil několik bordelů. Tito zločinci byli stíháni až teprve poté, co byla k smrti umučena jedna z dívek. Zisky tohoto gangu znalci odhadli na devatenáct milionů měsíčně! Podle jednoho libereckého vyšetřovatele, který se těmito případy zabýval a pochopitelně nechtěl být v novinách jmenován, skončily jako prostitutky desítky unesených děvčat z celé republiky. Vyšetřovatel novinářům dále prozradil, že dívky starší osmnácti let únosci prodávali pasáckým klanům za pět tisíc eur, mladší děvčata za míň. Tvrdí, že s prostitucí na severu Čech jsou spojeny drogy, praní špinavých peněz, dětská pornografie i korupce. Podle tohoto dobře informovaného vyšetřovatele spolupracují s pasáky a majiteli bordelů nejen taxikáři a hoteliéři, ale i mnozí zástupci samosprávy, státní správy a hlavně policie. Koupit se prý dá všechno a všichni. Policista například bere nějakých 20 tisíc platu. Nabídne-li se mu pětkrát tolik, dostane-li kreditní kartu, je koupen. Není třeba takto uplácet všechny policisty, stačí jich zkorumpovat jen pár. Ti pak dobře slouží a dají včas vědět, jestli policie něco proti mafii chystá. A mafiáni u nás skutečně vždy o každém zátahu policie věděli předem – i ten bulharský vrah včas uprchl. Zkorumpovaní policisté se pochopitelně vyskytují v celém světě, ale u nás je jich myslím v průměru víc. Přitom kdo jiný, než právě policista by měl mít neklamný smysl pro právo? Právě on je přece povolán k tomu, aby chránil občany před zločiny, aby zločinům předcházel a aby pátral ze všech sil po vinících.
    Není divu, že si bordeloví mafiáni kolikrát mohou dělat u nás co chtějí. Šokující byla zpověď jednoho pasáka, který novinářům MFD inkognito prozradil: “Teď jsme to my, kdo politikům a úředníkům diktuje pravidla. Netušíte,co všechno zmůžou peníze! Od loňského roku se nám daří kšeftovat téměř s celou Evropou. O naše holky je zájem. Fór je v tom umět levné zboží draho prodat. Vychází nám to. Velká poptávka je i na ruském trhu. I tam se točí prachy. Dokonce musíme k těm, které se kurví z přesvědčení přibírat holky, které se nám podaří odchytit a včas někam uklidit. Každá změkne a navíc je dobré, když se bojí. Naši kluci nejsou na nahánění hrůzy dost tvrdí. A tak nám pomáhají Rusáci, nájemní zabijáci. Jsou to ostří hoši, kteří byli nasazováni do válečných konfliktů. Naše území mají perfektně zmapované. Motají se tady s Jugošema už dost dlouho. Stačí jim dát fotku a jdou ostře na věc. Například nám pomohli najít holku, které jsme dali peníze na cestu do Ruska. Výhodně jsme ji prodali jednomu pasáku z Moskvy. Peníze utratila a dál pobývala v Čechách. Vyhmátnout ji nebyl problém. V. ji odvezl do lesa a tam pro ni začalo afghánský peklo. Ke slovu přišla i jeho specialita. Přiložil jí pistoli k hlavě a pak těsně nad temenem vystřelil do vlasů. Dám za to krk, že příště by se už nestačila hrůzou ani podělat. To víte, pořádek musí být.”
    Že je organizovaná prostituce vždy propojena s organizovaným zločinem dokazují i drobné zprávičky v novinách, které se v nich pravidelně vyskytují. Jen za poslední čtvrtrok jsem si jich vystřihla několik a jen z jedněch novin:
- Městský soud začne dnes opět projednávat přestřelku mezi Armény a Albánci v erotickém klubu Kleopatra. Tato přestřelka skončila smrtí dvou mužů, dva byli těžce zraněni a ostatní uprchli.
- Na Bruntálsku byl zavražděn majitel erotického podniku, který tam jel nakoupit dívky. (Bruntálsko je nechudší kraj)
- V pražském erotickém podniku se oběsila devatenáctiletá Ukrajinka (Už nikdo nikdy nezjistí, zda ji náhodou třeba někdo před tím silně neopil a pak pohodlně oběsil)
- Na stanovišti kamiónů v zamčené kabině náklaďáku řidič uškrtil devatenáctiletou prostitutku před zraky jejího pasáka, který marně bušil na sklo.
- Moldavská prostitutka Svetlana, která nedávno svým útěkem upozornila na obchod se ženami na jižním Balkáně tvrdí, že byla tři roky v zajetí znásilňována a mučena mnoha ústavními činiteli, politiky, soudci i policisty Černé Hory. (I laikovi je jasné, že této dívce hrozí za její výpověď smrt).
- Po devítiměsíčním vyšetřování posílá žalobkyně před soud organizovaný gang sedmi Čechů stíhaných kvůli kuplířství. Muži kořistili z prostituce osmi Bulharek ve věku od 17 do 34 let. Za půjčení toalety v herně Nonstop pro poskytování placeného sexu vybírali od každé 50 korun, za pokoj chtěli 200 korun. Získali tak údajně 800 tisíc. Nyní je herna zavřená.

- Muž z Ostravy umlátil prostitutku z eskort služby ve svém bytě poté, co odmítla anální praktiku. Mrtvolu pak pohodil v lese.

- Tři moldavští mafiáni velmi trýznivým způsobem uškrtili dívku na privátě v přítomnosti jiné dívky i pasáka. Pasáka pak pobodali, ale zachránili ho sousedi, kteří přivolali včas pomoc.
     Za svůj život jsem již zhlédla snad stovky televizních podřadných detektivek pojednávajících o organizovaném zločinu spojeném s prostitucí. Špatné na tom je, že to neexistuje jen v detektivkách, ale přesně tak to funguje i ve skutečném životě. Přesto nejen naši poslanci, ale i evropští politici EU zdá se, nemíní bordely zrušit. Jak vidíte, ryba smrdí skutečně od hlavy. Je to směšné, ale když naši vládnoucí papaláši zjistili, že název legalizace prostituce je nesprávný- protože ona není zakázaná, ona je legální- tak znenadání změnili název a začali to nazývat: regulace prostituce. Přitom ta jejich “regulace” by dopadla přesně stejně jako dopadla v Německu či Holandsku- vzrostla by na dvojnásobek.


Zlegalizování organizované prostituce přináší jen samé zlo a žádný užitek

Zkušenosti z Německa a Holandska potvrdily, že se situace se zlegalizováním prostituce ještě více zhoršila, místo aby se zlepšila. Co všechno se v těchto zemích zhoršilo?
1. Objem organizované prostituce tam vzrostl, místo aby klesl.
2. Obchod se ženami rovněž vzrostl, místo aby klesl.
3. Mladé dívky jsou tam teď ještě více kuplíři a pasáky nuceny do prostituce.
4. Pod kontrolu státu se divoce organizovaná prostituce tak jako tak stejně nedostala.
5. Vzrostla tam zkorumpovanost policie.
6. Lékařské prohlídky jsou k ničemu.
7. Vzrostla reklama na bordely a “sexuální služby”.
8. Rovněž vzrostl počet novinových článků o prostituci (což je v podstatě skrytá reklama).
9. Velká konkurence v placeném sexu vyvolala válku gangů o zákazníka.
10. Existence bordelů narušuje mravní vývoj dětí.
11. Existence bordelů poškozuje ženskou i mužskou sexualitu a pomáhá ničit tradiční rodinu.
12. Finanční efekt pro stát ze zdaněné prostituce je minimální, téměř žádný.
    Naši posranci nám ovšem dodnes tvrdí, že zlegalizovaná a regulovaná organizovaná prostituce by se dostala pod kontrolu státu. Z prostitutek by se prý staly řádné podnikatelky, které by spořádaně platily všechny daně. Konečně by prý v naší překrásné kapitalistické zemi zavládl mír a pořádek. To tvrzení vypadá slibně- až na to, že je to jedna velká lež jako věž. Rozeberme si tedy bod po bodu, co by se stalo, kdyby posranci prostituci takzvaně „zredukovali“:

1. „Zredukovaná“ prostituce se pod kontrolu státu nedostane, neboť historie nás učí, že se nikde v žádné zemi v minulosti (a případ Německa a Holandska ukazuje, že i v přítomnosti) nikdy nepodařilo dostat organizovanou prostituci pod kontrolu státu. A to ani v případě, kdy byla kriminalizovaná a tvrdě stíhaná. Čili by to dopadlo tak, že pár starých protřelých bordelových prostitutek by kvůli důchodu ty licence skutečně mělo a skutečně by platily minimální VZP a daně- ale obrovská armáda prostitutek pobývajících v bordelech načerno by státu neplatila nic. Jestli se někdo domnívá, že alespoň by zmizela pouliční prostituce, že bude hezky uklizena v bordelech, tak mu rovnou říkám s velkým předstihem- nezmizí. Jako nezmizela v Německu ani Holandsku. Nejméně 80 procent prostituce by dál jakékoliv finanční státní kontrole unikala. Platí snad státu VZP, sociální pojištění a daně těch sto tisíc Ukrajinců načerno zde zaměstnaných?
2. Povinné lékařské prohlídky prostitutek by nebyly k ničemu, přestože mainstreamové presstitutky svým lhaním mnoho lidí přesvědčilo o opaku. Ve skutečnosti své čtenáře tahají vědomě drze za nos. Mnoho lidí se u nás domnívá, že povinné lékařské prohlídky prostitutek by byly užitečné, protože by ochránily muže před pohlavními nemocemi. Zase lež - neochrání. Krev se nedá zkoumat denně a jestliže prostitutka měla hodinu před vámi nechráněný styk, tak žádné lékařské prohlídky vám nepomohou. Prostitutky nejsou stroje, jsou to jen chybující lidé. Tak jako my všichni. Čas od času je vždy nějaký muž přemluví, že chce mít styk bez gumy. A ony mu kvůli většímu zisku vyhoví. Potom nezodpovědný muž může nakazit svou manželku, v lepším případě jen nějakým přenosným zánětem, kapavkou či syfilidem, v tom horším rovnou AIDSem.
    Státem (čili posranci) nařízené povinné lékařské prohlídky by tedy byly naopak škodlivé, protože by budily dojem, že jsou bordely státem dobře ošetřeny (asi tak jako kdysi kampeličky). Tím spíše platící muži a placené ženy by ztratili svou ostražitost a věnovali by se sexu bez ochrany častěji, než kdyby žádné zdravotní kontroly nařízené nebyly. A aby byl stát z obliga, pro jistotu bylo za dob Grossovy vlády v návrhu zákona o prostituci navrženo zrušení paragrafu, že šíření pohlavních chorob je trestné. Čili tohle byla jen další levárna tvůrců návrhu zákona! Pobírat daně z prostituce- to ano. Ale ručit za něco- to nikoliv.
     Co mě taky fascinuje, kolik lidí  na internetu vykřikuje, že by prodejné ženy měly povinně chodit na lékařské prohlídky, aby bylo jeho veličenstvo platící muž chráněn. Proč by měl být nezodpovědný muž státem chráněn? Nemá snad svůj vlastní rozum? Je přece svéprávný, ví co podniká, ví do čeho jde. Jestliže riskuje, je to jeho věc. Kdo chrání alkoholika, když se dobrovolně uchlastá k smrti? Nebo kuřáka, když si přivodí rakovinu? Nebo zdrogovaného, když si vpíchne smrt? A proč stát nechrání prostitutku před zákazníkem? Správné by přece bylo, kdyby ona jemu ukázala svůj zdravotní průkaz- že on by jí na oplátku ukázal zase svůj zdravotní průkaz. Nebo on snad nakazit prostitutku může kdykoliv? Všichni promiskuitní lidé riskují, ti za sex platící i ti neplatící. Ale stát je za to nesmí pronásledovat. Pokud by poslanci nařídili lékařské prohlídky u prodejných žen, pak by je logicky měli správně nařídit všem promiskuitním lidem bez rozdílu. Pokud by se tedy nechtěli chovat jako královna Viktorie, která připravila pouze ženy o občanská práva. Když se někdo svobodně rozhodne chodit za placeně promiskuitními ženami, měl by už dávno vědět, že se nikdy riziku nevyhne. I kdyby tyto ženy chodily na prohlídky denně. Žádné policejní razie ani represe nemohou ochránit lehkomyslné muže od pohlavních nemocí či AIDS. Ochrání je jedině jejich vlastní bezrizikové chování, kterému se měli naučit už dávno někdy v dětství v rodinné výchově.

      Fakt si nedovedu představit, že by jednoho dne můj muž došel k závěru, že jako těžce pracující podnikatel má taky nárok na “relaxaci” ve státem ošetřené instituci. Sexuolog MUDr. Zvěřina napsal: “Pravidelné zdravotní prohlídky, byť by byly sebevíce pečlivé, z nikoho nesejmou zdravotní rizika spojená s prodejným sexem. Naopak, mohou veřejnost zmást představou, že zde poslanci dovedou zorganizovat zdravotně nezávadnou, a tedy i jaksi ´mravnější´ prostituci. My bychom ale měli dokázat muže vychovávat k tomu, že pohlavní styk za peníze je věcí nebezpečnou a pramálo mravnou.”
3. Velmi vzroste zkorumpovanost policie i komunálních politiků, neboť nejen z románů a filmů známe, jak se policisté nechávají podplácet majiteli heren a nevěstinců, či jak sami loupí, kradou i vraždí. Představa, že úředník či policista má k trestnému činu dál než kterýkoliv jiný občan, je naivní. Statistiky se bohužel o zločincích v uniformách nevedou. A pokud ano, pak zůstávají radši v šuplíku. Jak se říká, pod svícnem bývá největší tma. O tom, že to nejsou prázdné obavy svědčí i časté zprávy z novin o zkorumpovaných úřednících či policistech. Kdyby se organizovaná prostituce zlegalizovala, skutečně by nastala obrovská zkorumpovanost především policie. Proč? Protože mějte pořád na paměti, že těch 36 miliard válejících se jen tak volně na ulici, jsou velmi lákavé a snadno získatelné. Policisté by byli totiž upláceni ze všech stran. Bohatě by je upláceli majitelé bordelů, pouliční pasáci, bordelové i pouliční prostitutky, zkrátka všichni. A až by se občané po čase opět divili, jak je možné, že se ani tzv. “zregulováním” prostituce nezavedl slibovaný pořádek, tak by  pražští radní zase jen krčili rameny a říkali: To víte my jsme bezmocní, je to nevymýtitelné řemeslo, my s tím nic nenaděláme. Zkrátka a dobře minimální počet zlegalizovaných prostitutek by platila minimální daň státu. Ale obrovská armáda těch nezlegalizovaných by je platila poldům. Odváděly by jim pravidelné výpalné a oni by je za to nechali na pokoji. Proč myslíte, že zrovna policie tolik prosazuje zlegalizování prostituce? Protože se jí stýská po zlatých vedlejších výdělcích, které inkasovala v první republice. Velmi nebezpečné by bylo, že díky zkorumpované policii by se i ledajaký opravdu těžký zločin spojený s obchodováním se ženami zametl hbitě pod koberec- byly by to typické mafiánské praktiky.
4. Ještě víc by vzrostla reklama na prostituci, neboť “řádní” podnikatelé by na to, stejně jako dnes v sousedním Německu měli nárok.V době, kdy píšu tyhle řádky (rok 2012) jsou bordely u nás stále ještě oficiálně zakázány. Přesto se už na ně vyskytuje spousta reklamy. Vyskytuje se v mnoha bulvárních novinách, časopisech i po celé Praze v podobě cedulí s obrázky polonahých žen. Kdyby poslanci organizovanou prostituci zlegalizovali, pak reklama na ni by se přinejmenším zdvojnásobila. Nabídka na placený sex nás pak tak zahltí, že nám poleze i ušima. Bude nás obtěžovat a pronásledovat na každém kroku. Možná se i při dálnicích vyrojí obrovské bilboardy, kde nahé ženy budou nabízet státem řádně zdaněný sex. Jistě se najdou lidé, kterým to bude vadit stejně jako mně. Budou žádat po poslancích, aby tyto nechutné reklamy zakázali. A pak nastane velký boj. Poslanci se rozdělí na dva tábory a budou- podobně jako u tabákových reklam- celé roky rokovat, zda reklamu na placený sex zakázat. Jedni budou poukazovat na to, že obchodníci se sexem jsou poctiví podnikatelé platící státu řádně daně a tudíž mají na reklamu nárok. Druzí budou poukazovat na nemorálnost celé věci. Nakonec dojde ke kompromisu- ženy budou na reklamách více zahalené a pod reklamami bude velký nápis: MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE: NÁVŠTĚVY NOČNÍCH KLUBÚ MOHOU ZPÚSOBIT AIDS.
    Mnohé erotické časopisy u nás bordely horlivě propagují.V těchto erotických časopisech lze semtam nalézt i nějaký ten užitečný osvětový článek, který mužům a ženám osvětlí taje složitého lidského milostného života. Zároveň s osvětou se zde ale vyskytuje i reklama na bordely, buď zjevná, nebo rafinovaně skrytá.Ty časopisy jsou běžně dostupné mládeži, v podstatě každý si je může kdykoliv koupit. Tím, že propagují prostituci ale svádí nezkušené mladé dívky na scestí a narušují tak jejich mravní výchovu- na což existuje sice paragraf, ale jak se zdá, je k ničemu. Zakoupila jsem si čtyři nejmenované pornočasopisy, abych je zhodnotila. V jednom jsem si přečetla dlouhý článek o tom, že by se ženy, tak jako muži měly naučit kupovat si sex. Že prý na tom není nic špatného, když si manželka bohatého podnikatele, když na ni nemá čas, zaplatí nějakého gigola (nechápu, proč jsou prostituti nazýváni gigolo, ženám se taky neříká gigolky). Jako návdavek byla připojena reklama na jistý pražský bordel. V druhém zase byla lákavá reklama do jiného bordelu nazvaná: Za rozkoší do Rozkoše. Celý článek- jak jinak- byl jedna velká chvála a zakončen byl slovy: navštívíte-li club ten a ten, budete mít zážitků habaděj. Váš sexuální život se obohatí o nové, dosud nepoznané dimenze a u toho několik fotek nahých prostitutek. Třetí byl celý zasvěcen výchově mládeže. Velmi chvályhodná činnost! Například byla mládež starostlivě nabádána: Dříve se soudilo, že AIDS nemusí propuknout u všech infikovaných. Dnes je však již prokázáno, že je to onemocnění pro všechny HIV pozitivní smrtelné. Onemocnění, které se, jak známo, šíří krví, ejakulátem a poševní tekutinou je i v heterosexuálních kruzích rozšířeno mnohem více, než se čekalo. Přičemž ženy mohou být nakaženy muži mnohem snáze než naopak. Jsou vystaveny nebezpečí dvacetkrát více. Ohroženy jsou zvláště mladé dívky, u kterých je poševní stěna ještě tenká a snadno propustná. Zde navíc obecné riziko vzrůstá tím, že některé z nich si na drogy vydělávají prostitucí. Muži, kteří si s nimi něco začnou, (většinou seriózní muži a spořádaní otcové rodin), a kteří odmítnou použít kondom, nákazu šíří dál. Mnoho z těchto mužů doma zatají svůj styk s prostitutkou, prostitutem či jinou nebezpečnou osobou. A to i tehdy, pokud byli infikováni. Tito muži jsou skutečným rizikem! Proto se zde nabízejí jen dvě řešení: věrnost nebo permanentní užívání kondomu. Ale oboustranná věrnost je tím nejlepším lékem proti AIDS. Hezké, viďte? Jenže o pár stránek dál měli reklamu přes celou dvoustranu nazvanou: Kvalitní práce bez stresu. Byla to reklama na jistý bordel v Jablonci nad Nisou. Sáhodlouze popisovala, jaké rozkoše tam mohou muži zažít. Majitel podniku říká: “Snažím se, aby holky byly u mě spokojené. Nenutím je k žádným extrémním výkonům, stačí, když za noc mají tak tři zákazníky. Chci, aby byly v pohodě a pracovaly bez stresu, jen tak dokáží ve své práci podávat ty nejlepší výkony. Zákazníci se k nám potom rádi vracejí a my jsme jen rádi, svědčí to o našich kvalitních službách”. Z malebného podhorského města jsme odjížděli velmi spokojeni. Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že v erotických službách “venkov” za Prahou naprosto nezaostává. V nočních podnicích zákazníka vítá takřka domácí prostředí a krásné české i slovenské dívky, které jsou ochotny splnit každé přání, které zákazník jen náznakem vysloví. Eva se například tímto řemeslem živí už čtyři roky, od svých devatenácti. Stále ji jako profesionálku souložení čím dál víc vzrušuje a baví. A dokonce, pokud to zákazník skutečně umí, často se stane, že se i udělá. Přiznala, že preferuje lízání, které ji vzrušuje ze všeho nejvíc. Když to má zákazník rád a dělá to s citem, je schopna se udělat i několikrát za sebou….
     Čili na jednu stranu páni pornoredaktoři otcovsky nabádají mládež, že má zachovávat věrnost- a hned o stránku dál si prostitutka pochvaluje lízání. Hlavně, že se mládež dozví, že se AIDS dá chytit i přes poševní tekutinu (stačí tedy lízat nebo líbat a mít oděrku v ústech). Takže co? Podle mne si ti pánové nevidí do huby.
    Co mě ale úplně nejvíc dojalo bylo tvrzení, že, návštěva bordelu není žádná nevěra. V oslavném článku nazvaném Krása prodejného sexu na závěr pánové napsali: Nechceme krásu prodejného sexu glorifikovat, ale vyzkoušet byste to měli, to říkáme s čistým svědomím. A pamatujte- návštěva bordelu není nevěra, to se říkalo už za první republiky.
     Návštěva bordelu prý není nevěra. Takže je to tedy co? Sex zadarmo je nevěra, ale sex za peníze nevěra není? Ona ta kurva asi není člověk, že. Nebo muž nesouloží, on jen konzumuje služby. A ona taky nesouloží, ona jen vykonává práci. Takhle nám to sugerují pánové manipulátoři. A co když nakazí manželku AIDSem? To jí pak bude vykládat, že to nebylo z nevěry? Že jen konzumoval služby? Prostě bordeloví naháněči takřka ze země vydupali nový druh morálky, jaká se tu čtyřicet let vůbec nevyskytovala. Chtějí, abychom si my ženy z postkomunistických zemí definitivně zvykly na bordely a braly je tak jako západní evropské ženy, smířené s osudem- jako součást demokracie. Ale já si na tohle svinstvo nemíním nikdy zvyknout, protože bordely jednoduše součástí demokracie nejsou. Jsou součástí peněžní totality, která v evropských zemích vládne. Placení propagandisté nám sugerují, že návštěva bordelu je ta nejpřirozenější věc pod sluncem, že to není žádná nevěra. Jenže mě všechny takovéhle články velmi pobuřují. Protože stresují a ponižují sexualitu všech normálních žen, narušují rodinné vztahy a vlastně se i dopouštějí sexuálního obtěžování.
     To tvrzení, že souložení v bordelu není žádná nevěra mě natolik zaujalo, že jsem požádala jednu z dcer, zda by v hospodě neuspořádala anketu mezi mladými, co si o tom myslí. Zde jsou výsledky ankety: Dcera se zeptala 32 mladých lidí, z toho bylo 21 dívek a 11 kluků. Otázky zněly:
1. Je návštěva bordelu nevěra nebo není?

2. Štvalo by tě, kdyby tvůj kluk navštívil bordel? (Kdyby se tvá holka na mejdanech nezávazně s kdekým vyspala?)
     Všech 21 dívek odpovědělo, že návštěva bordelu je nevěra. A že by je hrozně naštvalo, kdyby se o svém klukovi dozvěděly, že tam byl. Odpověď 11 kluků byla takováto: 6 z nich odpovědělo, že návštěva bordelu je nevěra (v přítomnosti svých dívek.) Ale 5 z nich řeklo, že je to fyzická záležitost, že to ani nevěra snad není (v nepřítomnosti svých dívek). Když se ale těch 5 kluků dozvědělo, že obdobou návštěvy bordelu je, když se jejich holka vyspí s někým nezávazně na mejdanu, tak je to pobouřilo. Svůj názor pak opravili a řekli, že návštěva bordelu je fyzická nevěra.
    Dcera mi říkala: “Mami, jeden kluk v hospodě vykládal, jak byl jeho kámoš s prostitutkou a moc si to prý pochvaloval. Mně to ale bylo velmi nepříjemný poslouchat ty kecy. Já bych se s takovým klukem okamžitě rozešla. Nebo bych mu zahnula taky, aby se to vyrovnalo”.
    Tak jako muslimské ženy stresuje, když si manžel opatří další manželku, tak mnohé české a jistě i evropské ženy stresuje, když jejich manžel začne chodit do bordelu. Vykládat, že návštěva bordelu není nevěra je vrchol hulvátství. Ti pánové z pornočasopisů se totiž na názory žen neptají, protože je nezajímají. Rodina? Nesmysl. Věrnost? Nesmysl. Sex je zboží jako každé jiné, a tak muži choďte do bordelu a kupujte, kupujte, kupujte. Chápejte přece , my z té reklamy máme tučnou provizi.
5. Ještě víc přibude novinářských článků o prostituci, neboť po její legalizaci by to bylo opět senzační téma. To, co mi od sametového podvodu už tolik let vadí- že totiž příliš mnoho článků se zabývá prostitucí- by se po její legalizaci pravděpodobně ještě mnohonásobně zvýšilo. Novináři by dostali novou munici pro své brakové psaní. Nových námětů by zase měli nepřeberné množství: kolik si majitelé bordelů vydělávají a kolik z toho státu ve skutečnosti odevzdávají. A na kolik si asi tak přijdou novopečené podnikatelky. Také by jistě zkoumali, zda dodržují předepsané lékařské prohlídky a tipovali, kolik z nich se živí prostitucí načerno, co na to finanční úřady a policie, atd. atd. V článcích by se to opět jen hemžilo známými výrazy: nejstarší řemeslo, zboží, kněžky lásky, profesionálky, sexuální služby alias práce, zákazníci sexuálních služeb. Zkrátka a dobře, lidé by z mainstreamu se zase hodně dozvěděli o prostituci, ale nic by pořádně nevěděli o činnosti posranců- což by posranci jistě velmi rádi uvítali.

6. Velká konkurence zlevní placený sex a to bude mít dopad na vztahy mnoha normálních lidí. Budou se ještě více rozpadat už tak dost rozpadlé rodiny a mladí muži nebudou mít tuplem potřebu namlouvat si pracně dívky a ženit se. Příliš velká konkurence obchodování se sexem také zvýší boj gangů mezi sebou. Denně se budeme dočítat, že někde vyhořel bordel, jinde byl zastřelen manažér sexuálních služeb a podobné lahůdky. Policie jako vždy bude jen krčit rameny.
7. Staneme se ještě levnějším bordelem pro celou Evropu než jsme nyní. Již dnes nám nad hlavami burácí každý týden v nepřetržitém sledu jedno letadlo za druhým- to angličtí výrostci se na víkend slétají do Prahy za českým levným sexem. Když exprezident Havel nechal kdysi instalovat na Hrad velké rudé svítící neonové srdce, občané v něm nespatřovali symbol lásky, ale symbol bordelů rozesetých po celé Praze. Já myslím, že to srdce se tam mohlo klidně dodnes nechat. Protože jestli poslanci u nás prostituci zlegalizují, tak se z naší země skutečně stane jeden veliký bordel. A ten bordel bude k dispozici všem zápaďákům- vždyť již nyní si sem zajíždí kvůli levnému sexu celá Evropská unie. Ruské, ukrajinské, moldavské, bulharské, albánské a já nevím jaké mafie budou se svými výdělky velmi spokojené. A co zbude na stát? Věčný boj se zločinem a pokurvené obyvatelstvo.
8. Existence bordelů narušuje mravní vývoj dětí a mládeže- alespoň tohle by snad mohlo naše posrance dojmout, ne? Bude zbytečné učit na školách děti rodinné a sexuální výchově, odpovědnosti v sexu a zásadám, že by si měli být manželé vzájemně věrni- když budou děti denně chodit ze školy kolem nápaditých reklam nabízejícím placený sex. Co se asi už dnes odehrává v hlavách dětí, když chodí po Praze kolem cedulí s polonahými ženami a nápisy typu: Dodáme krásné dívky eskort až do domu- ceny jsou přijatelné. Když se redaktoři Reflexu ptali ve škole dvanáctiletých kluků, co by si přáli k Vánocům, jeden z nich odpověděl, že by se mu líbilo, kdyby mu hezké holky ze třídy- tak jako v bordelu- vykouřily ptáka. Šla jsem kolem školy, když asi dvanáctiletí chlapci rozverně pokřikovali na stejně staré dívky: “Holky pojďte s námi, platíme bůra za hodinu!” Člověk si řekne- je to jen dětská legrace. Jenomže ono to s těmi dětmi roste dál. Jak se asi vyvíjí sexualita těchto chlapců v prostředí, v němž odmala vědí, že se nemusí v budoucnu namáhat namlouvat si hezké dívky? Stačí vytáhnout z rodičů peníze a může si je koupit kdy se mu zachce. Dnešní chlapec, co si zvykl od samého počátku navštěvovat priváty a bordely se už toho zlozvyku nikdy nezbaví. Jeho sexualita už je navždy pokřivená, čili pokurvená. Je u něj uměle vypěstovaná “drogová” závislost na konzumování “sexuálních služeb.” Vzniká u něj potřeba placeného, neosobního sexu, tak jako třeba u kuřáků závislost na nikotinu. Jeho sexuální cítění už je “zkurvené”, neboť nabyl dojmu, že všechny dívky a ženy jsou jen zboží na prodej. Stačí sednout za počítač, vybrat si na internetu nejhezčí zboží, které se mu líbí, objednat si ho, zaplatit a konzumovat- eskort servis mu jej přiveze až domů. O tenhle rozklad společnosti ale vládnoucím mafiánům jde. Úzkost mužů však roste, neboť přestávají věřit, že existují slušné dívky. Prozrazují to diskuse na internetu, kde člověk občas čte jejich zklamané poznámky, že beztak jsou všechny ženy bez rozdílu jen kurvy.

9. Existence bordelů poškozuje ženskou i mužskou sexualitu, ničí pevné vztahy mezi lidmi, takže současná konzumní evropská společnost je pokřivená a zdegenerovaná. Vládcům a poslancům EU to ale nevadí. A masy zmanipulovaných lidí, zdá se, si taky máloco uvědomují. Peníze se staly alfou a omegou veškerého lidského konání, a tak si tato společnost ani nevšímá, že kupčení se sexem se stalo i jednou z příčin jejího vymírání. Co je na existenci bordelů tak špatné? Hlavně to, že je přímo tragické, že pouhé necelé procento prostituujících se lidí špiní vztahy všech lidí. Pouhé půl procenta prostitučního póvlu prostřednictvím podplaceného mainstreamu, který prodejnému sexu zcela evidentně fandí, ovlivňuje morálku a sexualitu 99 procent normálních lidí. A ještě tragičtější je, že si to ten pasivní normál všechno nechá líbit! Protože tím, že mainstream neustále všude donekonečna vyzdvihuje, vychvaluje a propaguje placený sex, tak se křiví (alias kurví, neboť kurve znamená křivit) morálka všech lidí.
    Způsob řešení, kdy prodejní poslanci zavírají obě oči a tolerují organizovanou prostituci se vyskytuje ve většině evropských zemích- ale v pořádku to není. Kdo se domnívá, že normální ženy jsou od prostitutek odděleny nějakou nepropustnou vysokou zdí, takže je nic v jejich sexualitě nemůže ovlivnit se mýlí. Normální ženy jsou společností, která je posedlá “bordelománií a kurvománií” stresovány, jsou na mnoho způsobů traumatizovány- a to se pak negativně odráží i na sexualitě mužů. Povolená organizovaná prostituce způsobuje, že vytváří frustrované ženy na obou stranách: normální ženy jsou frustrovány z toho, že je kdekdo pořád srovnává s prostitutkami a prostitutky jsou frustrovány, že jimi všichni pohrdají.Takže frustrovány jsou oba druhy žen- těžké i ty lehké. To se pak odráží i na vztazích s muži- na nich si pak ženy svou frustraci vybíjejí. Není náhodou, že je dnes tolik mladých mužů úzkostných. Domnívají se, že oproti socialismu získali v existenci bordelů výsady, ale ve skutečnosti své výsady ztratili. Čili chyba je především v nemocné evropské společnosti, či lépe řečeno ve špatných vládcích, kteří tu společnost vedou do slepé uličky- a já jsem čím dál víc přesvědčena, že to dělají úmyslně. Kurva, přece není možné, aby ti zákonodárci nevěděli, co svými zákony způsobují? Připadá mi, že si naopak přejí, aby se rodina definitivně rozpadla a společnost se atomizovala. Takové společnosti se totiž nejlépe a nejpohodlněji vládne.

 

Mainstreamová manipulace s termíny a fakty
Můžu být ráda, že již novináři z Mladé fronty přestali používat termín bílé maso. Ohledně bílého masa to dopadlo dobře: v tištěných novinách už tenhle termín snad díky členství v EU přestali používat. Ale “sexuální služby” či “práce” používají tvrdošíjně dál. Tito prodejní novináři, tito pečlivě „kádrově“ vybraní a dobře placení manipulátoři davů mají patrně nařízeno tyhle termíny používat, aby lidem vsugerovali, že o nic nejde, že skutečně je to jen práce jako každá jiná. A podařilo se- v internetových diskusích už i ženy mluví o tom, že je to práce. Ale lidé, nenechte sebou pořád manipulátory davů tak orat! Používejte více svůj zdravý selský rozum. Soulož vždy zůstává za všech okolností souloží, a to jak ze strany kupujícího, tak ze strany prodávajícího. Tak jako pojídání jídla je za všech okolností pojídání jídla, pití piva je vždy pití piva -i když vám ho někdo zaplatí. Nebo kouření cigaret je vždy kouření cigaret. Tak i soulož je vždy souloží, není to žádná práce, i když za to někteří muži platí jako mourovatí. Prostě nazývat placený sex sexuální službou nebo prací, je ze strany mainstreamových médií jen opět další zvrhlost, nehoráznost a zhovadilost. Vagína i penis mají mnoho citlivých zakončení, extra k souloži evolucí vytvořených. Když se penis pohybuje ve vagíně, oba aktéři cítí při souloži rozkoš. Presstitutky nám však tvrdí a neustále sugerují, že penis souloží, zatímco vagína nesouloží, ta pracuje. Ano, soulož za peníze je sice uzavřený obchod mezi dvěma lidmi, kde jeden sex kupuje a druhý ho prodává- ale oba provozují sex. Sex zůstává vždy sexem, ať je zadarmo nebo za peníze. Není to tak, že žena je neživá věc, jakási nafukovací panna, která nic necítí, na níž živý muž vykoná soulož, jež mu způsobí rozkoš.

     Položme si otázku, proč se mainstream tak tvrdošíjně vyhýbá termínu placený sex a místo toho důsledně používá termín sexuální služby nebo práce. Je to proto, že placení manipulátoři davů jako vždy chtějí zakrýt pravou podstatu věci. Že nejde o žádnou práci ani služby, ale je to ve skutečnosti moderní forma otroctví. A to i přesto, když to žena dělá dobrovolně. Představte si, že by si nějaký podnikavý podnikatel otevřel podnik nazvaný Relaxační služby. Sehnal by si do něj 10 nezaměstnaných chudáků, kteří by byli ochotni nechat se za peníze fackovat. Každý, kdo by do podniku přišel a zaplatil slušnou sumu, by je mohl jednu hodinu fackovat. Ze strany platícího člověka by to bylo nazýváno relax, a ze strany najmutého chudáka by to bylo nazýváno práce. Podplacený mainstream by ihned tyto „služby“ začal vychvalovat, jak jsou pro společnost užitečné, neboť zákazníci se příjemně uvolní od stresu, a pak se již nedopouštějí doma domácího násilí. Ale i kdyby mainstream o tom 100 let psal, že je to relaxační práce a že jsou to relaxační služby, stejně by tím nezakryl tu skutečnou pravdu, že jde o fackování lidí. U prostituce o fackování nejde, ale svou podstatou je to podobné. Máme zde ještě díru na trhu, takže vážení podnikatelé, vzhůru do toho a zaveďte relaxační služby. Spočívaly by v tom, že by si člověk pronajal za peníze na hodinu jiného člověka a po tu dobu by ho legálně fackoval i slovně ponižoval, aby se dobře odreagoval. Co myslíte, kdo z nich by byl špatnější- ten co by se nechal za peníze fackovat a ponižovat, nebo ten kdo by za peníze fackoval a ponižoval? A kdo je v tomto vztahu vládce a kdo ovládaný? Kdo otrokář a kdo otrok? Jistě mi dáte za pravdu, že otrokářem je ten, kdo si ty „služby“ platí, a to i v případě, kdy si zaplatí, že on sám chce být fackován a ponižován. Je  velmi zvláštní, že se mainstream tolik zdráhá mateřskou dovolenou nazvat správně mateřskou prací, ale souložení a kouření ptáků klidně prací nazývá. Přitom práce s malým dítětem je neskutečná celodenní dřina.
    Co je ovšem nejvíc zarážející, že termíny “sexuální služby” či “práce” používají i feministky z Gender Studies. Na serveru Feminismus.cz si stěžovaly v šovinistické bombě na soudce i státního zástupce, že v případě brutálního znásilnění Romky se oba jednoznačně postavili na stranu obžalovaného násilníka. Soudce mu udělil za znásilnění, zranění a alkohol za volantem pouhý podmíněný trest a státní zástupce se zastával obžalovaného, místo aby se zastal poškozené ženy. Feministky k tomu napsaly: Bývalý náměstek policejního ředitele VZ si koupil služby pětadvacetileté ženy působící v prostituci. Ta šla sice s usedlým čtyřicátníkem zpočátku dobrovolně, když pak ale odmítla provádět neobvyklé sexuální praktiky (můj dotaz: je soulož do řiti neobvyklá praktika? Proč tyto dámy mluví o souloži do řiti jako o neobvyklé praktice, když je tato praktika mainstreamem soustavně propagovaná jako ta nejpřirozenější věc pod sluncem?), narazila. Přiopilý policista jí zkroutil ruce za záda, nacpal ji do kufru auta a vyděšenou k smrti ji nakonec znásilnil. Kolem parku u brněnské právnické fakulty, kde zoufalá žena volala o pomoc, zrovna projížděli městští strážníci, kteří ji spěchali na pomoc. Prchající pachatel do nich najel a jednoho srazil..... Dále feministky napsaly: Nevšedně mírný rozsudek soudce i velmi opovržlivé vyjádření státního zástupce na adresu Romky dokazují, jak naše společnost stále stereotypně vnímá ženy pracující v prostituci. Je smutné a alarmující, že takto uvažují lidé, kteří jsou vzdělaní a vzhledem ke svému profesnímu postavení, z něhož ovlivňují spoustu věcí, by měli uvažovat objektivně, citlivě a bez předsudků. Nikoli hovořit o ženách, o jejichž osudech nevědí vůbec nic, jako o kurvách. Plno lidí si totiž vůbec neuvědomuje, proč se některé ženy prostituci věnují. Mnohdy je to nedobrovolné rozhodnutí, ke kterému jsou dotlačeny okolnostmi. Špatnou sociální situací nebo třeba tím, že neprožily dětství v harmonickém rodinném prostředí, což je pro ně trauma na celý život. Společnost by měla mít více empatie, nikoli rovnou odsuzovat. Je hrozné, že na ženy v prostituci je nahlíženo jako na zboží, se kterým si ten, kdo si je objedná, může dělat naprosto co chce. Vždyť jsou to lidské bytosti se stejnými právy jako všichni ostatní. Pokud se nezboří takové stereotypní pohledy, nehneme se z místa. Bohužel, soudy obecně nepřijaly genderově senzitivní přístup. Stále soudí podle vžitých stereotypů. Zaráží nás navíc to, že soudce i státní zástupce ventilují veřejně tak hrozné názory na znásilněnou ženu. S tím, že oba smýšlí předsudkově, asi nelze hned tak nic udělat. Mohli by se však alespoň ovládat při svých projevech. Státní zástupce má být navíc vyloženě na straně poškozené, tudíž považujeme za nevídané, že proti ní tak vulgárně vystoupil. Navíc rozlišuje mezi slušnou a neslušnou holkou. To je hrůza. Kdo je slušná a kdo neslušná holka?....
    A teď tento protest feministek rozeberu trochu zase já. Když samy tvrdí, že ta Romka k té činnosti mohla být různými životními okolnostmi donucena, tak by měly vědět, že je to oběť a nikoliv tvrdit, že pracuje v řádném povolání a že jen poskytuje řádné služby. Až budou v prostituci „pracovat“ i dcerky poslanců a poskytovat poctivě „služby“ i těm nejodpornějším týpkům, potom mi to snad konečně začne připadat taky normální. I z jiných článků na serveru Feminismus.cz jasně vyplynulo, že feministky s organizovanou prostitucí souhlasí. Že tohle svinstvo schvalují. Dokonce s ní souhlasily i v případě, kdy mafián Gross chtěl nepřihlášené prostitutky kriminalizovat a posílat je za to na jeden rok do vězení. Naopak švédské řešení, kde jsou kriminalizováni muži odmítly. Zde je link: http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=193214

    Když tyto feministky, kdovíkým placené, z nevím jakého důvodu tvrdošíjně nazývají placený sex sexuální službou, nechápu proč se pak rozčilují, že Romka byla znásilněna? To přece nebylo vůbec žádné znásilnění, pouze si ten policajt vybral jiný typ služby (soulož do řiti). Pokud jsou tyto kdovíkým financované organizované soudružky schopné nazývat soulož do řiti, vagíny či do úst ,prací, nebo službou, pak ony, které tak rády nazývají muže šovinistickými prasaty se samy k ženám chovají jako šovinistické svině. Protože i ony dělají z ženské sexuality pouhou službu mužovi. Když se budeme důsledně držet jejich zavedené terminologie, tak tyto bolševičky by se patrně neštítily nazývat potrat u prostitutek jako pracovní úraz. Nebo pohlavní nemoc by u nich byla nazvána nemoc z povolání. A dítě narozené z prostituce je co? No podle soudružek a mainstreamu je to také patrně jen pouhý pracovní úraz.
    Že jsou manipulátoři davů schopni říkat jakékoliv zhovadilosti mě přesvědčily i zprávy v TV. Tam pro změnu moderátorky několikrát mluvily o tom, že dítě provozovalo sexuální služby. Někdy mi připadá, že to nejsou ani lidi, ale nemyslící poslušní roboti- když jsou schopni takovéhle věci vypustit z úst. Kdybych byla moderátorkou, první co bych udělala, že bych se u nadřízeného ohradila, že dítě je vždy pohlavně zneužito. Tečka. Nikdy to není nic jiného. Takže jak říkám, potrat je vždy potratem, sex je vždy sexem, znásilnění je vždy znásilnění a pohlavní zneužití dítěte je vždy pohlavní zneužití dítěte.
    To by mě vážně zajímalo, proč se tak tvrdošíjně všechna masmédia drží toho termínu sexuální služba. Z jakého důvodu nechtějí používat pravdivější a trefnější termín placený sex? Vždyť nemluví pravdu už jen z toho důvodu, že za práci nebo služby musí každý občan odvádět státu řádné daně- ale prodejné ženy a pasáci neodvádí nic. To už mi jako větší práce připadají kapesní krádeže. Protože při nich se zloději skutečně dost nadřou, než se jim podaří ukrást peněženku. Ale ani organizovaní zloději by asi nebyli ochotni platit státu daně. Nicméně by sračkomety klidně i tak mohly psát o krádežních pracích. Nebyly by to totiž o nic méně absurdní termíny než ty jejich sexuální služby a sexuální práce. Fakt zvláštní- sex je pro ně práce, ale tam kde se ženy skutečně neskutečně nadřou, tak to tvrdošíjně nazývají dovolenou. Mateřská dovolená, to je mainstreamový termín, který mi také dodnes pije krev. Sexuální práce a mateřská dovolená- úžasné termíny.
    Takže výchova chlapců je rozporuplná a zdegenerovaná, neboť ze všech stran na ně mohutně útočí reklama na sex a ze všech stran jsou přesvědčováni, dokonce i oficiálními “vědeckými” teoriemi, že mají právo sex kdykoliv nezávazně konzumovat, protože jsou od přírody promiskuitní genoví rozsévači. Sexuolog Weiss veřejně v Mladé frontě dne 20.4.2006 propagoval prostituci, když radil, že si muži mají sex raději kupovat, neboť je v zásadě vyjde levněji než sex s milenkou. Čili nějaká zodpovědnost a věrnost ve vztahu s dívkou je podle manipulátorů davů jen zastaralý přežitek. Ještě dlouho po revoluci byla hanba, když si muž sex kupoval- byl považován za ubožáka. Dnes se s tím muži v internetových diskusích naopak nepokrytě chlubí. Vůbec se tím netají a klidně, nenuceně si o tom povídají. Je zvláštní, že sebe neodsuzují, ale prostitutky ano. Prostě tahle propaganda mainstreamu, která nabádá muže ke konzumování sexu však působí ve vztazích kluků a dívek jako jed, nebo jako hrst písku vhozená do složitého soustrojí kuličkových ložisek- vztahy nedrží, snadno se rozpadají.
    A jak se asi cítí dívenka v dnešní realitě, když od malička vyrůstá v prostředí, ve kterém pořád slyší jen o sexuálních službách? Ty služby jsou vždy jednostranné, poskytují je vždy jen ženy. A tak už i ty nejmenší holčičky se z televize a rádia dozvídají, že jejich sexuální potřeba není sexuální potřeba, žádnou vlastně ani nemají, je to sexuální služba. Já jsem své dětství naštěstí prožívala úplně jinak. Vždy jsem snila o velké lásce a vždy jsem byla do někoho permanentně zamilovaná. O kupeckých počtech v sexu, ani o sexuálních službách jsem nikdy neslyšela, v tomhle směru nebyla moje sexualita v socialismu pošpiněna.
    Toto mainstreamové vymývání mozků není bez následků. Kdybych měla charakterizovat jednou větou výchovu dnešních dívek, tak by ta věta zněla: Musíš být mrcha- nesmíš být mrcha. Čili ta výchova je kulatý čtverec. Jako vzor chování je dnešním dívkám předkládáno- chovej se a oblíkej se jako děvka. To je žádoucí. Průsvitné a dráždivé vyzývavé oblečení- dívky mají chodit takřka polonahé, plus nepřetržité rady v dívčích časopisech typu: chovej se v posteli jako děvka! Ale současně jsou ty dívky těmi děvkami mláceny nepřetržitě po hlavách- prostitutky jsou fuj, nesmíš být děvka! Čili i v sexualitě kulatý čtverec: Odvaž se! Nesmíš se odvázat!
    Důsledkem takovýchto rozporuplných rad jsou zablokované dívky, které neví, jak se mají vlastně správně chovat. Mají být hodné a obětavé? Nebo mají být radši vypočítavé svině? Co po nich společnost vlastně chce? Které chování je správné? Dívky jsou z dané západní kultury, kde sex je zboží na prodej jako každé jiné a láska neexistuje, otrávené, frustrované a ztratily svou smyslnost. Na to pak doplácejí mladí muži. Nakonec ale dívky přece jen zjistí, že být vypočítavou a zištnou sviní se vyplácí víc než být obětavou hňupkou. A tak se z některých skutečně stanou časem vypočítavé a nevypočitatelné mrchy, které sice postrádají smyslnost- ale o to více baží po penězích. Vždyť společnost (nebo lépe řečeno manipulující mainstream) si to tak žádá, a tak se přizpůsobily. Načež vyskočí hned evolucionisti a začnou vykřikovat své teorie, že tohle chování mají ženy vrozené. A do toho všeho si mafiáni vesele třou ručičky, jak se obchody dobře hýbou.
    Již 23 let u nás dívky vyrůstají v prostředí, kde je sex nazýván sexuální službou. Já sama tento termín čtu nebo slyším průměrně tak dvakrát denně. A tak se mi stává, že když někde slyším slovo služba, automaticky se mi to v mozku spojí se slovem sexuální. Aby se zboží lépe prodávalo, rozložili obchodníci “sexuální služby” do jednotlivých komponent, což v minulosti nikdy neexistovalo. Člověk když si koupí Annonci, tak nestačí zírat na tu bohatou nabídku sexuálních služeb, pěkně rozloženou jako nějaké menu v hospodě:
Orál- 500,-Kč
Anál-500,-Kč
Klasika- 800 Kč
Kompletní služba- 1000 Kč
A líbání zdarma, jak třešinka na dortu.
    Jaký to hnus. Zde každá dívka černé na bílém vidí, že ženská sexualita má konkrétní hodnotu vyjádřenou v penězích. Přesto s muži spí zdarma. Ale i tak ji čas od času stejně nějaký hulvát srovnává s prostitutkou, nebo jí rovnou vynadá do kurviček. A to i přesto, že se chová počestně.
Když mladík nechce chodit s dívkou na vážno, jen se s ní chce vyspat- tak je vlastně vypočítavý, protože chce ušetřit, chce po ní sexuální služby zdarma. Když jí za to ale nabízí nějakou odměnu či výhody, tak se zase cítí provinile ona, že je úplatná. Má pocit viny, protože nechce být coura. A to je ta vnitřní zablokovanost a rozervanost dost velkého procenta dnešních mladých žen (musíme uvažovat statisticky). Představme si opačnou situaci – že by mladí muži denně četli o tom, že jsou na světě od toho, aby poskytovali sexuální služby ženám. Jistě by to jejich sexualitu negativně ovlivnilo také. Neboť by se rovněž asi začali cítit jako oběť a chtivost po sexu by je přešla.
    Tohle je prostě otřesná mafiánská doba, která všemi směry podporuje sexbyznys a bordely a promyšleně zadupává pevné vztahy a lásku mezi normálními lidmi. Protože komu tahle situace nejvíc prospívá a vyhovuje? Kdo těží z toho, že dívky nechtějí poskytovat sex, protože jsou zablokované a ztratily svou smyslnost a mladí muži nemají s kým souložit? Těží z toho pochopitelně mafiáni. Ty dívky i mladíci, celá většinová společnost, která si nesmí sama v přímé demokracii rozhodovat, jsou obětí zkorumpovaných vládců, kteří si zdravou společnost nepřejí. Z toho důvodu vždy peníze vítězí nad zdravým rozumem. Vládnoucím mafiánům a jejich poslušným lokajům-politikům je jedno, že mládež je rozhašená a nešťastná. Že dívky, kterým schází láska odmítnou sex a mladíci, kterým schází sex páchají sebevraždy. Jen když tečou tučné zisky z bordelů a mafiáni si mastí kapsy- obchod nade vše.
    Jednu mou mladou příbuznou před několika lety pozval jeden slavný německý diskžokej, zda by ho neprovázela po Praze, zda by mu nedělala společnici. Jenže už samotné to slovo společnice dnes patří zničehonic a zčistajasna do sprostých slov. Je to synonymum pro prostitutky. Příbuzná mi vyprávěla, že odmítla, radši se otravovala doma. Byla jsem jejím přístupem překvapena. Protože za mých mladých časů bych byla neskutečně nadšena a velmi poctěna tím, že si mě někdo tak významný všiml a má zájem se mnou strávit čas. Jenže pro dnešní dívky nemá takové setkání žádný smysl. Ony by tomu muži dělaly zdarma na krátkou dobu jen náhražku za skutečné “společnice”. Cítily by se zneužité. Proto na ten lehkovážný, krátkodobý, nezávazný vztah kašlou, protože je to pro ně ztráta času. Proto se otravují radši doma. (Jak rozdílný přístup proti našim mladým časům).  Jsou sexuálně umrtvené, bez jiskry, bez smyslnosti, životem otrávené – ale to je přesně ten účel, veškerého mafiánského snažení. Jsou to jednoduché počty, je to jednoduchá matematika. Aby se obchody co nejvíce hýbaly, je potřeba zničit rovnoměrnou poptávku a nabídku v sexu. Je potřeba vychýlit jazýček vah co nejvíc v neprospěch jednoho pohlaví- teprve potom se sex nejvíce nakupuje. Pochopitelně je výhodnější a snadnější zdeptat ženskou sexualitu, protože ta mužská je pro nákup sexu jako dělaná. Také jsou muži jako celek více bohatější než ženy, a taky mají více času. Nepečují o děti, a navíc jsou v sexu lehkovážnější. A evolucionisti vrazili dívkám rovněž kudlu do zad, když naučili mladé muže být kdykoliv nevěrný, dokonce i při teprve budování pevného vztahu. Dřív než se vztah vybuduje, tak se již hned na samém začátku kolikrát rozbije. Když si dívka prožije pár vztahů zakončených zradou, přestane mužům věřit. Pak radši žije sama a opuštěná, než by měla být znovu zrazená. Jenže přesně tohle obchodníci se sexem vítají. Čím víc zablokovaných a otrávených mladých žen, tím lépe. Pak již nezbývá, než celé město vyšperkovat polonahými krásnými dívkami a neustále tak u mužů uměle s pomocí reklamy povzbuzovat sexuální chuť.
    Díky mainstreamové propagaci prostituce se u části lidí vyvíjí prostituční myšlení- vždy něco za něco. Dívka se nechá pozvat na drahou večeři do luxusní restaurace a v duchu přemítá- jen ať platí salát jeden, ať si nemyslí, že mě dostane jen tak snadno do postele. Leda když mi koupí drahé dárky, tak potom možná, snad. Anebo jiný příklad: muž získá ženu do postele. Ráno si mne vesele ruce a říká si- vida, právě jsem ušetřil 2000 Kč. Svedená žena je naopak rozladěna, protože ji napadlo- a nejsem já náhodou hloupá husa, když se s chlapem vyspím jen tak pro nic za nic? Neměl včera večer zaplatit alespoň tu útratu? Nebo takovýhle případ: chlapec na diskotéce se snaží sbalit dívku na jednu noc ne proto, že by se mu nějak zvlášť líbila, ale proto, že je o ni známo, že je lehce dostupná. Na prostitutku peníze nemá, a tak chce chlapec získat rychlý sex zadarmo. Když ho však dívka odmítne, on se nerozpakuje a cestou domů ji znásilní. U soudu se pak marně hájí tím, že to byla přece děvka, která stejně šla s každým. Vůbec nechápe podstatu věci a proč dostal tolik roků kriminálu. Svobodně promiskuitní dívka mu splývá s děvkou.
    Vztah platící muž- placená žena bývá podivný a rozporuplný. V nesčetných filmech máme možnost sledovat tyto vztahy, které svou syrovostí napovídají, že jsou odkoukané ze života. Také autentické názory mužů v diskusích na internetu svědčí o tom, že muži prostitutky hojně navštěvují, a pak o tom hojně diskutují, takže nám o tom podávají vcelku přesný obrázek. Ze strany platících mužů bývají postoje k placené ženě obvykle pohrdavé. Pohlížejí na ni ne jako na člověka sobě rovného, ale jako na věc k použití, jako na zboží, jako na maso, se kterým mohou nakládat jak se jim zlíbí. Když si dívku zaplatili- tak je někdy dokonce možné “to maso”, tu otrokyni i zabít. Dočetla jsem se v Blistech (internetový deník), že v Anglii se prý policisté vraždami prostitutek již ani nějak zvlášť nezabývají. Nechávají je nedořešené- vždyť jde jen o póvl. V jednom filmu, už nevím v kterém, jeden známý herec, teď si nevzpomenu na jeho jméno, náruživě šoustal s prostitutkou. Ale pak se hned vzápětí ohnul pro kabát, podal jí obnos a křiknul na ni: “A teď vypadni”! Možná právě proto muži prostitutky vyhledávají- aby se mohli nad ně povyšovat jejich ponižováním. Jenže paradoxní na celé situaci je, že prostitutka, jak taky vídáme ve filmech, se necítí být ponížená, naopak se recipročně povyšuje nad muže- taky jím opovrhuje. Bývá sebevědomá, suverénní a drzá, oproti normálním ženám maximálně emancipovaná. Každého chlapa co s ní jde považuje jednoduše za chudáka, který u ní za peníze musí žebrat o sex. Na webu lide.cz v jedné diskusi, pravděpodobně autentická prostitutka napsala, jaké má pocity s muži: “Jsou to všichni různě zakomplexovaní osamělí ubožáci, kteří jsou šťastni, že si se mnou pak mohou popovídat.”
    Jestliže na internetu muži diskutují o prostitutkách jako spodině společnosti, a přesto se s nimi pohlavně stýkají, čili sdílí s nimi to nejintimnější co spolu muž a žena mohou mít, vydávají své tělo jejich- co jsou potom oni? Vždyť to oni svými penězi podporují a udržují sociálně patologický jev ve společnosti, který je vždy propojen s pasáctvím, kuplířstvím, obchodováním s lidmi a různou další kriminalitou. Muž poskytuje ženě své tělo za peníze stejně jako ona jemu- pouze s tím rozdílem, že on peníze dává a ona je bere. Je v tom tak velký rozdíl? Je snad ten, kdo si sex kupuje morálnější, než ten kdo ho prodává? Proč by měl být lepší? Je to druh korupce a v korupci jsou viníky ten co dává i ten co bere. Na otázku, kdo z nich je ubohý, zda muž či žena se logicky patří říct, že oba. Oba by se měli nazývat prostitučním póvlem, nebo lidmi lehkých mravů. Když je žena lehkých mravů, tak přece i muž který ji navštěvuje, je logicky rovněž lehkých mravů. Slušný muž přece takové věci nedělá. Z toho důvodu mi není jasné, proč společnost neodsuzuje i chlapy, kteří si sex kupují? Tradiční morálka dodnes odsuzuje jenom prostitutky. Ale muži co s nimi spí jsou tabu. Těch si nikdo nevšímá, ti jsou takřka posvátní- ale normální to není. Někteří muži cítí ten rozpor, a tak omlouvají nejen své chování, ale pro jistotu omlouvají i prostitutky. Tvrdí, že na prodeji sexu není nic špatného, že prodejné ženy jsou vlastně jen takové milosrdné sociální pracovnice, dělají jen svou práci. Že by se tudíž těmto ženám nemělo nadávat do kurev. Protože když je někdo kurva, tak je to vada charakteru, kdežto být prostitutkou je normální povolání. Podle této jejich logiky, když se ženatý chlap kurví s kurvama, tak ony nejsou kurvy, jenom milosrdné sociální pracovnice, kdežto ten chlap je bezcharakterní kurva, když tímto odpuzujícím způsobem své ženě tajně zahýbá a zdravotně ji ohrožuje. Jeden student na internetovém chatu napsal: „No a přece je lepší, když si váš manžel skočí do bordelu, než aby udržoval nějaký dlouhý milostný vztah s nějakou ženskou, ne? Vždyť jde jen o sex.” A diskutérka mu odpověděla: “Jenom o sex, jo? Je vidět, že jste ještě nebyl ženatý. Když muž udržuje s nějakou ženskou delší vztah, znamená to, že mu v manželství něco schází, že už to tam tak jako tak skřípe. A tomu stejně žádný bordel nezabrání. Mě by neurazilo, kdybych se nedopatřením dozvěděla, že se manžel nárazově vyspal s nějakou ženskou. Je to lidské, přemohla ho touha. Ale strašně by mě urazilo, kdyby šel a promyšleně si kupoval ženské tělo, choval se jako nějaké středověké otrokářské hovado. Vám by nevadilo u vaší přítelkyně nebo manželky, kdyby šlo v jejím případě taky „jenom o sex“ a někde na mejdanu se s někým vyspala?”

     Žádný typ zločinu se nedá vymýtit. Korupce, prodej tvrdých drog, vraždy, loupeže, krádeže, vydírání, atakdále, jsou rovněž, stejně jako prostituce, nevymýtitelné. Přesto nikdo z nás nebude tvrdit, že ty zločiny zlegalizujeme, když se nedají vymýtit. Stejně jako třeba prodej tvrdých drog je i zisk z prostituce nesmírně lukrativní. Taková jedna oběť, kterou si mafiáni odchytí a tvrdými metodami zastraší, jim vydělá za pouhý měsíc 150 000. To jim žádný zedník na stavbě nevydělá, proto tomu zedníku nehrozí, že by si z něj mafiáni udělali otroka. Kdežto veřejně organizovaná prostituce je VŽDY kvůli obrovským bezpracným ziskům spojená s organizovaným zločinem. Vždy se s ní pojí až 14 trestných činů od omezování osobní svobody až po vraždy. Poslanci naši i ti z EU tohle všechno moc dobře vědí. Přesto proti mafiánům nezakročí a nezavedou švédské řešení prostituce.

     Trvalo mi celých 15 let ”od revoluce”, než jsem definitivně pochopila, že úlohou oficiálního tisku není podávat objektivní a nezkreslené informace, ale sloužit mocným. Teprve po tolika letech mi došlo, že mainstreamová média vždy pracují v něčí režii a jejich úlohou je zpracovávat tupé stádo ve prospěch svých chlebodárců. Mravenčí práce českých novinářů přinesla své ovoce, poměry se u nás změnily k nepoznání. V zemi, kde nebýval jediný bordel jich vyrostlo po celé zemi několik tisíc. Díky prodejným novinářům a evoluční teorii i ženatí muži přestali prostituci odsuzovat a ani oni nevidí nic špatného na tom, využívat “ sexuálních služeb”. Bordely jsou dnes všude, a reklamy na ně lemují všechny větší cesty. Existují nejen ve všech větších městech, ale už i v kterémkoliv menším městečku- dokonce i v mém rodném městě. V květnu 2004 jsme vstoupili do EU a to mělo  alespoň jeden pozitivní výsledek. Že teprve se vstupem do EU novináři MFD jako zázračným proutkem přestali používat svůj oblíbený pasácký a prasácký výraz: bílé maso. Sláva bohu, od té doby píšou už nikoliv o bílém mase, ale o obchodování s lidmi.

     Začalo mě zajímat, jaká je situace ohledně prostituce v Evropě. Nevěděla jsem v podstatě vůbec nic, byla jsem nedotčená jakýmikoliv informacemi. Neboť jak říkám, nejen novináři z MFD, ale všichni čeští novináři o evropských poměrech zarytě mlčeli. Místo toho jen stále donekonečna (zcela evidentně na čísi objednávku) pořád jen hořekovali nad tím, o jak velké daňové úniky náš stát přichází tím, když nedaní prostitutky. Pořád zdůrazňovali, že je potřeba prostituci zlegalizovat, aby mohly ženy poskytující sex za peníze platit z toho daně. Nikdy však neupozornili na to, že organizovaná prostituce je VŽDY propojená s organizovaným zločinem. Že vždy zákonitě dochází u této nesmírně finančně lukrativní činnosti ke zločinům. Chytřejší občané se novinářů začali ptát, co chtějí politici legalizovat, když prostituce není zakázaná, ani trestná, takže legální už je. A tak novináři pohotově změnili slovník a začali to nazývat- regulace prostituce. Vhodně volené termíny mají velký podprahový účinek a to novináři a manipulátoři všeho druhu moc dobře vědí.

      Naštěstí zde máme zatím ještě pořád svobodný internet, a tak jsem si veškeré informace, co jsem potřebovala vědět o evropských poměrech hladce začala shánět na internetu. A co vše jsem se dozvěděla? Především to, že nejlépe z celé Evropy si vede Švédsko. Od r. 1999 tam mají zákon, který veřejný nákup sexu zakazuje. Podle této normy může být neukázněný sexuchtivý muž potrestán peněžitou pokutou, nebo dokonce až šesti měsíci vězení. Kdežto žena, která veřejně placený sex nabízí je beztrestná. Tohle je geniální řešení, protože žádný ten muž, který shání placený sex na ulici, po barech a hotelích si nikdy není jistý, zda ho některá žena nepráskne. Ve Švédsku to prostě oproti tisícileté tradici, kdy za všechno spojené s prostitucí byla trestána jen žena obrátili naruby: poprvé v historii je původcem zla určen muž, neboť to on je neukázněný, když veřejně ve společnosti nebo na ulici obtěžuje ženy a svádí je k placenému sexu.

    Naproti tomu holandské a německé řešení prostituce se neosvědčilo a totálně selhalo- poslanci v těchto zemích podpořili ve skutečnosti organizovaný zločin. Obchodníci se ženami mají nyní v obou státech hody. Nikdo jim totiž nedokáže, že spousta žen byla k licenci donucena tvrdým násilím. Legální kuplíři, pasáci i prostitutky mají u nich nyní báječné podmínky ke své “práci.” Mohou legálně propagovat veřejně placený sex a neustále lákat muže do svých legálních podniků. Otravují tak komerčním jedem veškerou zdravou lidskou sexualitu. Nutí svůj specifický způsob myšlení, svou nemorální morálku zbytku celé společnosti. Asi Holanďanům a Němcům nevadí, že takzvané “kurevnické tržní myšlení” proniklo do všech sfér lidského života, i do těch nejintimnějších. Už jsou asi dávno zvyklí, že vše je propočteno do peněz- něco za něco. Dokonce jsem se na Zvědavci dozvěděla od jednoho Čecha žijícího v Holandsku, že tam křesťanská strana (!) navrhla, aby se návštěva bordelu odepisovala z daní (hádejte, kteří lobbisté si tyhle nápady u té křesťanské strany asi zaplatili). U nás už úřady práce také prý musí nabízet i striptérská místa jako regulérní zaměstnání. V Holandsku a Německu asi na úřadech práce již mají i volná místa prostitutek. Protože jestliže tyto státy jako první v Evropě uznaly prostituci jako profesi, pak pochopitelně mají majitelé bordelů nárok na to, aby jim stát pomohl najít zaměstnankyně. Holandská i německá cesta vede zkrátka do pekel.

    A jak že si v tom Německu a Holandsku s tou legalizací prostituce pomohli k lepšímu? Jak říkám, naši novináři k tomu radši zarytě mlčí jako hrob. Nechtějí na tohle téma podávat pravdivé informace- dobrá, udělám to za ně. Zaprvé -objem organizované prostituce vzrostl v obou zemích nejméně na dvojnásobek. Majitelé bordelů totiž s novou vervou začali rozšiřovat své podniky. Konečně mohli díky hodným politikům začít pořádně svobodně podnikat. A tak teď kupříkladu Němci mají k dispozici olbřímí veřejné domy, které pojmou naráz až 500 zájemců. Kdekdo se teď uplatňuje v tomto lukrativním oboru podnikání. Zadruhé- v obou zemích rapidně vzrostl krutý obchod se ženami, místo toho aby klesl, jak politici slibovali. Novopečení legální podnikatelé totiž potřebovali sehnat co nejlevnější “pracovní síly”. Ty pracovní síly, aby byly levné musí být z co nejubožejších poměrů, aby se co nejvíce rentovaly. Proto je obchodníci se sexem pochopitelně nikdy nehledají mezi dcerkami profesorů nebo třeba poslanců. Obchodníci se ženami je nacházejí v těch nejubožejších oblastech- v Moldávii, na Ukrajině a jinde. Některé koupené a dovezené dívky se však vzepřely a nechtěly tu “práci” vykonávat. A tak v Německu i Holandsku probleskovaly zprávy, jakým způsobem mafiáni zpracovávají své neposlušné ovečky. Nastoupily pověstné mafiánské kruté metody, jak s nimi zatočit. A proč by ne, vždyť mafiáni dostali od státu zelenou. Takže dívky, které se v Holandsku a Německu mafiánům vzepřou, nemají v podstatě zastání, staly se z nich bezprávné otrokyně. Pokud se některá z nich přece jen odváží stěžovat si u soudu, je to jen tvrzení proti tvrzení. A pokud je opravdu velká potížistka, tak buď zmizí kamsi zpátky do ciziny, nebo spáchá “sebevraždu”. Předávkuje se drogami a tak podobně. Nikoho to příliš nezajímá- prosím vás, vždyť to byla jenom kurva, nešlo o člověka. Na anonymní telefon se v Německu přihlásilo 50 tisíc žen, kde si anonymně postěžovaly, že jsou zneužívané a zotročované- ale otevřeně vystoupit proti mafiánům se žádná neodvážila a soudný člověk se jim ani nediví.

      Představme si takovou modelovou situaci, jak to v dnešním Německu chodí. Lékař vyšetřuje dívku při zdravotní prohlídce. Dívka se mu svěří, že je psychicky na dně. Že už si vůbec nepřipadá ani jako člověk, ale jen jako odpadní jáma, nahoře i dole věčně otevřená šoustací díra, mechanický robot, který je majitelem bordelu nucen ke stále vyšším výkonům- musí každou noc obsloužit v průměru 10 chlapů. Má z toho těžkou depresi, je bez peněz, nevidí ze své situace žádné východisko. Jestli ji někdo nepomůže, asi spáchá sebevraždu. Otřesený lékař uvědomí úřady, aby s tím něco udělaly. Úřady to sdělí policistům, aby situaci vyšetřili. Zkorumpovaní němečtí policisté ihned uvědomí majitele “ubytovacích služeb”, že má v podniku potížistku. Majitel veřejného domu se rozhořčeně dostaví na úřady a poukáže na to, že dívka je naprosto svobodná, nikdo ji k ničemu nenutí. I tu svou licenci podepsala “naprosto dobrovolně”. “Podívejte se vážení, že všechno propije a projí v podniku, to je její věc!” Okamžitě vyrazí dívku na ulici, kde už ji nezaměstnají ani pasáci. Naopak za 14 dnů ji někdo strašně zmlátí a dívka se nakonec octne někde v azylovém domě, státu na krku. Tak tímto způsobem si tu situaci ”vylepšili” v Německu a Holandsku.

Proč si muži sex kupují a ženy nikoliv
Hlavní příčinou, proč si muži sex veřejně kupují je to, že jim to evropští politici dovolují a umožňují. To je ta nejhlavnější příčina. Pořád platí ono pravidlo, že ryba smrdí od hlavy. Kdyby se vládci EU jednoho dne usnesli, že sex je přirozená a normální potřeba všech lidí jako jídlo nebo pití, takže není třeba se s ním pořád skrývat- vždyť již přece staří Řekové a bla bla bla,...tak by klidně mohli odsouhlasit zákony, že lidé mohou souložit kde se jim zamane. Pak vězte, že většinové společnosti by nedělalo kdovíjaký problém tyto zákony zrealizovat. Nejprve by to zkusilo jen pár vyšinutých úchylů (nebo placených provokatérů), ale časem by se souložilo běžně všude. V tramvajích, v zákoutích hypermarketů, v čekárnách u zubaře či ve veřejných parcích na trávníčku. Z tohoto příkladu plyne poučení, že chování většinové společnosti je tvořeno seshora zákony. Proto si muži sex veřejně v bordelech kupují, protože jim to vládnoucí muži schvalují. To je ten nejhlavnější důvod, proč bordely dodnes existují. Slavná Evropská unie by ale už dávno měla vědět, že finančně velmi lukrativní organizovaná institucionální prostituce je VŽDY spojená s organizovaným zločinem. Z toho důvodu by se měl veřejně organizovaný prodej sexu mezi organizovaný zločin zařadit a jako takový stíhat. Zakázat a stíhat v celé Evropě, nikoliv jen ve Švédsku. Aby sexturisti a mafiáni měli svou činnost zatrhnutou a nikoliv naopak státem maximálně usnadněnou. Prodávat své vlastní tělo je moderní forma otroctví, ať se tento prostý fakt skrývá za jakékoliv eufemismy.
     Je to zvláštní, zatímco média se donekonečna zaobírají “lehkými ženami”, které sex prodávají ,tak o “lehkých mužích”, kteří si sex kupují je velké ticho po pěšině. Nikde žádné odsuzující články- a to je velká záhada. Proč je o prodavačkách sexu všude plno odsuzujících článků, ale o nákupčích sexu se v mainstreamu tvrdošíjně mlčí? Kdo jsou ti pánové, co vyhledávají prostitutky? Z jakých vrstev pocházejí? A co je k takovému nezodpovědnému a riskantnímu jednání nutí? Proč sexuologové Weiss a Uzel neosobní odlidštěný sex schvalují, vychvalují a propagují, místo aby ho odsoudili? Mají muži na institucionální, organizované placené konzumování sexu nárok? A proč to konzumování využívají jen oni a ženy ne? Jsou snad v sexu méně potřebné? Spousta otázek se kolem těchto mužů rojí, ale média se tím nezabývají. Ptám se znovu: Proč? Musím si bohužel odpovědět sama: Inu proto, jelikož skutečná demo-kracie (vláda lidu) neexistuje. Existuje pouze pseudodemokracie, falešně zvaná zastupitelská demokracie. Možná existuje i něco daleko horšího: že mocná a bohatá bordelová lobby má v hrsti nejen naše politiky, ale i politiky EU.
     Možná někdo namítne, že mužská sexualita je jiná než ženská, proto ta prostituce musí existovat. Vždyť už jen to je pro muže větší výhodou, že oni orgasmu dosáhnou při styku s ženou snadněji než ona s nimi. Dále víme, že rozdíl mezi mužem a ženou je i ten, že žena by souložila spíš méně často, ale zato dlouze, kdežto muž touží po sexu častěji, ale krátce. Mužům stačí hlavně první koitus- a bez dalších se klidně obejdou. Ženám ale nějakých 5 minut směšných pohybů nestačí, ty je nevytrhnou. S milencem jsou nejraději celou noc. Kdyby existovaly veřejné domy pro obě pohlaví, pak docházka mužů a žen by v nich byla rozdílná. Muži by tam chodili tak dvakrát týdně po jedné hodině, ale ženy jednou týdně, ale zato na několik hodin najednou. Ale přestože je mužská sexualita jiná než ženská, nejsou muži oprávněni k tomu, aby si se souhlasem zkorumpovaných poslanců našich, i těch evropských, kupovali VEŘEJNĚ ve veřejných domech ženy jako dobytek na trhu.
    Muži se nechtějí vzdát své tisícileté tradice, proto se dodnes domnívají, že mají na bordely nárok.Ale jestliže muži chtějí mermomocí platit za sex, mohou si holky shánět sami, individuálně a platit si je v hlubokém soukromí. Na organizovanou institucionální prostituci už dnes nemají nárok. Proč? Protože to poškozuje ženskou i mužskou sexualitu - a taky je tím podporován organizovaný zločin. Čili větší promiskuita mužů vypěstěná v minulosti je také velkým důvodem, proč si muži sex kupují. Ale stále existuje i dost velký počet charakterních mužů, kteří žádné reklamě nepodlehli, takže se k prodejnému sexu nikdy nesnížili. Četla jsem mnoho životopisů slavných mužů, ve kterých upřímně popisovali svůj život v manželství. Hodně těchto mužů se chlubilo tím, že své manželce byli celoživotně věrni. Namátkou třeba spisovatel Adolf Branald napsal, že ačkoliv se svou manželkou žil 60 let, tak jí nikdy nebyl nevěrný. A to i přesto, že se mu po celý život nabízelo plno krásek. A pan spisovatel Branald není nějaká výjimka, takových charakterních mužů existovalo dříve mnoho. Řídili se totiž tím samým heslem jako jejich manželky- co nechceš aby ti dělali druzí, sám jim nedělej. Když nechceš být klamán, sám neklamej.
    Muži prý tímto způsobem utíkají před manželským stereotypem. Ale ani útěk před manželským stereotypem je neopravňuje k tomu, aby se chovali bezcharakterně a veřejně si kupovali sex. Pár základních informací o mužích, kteří vyhledávají placený sex je přece jen notoricky známo. Jejich průměrný věk je 39 roků, v 80 procentech mají středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, ale hlavně- většina z nich jsou dlouhodobě ženatí muži. Nejvíc odsouzeníhodnou skupinou jsou muži, kteří mají manželku ve vysokém stupni těhotenství, v porodnici nebo v šestinedělí, ale ani v tomto krátkém údobí se nedokáží uskrovnit. Místo toho se radši ohánějí evoluční lží, aby své bezcharakterní jednání hladce ospravedlnili.
    Paradoxem je, že osamělých žen ve středním věku, kterým schází sex je podstatně víc než osamělých mužů v témže věku. Je to tím, že od čtyřiceti let výše začíná mužů postupně ubývat. Muži se totiž málo šetří, a tak rychleji umírají. Honí se příliš v práci (až dostanou infarkt), podléhají více různým nemocím i neřestem, víc kouří, víc pijí, víc drogují, víc hynou při nehodách, vraždách i sebevraždách. Slušní muži jsou stále zadaní a z toho mála svobodných nebo rozvedených mužů je dost podivínů a asociálů, s kterými není radno si vůbec něco začínat. A k tomu ke všemu si rozvedení muži středního věku radši hledají mladší partnerky, své vrstevnice tolik nevyhledávají. A i v dlouholetém manželství někteří muži začnou svou manželku tvrdě zanedbávat a realizují radši sexuální styky s mladými milenkami. Nevěry realizované s prostitutkami jsou ovšem pro manželství mnohem nebezpečnější než nárazové nevěry s normálními ženami. Nejde jen o nebezpečí případné nákazy, ale především o psychologii. Když totiž čas od času je ženatý muž nevěrný s nějakou tou kolegyní z práce, tak má pak pocit viny a o to víc se věnuje své manželce. Když si však chronicky zvykne kupovat si v pravidelných intervalech mladá pěstěná těla, jeho omšelá, stárnoucí manželka se mu začne ošklivit a on pak už není schopen s ní mít ani styk. Anebo se přemůže a souloží s ní- ale s odporem. Což ona samozřejmě intuitivně vycítí a začne manžela z hrdosti odmítat. Manželství se hroutí. Jeden muž v internetové diskusi napsal tento příspěvek: Prostitutka je vždy lepší než manželka - použiješ, zahodíš, nemusíš řešit, nemáš žádné výčitky ani odpovědnost a hlavně se při tom můžeš vyřádit a vystříkat takovým způsobem, o jakém by se ti s manželkou ani nezdálo!!! :o)) PS:A hlavně prostitutka je jako milenka -vždy připravená a vždy mladá, zatímco manželky rychle a povážlivě stárnou :o)))) .... Tento muž, pokud to není jen internetový placený propagátor placeného sexu se po čase bude možná moc divit, až se s ním opovrhovaná manželka rozvede a on zůstane sám jen se svými prostitutkami. Nač se starat o starého, opotřebovaného kokota, s kterým už nic není, no ne? Až začnou být ženy stejně cynické jako tito “donchuáni”, pak se tito blbečkové budou divit i ušima.
    Tohle všechno způsobuje, že velké množství žen ve středním a starším věku má nouzi o sex. Měly by tedy mnohem víc důvodů chovat se stejně zhovadile jako muži. Přesto se k této formě sexu nesníží. Svůj problém musí řešit všelijak. Naskýtá se tedy otázka: proč tyto ženy středního věku také nevyužívají placený sex? A zde je odpověď: především je to tím, že ženy jsou vychovanější, slušnější a odpovědnější než muži. Zatímco čím dál víc mužů bere sex jako pouhou tělesnou potřebu a nečiní jim žádné potíže kopulovat s koupenou poslušnou otrokyní, ženám je takový přístup cizí. Nestojí o to použít nějakého muže jako mechanický stroj, do kterého se hodí mince a na tom základě funguje. Kolik osamělých, stárnoucích žen by si dalo říct s krásným jinochem, přesto zůstávají jenom u snů- připadá jim pod úroveň, aby si šly za peníze někam koupit mladého kluka. Rozhlédněte se kolem sebe a uvidíte, kolik existuje žen ve středním věku, jež postrádají partnera. A přesto si radši koupí vibrátor, než by si jako otrokářky šly koupit cizí tělo. Taky finanční stránka není zanedbatelná. Muži jako celek jsou mnohem bohatší, mohou si tedy i za sex dovolit vyhazovat peníze. Ale rozvedená žena s malými dětmi, než by dala tisíc korun za hodinu sexu- tak to si radši koupí hezký svetříček a vyhoní si ji s prominutím sama. Ale s tím vším obchodníci se sexem počítají- oni přímo potřebují, a velmi se jim hodí, aby existovala značná nerovnováha v nabídce a poptávce.
    Někteří muži prý za prostitutkami chodí proto, že mají strach ze ztráty potence. Ale ani strach ze ztráty potence neopravňuje muže k tomu, aby měli k dispozici “veřejné sexuální služby”. Stárnoucí muži vyhledávají mladé dívky, aby si potvrdili svou ochabující mužnou sílu. Ano, ať si je vyhledávají, ale zcela soukromě- klidně ať pak svým mladým milenkám platí jako mourovatí- ale na veřejné kupování žen jako dobytek na trhu právo nemají.
    Také příliš nesmělí mladíci prý často hledají u děvek zkušenosti. Těmto nesmělým mladíkům vzkazuji, že jejich rozhodnutí je veskrze špatné. Zkušenosti v sexu se nejlépe hledají u zralých žen, které je do všeho trpělivě zasvětí. Tak to dělali mladí muži po celé sedmnácté a osmnácté století, byla to tenkrát běžná praxe- než pak kapitalističtí vládci promyšleně zavedli úplně jiné móresy. Jak si zvyknou chodit za prodejnými ženami, tak se jejich nesmělost v kontaktu s normálními dívkami ještě více prohlubuje. Až nakonec zapadnou do bludného kruhu a budou žít pořád sami. A ještě chci podotknout, že na tyto nesmělé mladíky čeká stejně velké množství nesmělých, zasmušilých dívek, které doma osaměle sní o velké lásce a marně čekají, až je někdo osloví.
    Různě zakomplexovaní muži jsou přitahováni “sprostou děvkou”. Tento druh mužů nechodí za děvkami proto, že by nemohli nalézt žádnou “slušnou ženu”, ale právě proto, že u slušné ženy nedosáhnou uspokojení. Počet mužů, kteří nejsou schopni dosáhnout orgasmus u žen, které “respektují” není zanedbatelný a rekrutují se převážně z puritánských náboženských kruhů. Rozdělují ženy na posvátné matky a sprosté děvky. Posvátná matka nemůže být v posteli sprostá děvka. A sprostá děvka nemůže být citlivá, milující matka. Moje doporučení nábožensky založeným mužům zní: Zničili jste již v raném dětství smyslnost u nábožensky vychovaných žen, tak teď sami dodržujte to co ony- nesouložte, vždyť sex je hřích.
    Existence bordelů pěstuje v mužích pocit nadřazenosti nad ženami (vztah pán-otrok). Kvůli tomuto pocitu jsou ochotni platit za sex nemalé peníze.Tento bod je závažný, protože vystihuje nejvíc současné poměry. Z návštěv prostitutek se stala takřka masová zábava a sportovní vyžití. Svědčí o tom internetové diskuse. Dnešním ambiciózním podnikatelům dělá dobře chovat se velkopansky a nejraději snad mají, když se jim mladé ženy plazí u nohou. Cítí se nadřazeně, když si za své peníze mohou koupit kteroukoliv krásku, na kterou si prstem ukážou. Tito byznysmeni mívají k sexu vysloveně konzumní přístup a jsou protipólem nesmělých, zakomplexovaných bojácných chlapců. Oni jsou však taky zakomplexovaní- ale poněkud jinak. Pocit důležitosti, pocit moci a nadřazenosti nad ženou, to jim dodá to správné sebevědomí. Právě za tohle jsou ochotni platit slušné peníze. Oni mají prachy, oni jsou borci, a proto ať jim i v sexu slouží “sexuální služky”. Ve filmu jsem viděla tuto scénu: pánové politici vešli do luxusního bordelu s křišťálovými lustry a drahocenným nábytkem. Nejprve tam popili a pojedli vybranou krmi, podiskutovali o politice a teprve potom přišly krásné děvy. Pánové si velkopansky vybírali jak v nějakém supermarketu. Pak se s dívkami odebrali do komůrek- všichni ti politici byli ženatí. Při této scéně mě popadl nedefinovatelný vztek: Odporní mamlasové, takhle si to tedy představujete. Proč by tedy politici a bohatí byznysmeni něco takového rušili, že? Na tomto extrémním pohodlí pro muže se zakládá prostituce v luxusních bordelech. A kdo za tenhle stav může? Pochopitelně že smrdící vládnoucí hlavy!
    Nebo mi utkvěla v paměti jiná scéna z jiného filmu: ohyzdný vrahoun mafián toho nejhoršího ražení seděl se svými kumpány v noblesním nočním klubu. Popíjeli whisky rozvaleni v kožených křeslech a pozorovali tančící, krásnou, polonahou zpěvačku. Mezi řečí o tom, koho a kde dneska oddělá, nedbale a vychloubačně vrahoun ke svým druhům prohodil: “S touhletou se dneska vyspím”. Chudák zpěvačka o tom ještě neměla sebemenší tušení, že už má večer zadaný.
    “Velcí podnikatelé” často argumentují tím, že nemají čas navazovat vztahy, z toho důvodu jim prý vyhovuje rychlý, placený sex. Ale říkejte si co chcete, ani ti nejbohatší podnikatelé nemají na bordely nárok. A už vůbec ne ti, kteří jsou ženatí. Placený sexuální servis, kde se jim za jejich posraný prachy budou všichni klanět až na zem, ať si shánějí sami a individuálně- poslanci by jim to neměli usnadňovat a v takovém jednání je podporovat. Někteří z nich již o normální ženy ztratili zájem, protože by se s nimi v té posteli museli snažit, nejen si co nejrychleji vytřepat pytlík.Takže přibývá podnikatelů, kteří si již na děvky až tak moc zvykli, že slušné ženy je už ani fyzicky nepřitahují. Chodí trvale jen za děvkami.
     Existuje dodnes plno mužů, kteří se domnívají, že jejich žena jim má být stoprocentně věrná, zatímco oni mají na nevěru nárok. Těmto mužům nahrává i oficiální propaganda rozšířená zde po revoluci novodobými falešnými evolucionisty. Konkrétně sexuologové Weiss a Uzel zde všeobecně rozšířili představu, že muži jsou naprogramovaní genetičtí rozsévači a že tudíž za své jednání “od přírody”nejsou zodpovědni. Tím vlastně tito genetičtí ideologové rafinovaně VĚDOMĚ omlouvají existenci bordelů. Zcela a záměrně opomenuli fakt, že se člověk nerodí jako genový robot, jako instinkty (geny) řízené zvíře, ale jako vyšší myslící bytost, která většinu chování do sebe vstřebává učením, výchovou, kulturou, řídí se taky morálkou a zákony. Nejen pro člověka, ale pro všechny vyšší živočichy platí pravidlo, že čím vyšší živočich, tím víc je psychicky nehotový- aby se po celý život mohl učit novým věcem a pružně se tak přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Víme, kam až vedl v dobách Hitlera sociální darwinismus. Tento sociální darwinismus byl již někdy před 60 lety označen za pavědu a z vědy vykopnut. Bohužel se nám zpátky vrátil zpět oknem ve formě evolucionismu a sváděním vše na geny. Proto lze tvrdit, že prostituční promiskuita mužů je jen obyčejná mužská nevychovanost a nic víc. Příčina toho hulvátství vězí v lidské kultuře, nikoliv v genech. Tato kultura používá na obě pohlaví dvojí metr. Na ženy má přísné hodnocení, kdežto muže v jejich bezcharakterním počínání neustále na tisíc způsobů omlouvá. Všechny ženy, kterým schází sex- a že je jich hodně- řeší svůj problém ryze soukromým způsobem. A tak i muži by se měli jednou provždy zbavit svých velkopanských zlozvyků a zvyknout si na myšlenku, že i jejich sexualita je čistě jejich soukromá záležitost. Že záleží na nich samých, jak si svůj problém vyřeší - že na bordely prostě nemají žádný nárok. Jakým právem jim tohle poslanci usnadňují? Místo aby se snažili vynaložit trochu úsilí a sbalit si ženskou, tak stačí mít peníze a na všechny normální ženské se vykašlat? Všechna mužná síla, která se vybíjí u přesycených a otrávených prostitutek pak schází normálním ženám. Normální ženy strádají a jsou okrádány o sex. Je záhadou proč nepřevezmeme americký nebo švédský způsob řešení prostituce.I v Americe existuje zákaz prostituce jako instituce. Snad kromě Nevady jsou bordely zakázány ve všech amerických státech. Je to správné opatření, i když samozřejmě všichni vědí, že individuální prostituci nevymýtí. Důležité ovšem je nepřetržitě bojovat proti zločinné, organizované prostituci. Zákaz organizované prostituce umožňuje stíhat nejen všechny nelegální bordely, ale umožňuje taky stíhat kvůli pohoršování okolí i muže, kteří shání sex na ulicích. Jaká škoda, že americké řešení není u evropských politiků v oblibě. Nejraději pokrytci poukazují na to, že se organizovaná prostituce zákazem stejně nevymýtí.Tak dobrá, proč takhle hloupě neargumentují u všech  ostatních existujících zločinů? Vraždy, loupeže, krádeže, korupce, znásilnění, domácí násilí, pedofilie, tvrdé drogy- tyto zločiny přestaneme stíhat jenom proto, že jsou nevymýtitelné? Přestaneme trestat korupci kvůli tomu, že se nedá vymýtit?
    Že je v tomto státě díky práci poslanců čím dál víc podivnější, nezdravější a zdegenerovanější klima svědčí jedna drobná událost: Daly jsme si s přítelkyní z legrace na internet inzerát tohoto znění- 64.letá vdaná žena hledá mnohem mladšího milence jen k dopoledním schůzkám u něho v bytě. Během pouhých dvou dnů se přihlásilo 250 mladých zájemců! Mezi nimi bylo mnoho vysokoškoláků a středoškoláků, mladších třiceti let a ve svých nabídkách slibovali modré z nebe. Můžete se přesvědčit zde: http://www.kubata.nazory.cz/clanky/hezk.htm. Já myslím, že by si mohl nad tímto jevem začít sexuolog Weiss lámat hlavu. Jsem zvědavá, jakým způsobem by to z evolučního, genového hlediska zdůvodnil a vysvětlil.


Co jsou zač ty prodavačky sexu?
Je zvláštní, že i když lidé prostitutkami pohrdají, přesto se na tuto činnost některé dívky dají. Jak je to možné? Co je k tomu vede být opovrhovanou děvkou- vyvrhelkou? Které vlivy způsobí, že se z dívky stane děvka? Přece jako malá holka nevyrůstala s předsevzetím: Až já budu velká, bude ze mě děvka. Nedávno jsem nechtěně vyslechla hovor v tramvaji a ani jsem nemusela natahovat uši- protože ten mladík mluvil se svým kolegou normálně nenuceně nahlas. Vykládal mu, že jedna jeho přítelkyně měla možnost se za 5000 Kč vyspat s hezkým cizincem, ale odmítla to. “Člověče, já ty holky nechápu, já bejt ženská, tak jsem kurva,” řekl ke svému kamarádovi. Pomyslela jsem si, že to musí být opravdu dost velká morální síla, když dívka odmítne obnos, na který jinak musí pracovat dost dlouhou dobu. Napadlo mne, že kdyby ale ta dívka byla nezaměstnaná a ve velké finanční tísni, asi by se tolik nežinýrovala a lákavou nabídku přijala. A vůbec- lze předpokládat, že za extrémních podmínek, kdy by třeba lidé hodně hladověli, že by od svých zásad ustoupily všechny ženy. Jestliže jsem však odsoudila muže za to, že si neeticky veřejně kupují sex, pak bych měla taky stejnou měrou odsoudit i ženy, které ten sex neeticky veřejně prodávají. Tenhle problém rovněž není dodnes z psychologického hlediska dostatečně rozebrán a zmapován- a tak se o to pokusím.
    Lidé se domnívají, že se dívky na tuhle činnost dají jedině kvůli penězům. To je sice jeden z hlavních důvodů, ale ne jediný. Většina žen se zištnou stává v průběhu svého života spojením více různých okolností. Prostituce je především znakem chudoby- bohatá milionářka nebo dcera zazobaného poslance těžko bude postávat někde na chodníku. Které důvody nejvíce podporují prostituční chování? Samozřejmě že největším důvodem jsou poslanci. To oni organizovanou prostituci nezrušili, a proto jsou za všechny zločiny s ní spojené zodpovědni. Za veškeré zlo, které bují ve společnosti, jsou VŽDY zodpovědní vládci, nikdy ne ovládaní. To oni mají v rukou moc něco změnit, ovládaní nemají moc žádnou. Teprve pak jsou tyto další důvody:
1. Ženy mají jiný druh sexuality než muži, který spočívá v tom, že jim vyhovuje soulož mnohokrát za sebou. V tom jsou oproti mužům v nevýhodě, neboť mužům zpravidla stačí vyvrcholit jednou, dvakrát, a jsou uspokojeni. Ale hlavním důvodem je to, že jsou dívky a chlapci od útlého věku vychováváni rozdílným způsobem. Zatímco u chlapců je promiskuita kulturními zvyklostmi povzbuzovaná a chválena, tak u dívek je naopak trestána a odsuzována. Jestliže se přes veškerou restriktivní výchovu dívka i tak pro promiskuitu spontánně rozhodne, pak předem tuší, že za to bude společností odsuzována. A když už má být za to bita, tak ať je z toho alespoň nějaký užitek. Čili dívky, které jsou v sexu náruživé a mají silné promiskuitní sklony a splňují i další podmínky- pocházejí z nuzných a zanedbaných rodinných poměrů, tak ty mají předpoklady k tomu, že se dají na dráhu prodejné ženy. Takže největším a nejsilnějším motivem, proč se z dívky stane děvka je kombinace promiskuitních sklonů s touhou zbohatnout. Lze tedy tvrdit, že prostě prostitutky jen spojily příjemné s užitečným- sex a peníze. Tyhle dívky neprožily v životě kdovíjaké trauma, jsou jen promiskuitní a mají rády prachy. Jsou protipólem lehkovážných promiskuitních mužů, kteří si sex rádi kupují. Kdyby ti „lehcí“ muži měli možnost sex prodávat, tak by ho samozřejmě radši prodávali, než si ho kupovali. Ale že není ze strany žen poptávka, tak si holt ten sex pro sebe musí naopak kupovat. Tito muži podvědomě cítí, že ne falešně počestné ženy, ale promiskuitní prostitutky jsou jejich přirozenými partnerkami. Proto tento typ mužů chválí prostitutky kudy chodí. Nudné počestné ženy je nezajímají. Proto se staly slavnými prostitutky, nikoliv nudné manželky. Všimněte si, s jakou rozkoší mnozí muži v mnoha filmech vykřikují při vzrušených a vypjatých chvílích nadávku: Kurva! Už jen z toho je vidět, jak na prostitutky pořád podvědomě myslí. Jak je mají pořád v hlavách trvale zafixované. Rovněž v internetových diskusích  při kdejaké příležitosti operují s prostitutkami- fakt se tím dost prozrazují.
    Prostituce žen se však nedá vysvětlit jen chtivostí po penězích. Hlavním důvodem byla odjakživa spíš chtivost po mužích. Armády prostitutek ve starověku, středověku i novověku dokázaly, že ženám střídání velkého množství chlapů nikdy nečinilo potíže. Kdyby tuto činnost prováděly s odporem nebo jen kvůli penězům, vypadala by úplně jinak. Ženská cudnost byla jen nutkavou představou lživé totalitní historie. Podvodní evolucionisté, kteří se nám i dnes snaží namluvit, že muži jsou od přírody polygamní, kdežto ženy spíš monogamní jen sprostě lžou- a hlavně jsou na štíru s logikou. Žena je po pětitisíciletém poddanství prostě v sexu jen ukázněnější, nic víc. Počestná žena se i v minulosti mohla kdykoliv zvrhnout na prostitutku (to znamená, že v každé ženě dřímaly promiskuitní sklony), ale prostitutka se velmi zřídka vrátila do počestného stavu. Po celou historickou éru se v prostituci žen skrývala jejich původní, přírodní, čili zvířecí, a také ranná předhistorická promiskuita. Protože v historické éře jedině v prostituční sféře jim bylo dovoleno chovat se přirozeně promiskuitně. Bylo to jakési široké celosvětové podzemní hnutí- ale byla to promiskuita v neveselé, v nesvobodné a znetvořené podobě. Odvěká touha žen vystřídat už od dob zvířecích co největší počet samců (aby byly zaručeně oplodněny), se 5000 let mohla splnit jenom prostitutkám. Psychicky zablokované počestné ženy, pouhé výrobkyně potomstva ze sexu nic moc neměly. Ale prostitutky si mohly dovolit rozkoše kolik chtěly a ještě za to byly placeny. Měly v popisu práce, aby uspokojily muže a koneckonců i sebe. Mnozí počestní muži do bordelů chodili často a rádi, protože s počestnými zbožnými manželkami nic nebylo. Pořád se jen modlily a v posteli byly cudně chladné jako mrtvoly.
    Prostitutky jsou prostě ženy, které v promiskuitním sexu našly zalíbení. Je to jejich koníček, jsou posedlé střídáním chlapů, neboť v prostituci se skrývá v pokřivené a znetvořené podobě jejich dávná, původní prehistorická ženská sexualita. Praženy v tlupě dle libosti střídaly partnery a nikdo se tomu tenkrát nedivil. Nikoho nenapadlo je za tu nejpřirozenější věc pod sluncem trestat a pronásledovat. To, že tolik pozdějších kultur dovolovalo mnohoženství nesouvisí s větší mužskou promiskuitou, ale s válkami, s nashromážděným majetkem a s totalitou, která potom později ovládla většinovou společnost celého světa. Čili prostitutkám jejich promiskuita vždy náramně vyhovovala a vyhovuje dodnes- důkazem může být i to, že z prodeje sexu málokterá skutečně zbohatne. Přesto promiskuitní sex nadšeně provozují. Vždy se našlo až příliš mnoho chytráků, ať už to byli majitelé nevěstinců či plno kuplířů a pasáků, kteří prostitutky o jejich výdělek mazaně obrali. Takže jim skutečně nakonec zůstal vždycky akorát jen ten sex. Pouze v románech a filmech se vyskytují bordelmamá- vysloužilé, bohaté prostitutky, jež si z celoživotních úspor samy založily bordel, z něhož si pak na stará kolena blahobytně žily. Ve skutečném životě to ale chodilo obvykle jinak. Bordelmamá byly spíše jen výjimkou, majiteli bordelů byli odnepaměti převážně muži. Napovídá tomu i současná celosvětová situace- a v historii tomu nebylo jinak.
    U prostituce je tisíciletý rituál namlouvání mezi mužem a ženou obrácený naruby: ne muž, ale žena loví muže otevřeně a nepokrytě, svádí ho aktivně k sexu, slibuje mu nepoznané rozkoše a muž jejím svodům podléhá. Tahle krajní emancipovanost některé dívky láká, fascinuje je a líbí se jim. Prostitutky v bordelech i na ulici jsou obvykle hezké holky, nic jim nebrání v tom, aby si za pomoci inzerátu našly několik prachatých milenců středního věku, kteří by si je rádi vydržovali a hýčkali- přesto radši muže veřejně střídají. A kdo jim takové chování umožňuje? Kdo za tohle všechno může? No přece ti co nám vládnou, ti co dělají zákony.
2. Dívka podlehla propagaci prostituce. Existují i další příčiny prostitučního chování-například když dívka podlehne komerční propagaci prostituce. Tento typ dívek má exhibicionistické sklony, touží upoutat pozornost, chtějí být zajímavé, slavné a bohaté. Taky chtějí vypadnout z šedivého, nudného života, touží prožívat velká dobrodružství, která budou novináři zaznamenána a opěvována. K touze po dobrodružství lze ve zkratce říct: prostituci se někdy věnují i vdané ženy nebo dívky, které mají své stálé partnery. Hlavním motivem jejich chování je životní nuda, jakási bezvýchodnost života. Tyto ženy a dívky bývají povrchní, nemají žádné zájmy a koníčky, neví, co si se životem počít. Je pro ně lákavé uprchnout od běžných, úmorných problémů, chtějí zažít něco nevšedního, zvláštního, touží se vytrhnout z nekonečného stereotypu, zpestřit si svůj příliš monotónní život. Role obyčejné, šedivé, nezajímavé tuctové dívky se jim nelíbí, chtějí být obletované senzacechtivými novináři.
     Propagaci prostituce jsem již obšírně probrala jinde a doufám, že jsem dostatečně prokázala, že narušuje a ohrožuje morálku a mravní výchovu mladých nezkušených dívek, které si teprve hledají životní vzory a utvářejí názor na svět. Vidina velkých peněz a snadného života některé z nich svede na scestí. Mé tvrzení určitě není přehnané, když si přečteme třeba jen lukrativní nabídky z nočních podniků. Není divu, když finanční nabídka z inzerátu v Annonci nabízí nezaměstnaným dívkám “práci” tímto způsobem: Luxusní noční klub s exkluzivním interiérem a stálou zahraniční klientelou hledá pro poskytování služeb intimního charakteru atraktivní dívky od 18 do 35 let. Zisk 5000 Kč denně, příjemné prostředí klubových séparé. Jazykové znalosti vítány.... Prosím vás, kdo by odolal? Když znásobíme 5000 Kč krát 20 pracovních dnů, vychází nám z toho měsíční příjem 100 000 Kč. Takový plat nemají ani ředitelé dosti velkých podniků.
3. Příležitostné, sváteční prostitutky se rekrutují z řad studentek. Prodejné ženy se odjakživa dělily na dvě základní sorty: na ty lepší a na ty horší. Ty lepší byly nejen krásné, ale vlastnily také inteligenci, která jim často dopomohla k vysokému postavení. Dostávaly i vznešené názvy: hetéry, kurtizány, metresy, kokety. Nebo to byly slavné vydržované milenky ještě slavnějších mužů.
    Ty horší byly hlavně pouliční a vždy jim něco scházelo. Buď jim scházela krása, nebo inteligence nebo obojí. Vysloužily si však podstatně víc názvů, protože jich bylo odjakživa daleko víc než těch vznešených- byla to taková pouliční dělnická třída. Pouliční prostitutky mají hlavně dva charakteristické společné znaky: mívají nižší věk i inteligenci.
     Místo dřívějších hetér a kurtizán jsou to v naší době inteligentní a vzdělané vysokoškolačky, pocházející ovšem z chudých poměrů, které si vylepšují nenápadně tímto způsobem svou životní úroveň. Dospívají k názoru, že než se zahazovat s nějakým studentíkem, který si jejich lásky stejně neváží, protože se řídí evoluční teorií a chronicky je zrazuje a zahýbá jim kde může, tak je lepší získat trojí užitek: zvýšit si svou životní úroveň, snížit si svou hormonální hladinu a učit se v  terénu cizí řeči se zajímavými, zkušenými a inteligentními muži. Tyto studentky jsou typické tím, že se prostituci věnují potají, zřídka a individuálně. Organizátorům prostituce se pečlivě vyhýbají, neboť netouží navždy zapadnout do soukolí organizovaného zločinu. Jedna taková vysokoškolačka ovládající několik řečí a jen občas navštěvující luxusní hotel reportérovi řekla: “Každá láska, každý partnerský vztah nebo sex něco stojí. Mnohdy dokonce více, než žádáme my. Jediný rozdíl je v tom, že my účtujeme nezastřeně v hotovosti. Ale kde je hranice mezi pohlavním stykem s alkoholičkou, která jde za panáka a dámou z vysokých kruhů, která se tváří jako stabilní a vzorná přítelkyně, za což bývá odměňována kožichy a briliantovými náhrdelníky? Když je žena chudobná a ukradne něco v obchodě, je to obyčejná zlodějka. Když tam ale něco ukradne bohatá dáma z vyšších kruhů, je to chudinka nemocná kleptomanka. Tak je to i s prostitucí: bohaté dámy, které přijímají nákladné dárky nejsou nikdy prostitutky”.
4. Dívka prožila sexuální trauma. Nejnápadnějším faktorem, který odlišuje prodavačky sexu od ostatních žen je rodinné prostředí, ve kterém ženy prožily své dětství. Ženy lehkých mravů totiž mnohem častěji pocházejí z neúplných nebo rozháraných rodin. Soužití rodičů hodnotí jako méně šťastné, kdy se rodiče mezi sebou neustále hádali, matky byly častěji panovačné a tvrdé, u otců se častěji vyskytoval alkoholismus. Údaje výzkumných prací jasně ukázaly, že určujícím faktorem prostitučního chování žen jsou rodinné faktory: bylo dokázáno, že ze všech různých příčin jsou nejzávažnější právě rozvrácené, neuspořádané rodinné poměry. Zatímco chlapci se z takových rodin dávají na kriminalitu, dívky inklinují k prostituci.
    Za neuspořádanými rodinnými poměry se často skrývá ale ještě cosi daleko horšího a závažnějšího- otřesné sexuální zážitky v dětství, nebo raném dívčím věku, nějaké to zásadní trauma jako je incest, pohlavní zneužití nebo znásilnění. Podle zahraničních výzkumů až 70 procent prostitutek i prostitutů zažili v dětství pohlavní zneužití: obvykle se takové věci dějí právě v rozvrácených rodinách alkoholiků, či v krajně neuspořádaných rodinných poměrech, kdy matka často střídá partnery. Pokud z dětství vyvázne dívka v pořádku, tak ani později nemá vyhráno. I později na ni číhají kdejaká nebezpečí- například když otěhotní a partner ji opustí nebo je znásilněna. Hezky plasticky to popsal Albert Moravia v románu Horalka. Nevinná dívka byla znásilněna několika muži najednou a po tomto drastickém zážitku se v ní cosi zlomilo a ona šla spát s každým, kdo ji o to požádal. Trvalo hezky dlouho, než se vzpamatovala.
    Traumatickým zážitkem se totiž u dívek naruší tzv. integrita osobnosti. Dívka získá zkušenost, že kdokoli může zrušit její nejhlubší intimitu a vzít si její tělo, kdy se mu zamane. Neblahý sexuální zážitek u ní způsobí tzv. deprivační syndrom- to znamená, že se jí zhroutí celý dosavadní svět, kterému až dosud věřila. Je to ztráta hodnot a ideálů, přestane si vážit svého vlastního těla, protože má dojem, že její tělo ji nepatří. Že si s ním může každý dělat co chce- je to prostě jakási neútěšná bezbřehost.
5. Heroinová prostituce je nejproblémovější, nejnebezpečnější a nejubožejší. Provozují ji mladé, nezkušené dívky, které zapadnou do špatné party a posléze propadnou drogám. Toxikomankám už pak bývá všechno jedno. Jsou sexuálně naprosto nezodpovědné, prostituce pro mnohé z nich představuje jedinou možnost, jak získat dostatečné množství peněz na nákup drog. Splývání narkomanie a prostituce vede ke zvyšování rizika přenosu pohlavních nemocí a AIDS i souběžné kriminální činnosti, při níž mohou být tyto dívky pachatelkami, ale častěji oběťmi. Díky překupníkům drog a jejich tučným ziskům existuje tisíce ztracených lidských životů a osudů. Také kuplířům a pasákům velmi vyhovuje, když záměrně naučí své oběti závislosti na drogách - na drogy je naučí úmyslně, aby se z nich staly poslušné, povolné a lehce ovladatelné loutky. Proto heroinová prostituce často souvisí s organizovanou prostitucí a tedy i s organizovaným zločinem. A kdo za to zase může? No přece vládnoucí svině, které svou nečinností v zákonodárství toto vše podporují.
6. Dívka byla přinucena k prostituci kuplíři a pasáky.Tyhle prasárny se dějí hlavně na severu Čech, kam jezdí za placeným sexem Němci. Kuplíři a pasáci si mezi sebou prodávají dívky jako zboží a policisté často “nic nevidí”. Spisovatelka Alexandra Berková o tom napsala: “Hlasuji pro to, aby se už konečně přestalo říkat, že prostituce je věcí žen: prostituce je asi tolik ženskou záležitostí, jako jsou jatka věcí zvířat. Prostituce je obchod mužů- obchod muži provozovaný a muži konzumovaný. Ženy jsou zde pouhým předmětem směny. Stálo by za studii, jakou roli v životě budoucí prostitutky sehrál otec, bratr, manžel, milenec; kolik z vydělaných peněz ji zůstane; za další studii stojí i způsob, jímž se prostitutka ´krotí´, aby byla ´poslušná´: snad aspoň ochránce zvířat by mohlo zajímat, že prostitutky se krotí podobně jako zvíře pro cirkus: má to co dělat s týráním a bitím, se ´zlomením osobnosti´, se ztrátou sebedůvěry a zlomení vzdoru. Hlasitý morální kvikot odsuzující prostitutky, je účinný asi jako tažení proti hercům pornofilmů. A zákazník se baví…”

Nevychovaní sexturisti

Prostituce je dnes (v době globalizace) jedna z nejbrutálnějších mezinárodně organizovaných zločineckých aktivit. Kdo má zájem, může si najít na internetu film nazvaný Human trafficking. Je k nalezení i na YouTube. Tento film byl natočený podle skutečných svědectví. Jeden z příběhů je i o svobodné matce z Prahy...Upozorňuji, že film je velmi drsný i pro hodně otrlé povahy, přitom je to prostý popis současné reality. Na YouTube lze nalézt i mnoho dalších materiálů na toto téma. Stačí tam do vyhledávače zadat termín sex slaves (sexuální otroci).

     Někteří muži z vyspělých zemí, přes veškerou zločinnost, která je s prostitucí vždy spojena, i tak rádi cestují za sexem do těch méně vyspělých zemí, aby si tam užili to, co by si ve své zemi nikdy nedovolili. Tito sexturisté, z nichž mnozí jsou různí úchylové, homosexuálové či pedofilové nemají zájem na tom, aby se jejich úchylka doma odhalila. Proto cestují až kamsi do Bangkoku, aby si tam bez rizika mohli dopřát styk třeba s desetiletou holčičkou nebo chlapečkem.
    Sexuální turismus jde až tak daleko, že některé cestovní kanceláře se specializují jen na dětskou prostituci v rozvojových zemích. “Turisté” tohoto druhu jsou dobře známi v Asii, Africe, ale též na Filipínách a jinde. V Thajsku, ráji prostituce se nabízí bohatá nabídka sexuálních radovánek i pro ženy, ale ze strany žen opět není o tyto “služby” zájem.
    Evropští sexturisté nemusí jezdit až do Bangkoku. Jestliže prostitutky putují za penězi z východu na západ, pak jejich klienti se pohybují ze západu na východ. Vidina levného sexu láká muže z bohatých západních států do chudých východoevropských postkomunistických zemí. Novou sexmetropolí se stala Praha, Budapešť i Litva. K nám do Prahy létají levnými airbusy za levnými českými holkami hlavně angličtí hejskové. A mainstreamová media, řízená a kontrolovaná z jediného centra, si to ještě náramně pochvalují- jak prý je to skvělé, že díky tomu turistický ruch jen kvete. Pak sem ještě rádi zaskočí homosexuálové z Německa, protože to mají blízko. Čekají je zde mladí hoši s dokonalými nablýskanými postavami a moderním zástřihem vlasů. I němečtí pedofilové si přijdou u nás na své- i když se to snaží oficiální tisk co nejvíce popřít.
    Nevychovanost mužů lehkých mravů způsobuje v celém světě mnoho zla. Díky nim jsou v rozvojových zemích statisíce dívek i dětí obojího pohlaví brutálně zotročovány. V sexuálním zotročování stále dalších a dalších dívek a dětí sehrála velkou roli šířící se infekce AIDS. Cestující muži si jsou vědomi nebezpečí nákazy, a tak požadují čím dál mladší dívky, o nichž se předpokládá, že touto chorobou postiženy nejsou. To vede ke stále čilejšímu mezinárodnímu obchodu s dívkami. Například čím dál víc barmských děvčat bývá zavlečeno do Thajska a nepálských do Indie. Indická hraniční policie odhaduje průměrné stáří zavlečených nepálských děvčat na třináct let, ale nijak zvlášť se nesnaží nezákonný obchod s lidmi znemožnit.
     Lehkovážní muži jsou velmi nebezpeční i pro své blízké, neboť cestují po světě a roznášejí pohlavní nemoci i AIDS z exotických oblastí do svých vlastí. Jen v Německu se počet mužů, kteří jezdí do Thajska především kvůli vidině tamních nevěstinců, odhaduje na sto tisíc. Ve společnosti, kde jsou peníze svaté, vůbec nezáleží na tom, jestli se prostituce provozuje divoce nebo v noblesních nevěstincích. Pokud si prachatý zákazník přeje sex “bez”, prostitutka zapomene na všechny zásady bezpečného sexu a poskytne mu vše, co si žádá.
     Otroctví a obchod se ženami v rozvojovém světě jen kvete. Ale i dívky ze západních zemí kolikrát velmi špatně dopadnou. Jsou lákány do světa za velkým výdělkem- pak je ale překupníci uspí a převezou do rozvojových zemí. Tam je jejich osud zpravidla zpečetěn. Stanou se z nich otrokyně kdesi v horách nebo pouštích. Když zestárnou, jejich osud bývá tragický- nezřídka jsou prostě zavražděny.

     Ve 3.tisíciletí je ostudné, že dodnes miliony lidí, zvláště žen a dětí jsou na mnoha místech světa nesvobodnými otroky. Je jasné, že světová pozornost by se měla více zaměřit na obchod se ženskými lidmi, který je běžný v řadě zemí, například v Brazílii, Barmě, Thajsku, Indii, Pákistánu i Nepálu. Některé z těchto zemí mají velkolepé zákony proti otroctví a nucené ženské i dětské prostituci- ale pro jejich uplatnění v praxi nedělají nic. Policisté bývají až příliš často svázáni s místní oligarchií a sami využívají služeb nevěstinců s uvězněnými otrokyněmi.
     Odhaduje se, že jen v Brazílii jsou statisíce otroků, nejvíc pak v rozlehlém amazonském regionu.V Súdánu ozbrojení loupeživí arabští nájezdníci ze severu země stejně jak ve středověku přepadávají černošské vesnice na jihu, z nichž sebou odvážejí jako součást kořisti ženy a děti. Ty pak prodávají na trhu jako dobytek. Z dívek se stávají sexuální otrokyně, starší ženy otročí v domě a děti pečují o domácí zvířata. Rovněž u beduínů se ženy zásadně kupují. I tam jsou ženy mnohde prodávány jako na starověké tržnici podobným způsobem jako dobytek. Zákazník si prohlíží jejich zuby, ohmatává tělo, zda je dost vyvinuté na práci a rození dětí, vyptává se na užitečné vlastnosti a dovednosti. V Mauretánii jsou koupené ženy vedeny oficiálně jako manželky, ale ve skutečnosti jsou to rovněž otrokyně se vším, co k tomu patří. Děti jež porodí jsou také považovány za otroky. Neposlušnost či pokusy o útěk se brutálně trestají.
    Systematické otroctví- včetně skutečného prodávání a kupování lidí- se tedy vyskytuje všude tam, kde se ho vlády důsledně nesnaží vymýtit. Ani Mauretánská vláda nemá zájem otroctví odstranit, jenom čeří vodu. A vládnoucí oligarchie vyspělých zemí mají jen málo snahy důrazně proti otroctví zakročit. Vždyť paraziti, kteří si z levné nucené práce blahobytně žijí, mají k mocným tohoto světa mnohem blíž, než jejich ujařmené oběti.
    Poslední dobou si nevychovaní sexturisti vynalezli další novou zábavu. Zapojili do svých nechutných aktivit i internet. Módním se stalo prostituční porno. Naleznete ho kdekoliv na internetu. Obvykle dva pánové středního věku si zakoupí pokud možno co nejmladší prostitutku, aby si s ní mohli natočit sex “na památku”. Z jakého důvodu to své chlíváctví pak hodí i na internet mi není známo. Jak se liší prostituční porno od normálního? Poznáte ho snadno. V tom prostitučním jde výhradně o rozkoš muže, na ženské slasti, či jakýchkoliv jejich pocitech, vůbec nezáleží. Pánové si za peníze předem s dívkou domluví sexuální praktiky, a pak jeden z nich ty prasárny natáčí na video, zatímco druhý realizuje.
    Poprvé v životě jsem tak zhlédla sexuální praktiku zvanou “hluboké hrdlo” a bylo mi z toho na blití. Snímek začal tím, že přišla asi tak sedmnáctiletá prsatá blondýnka, která podle domluveného scénáře se začala pomalu svlékat, aby předvedla své kvalitní nabízené zboží. Poté si lehla naznak a chlap jí ohmatal přirození, jakoby se chtěl přesvědčit, že ji má, že je to skutečně nefalšovaná ženská. Pak ho ale již její přirození přestalo definitivně zajímat. Celou tu dobu se věnoval jiným věcem. Souložil dívku mezi velké prsy, přičemž špička penisu při přirážení končila v jejích ústech. Posléze ho to přestalo bavit, a tak rovnou přešel na soulož do úst. Ta soulož byla nekonečná, takže dívka po nějaké době již vysílala prosebné pohledy směrem ke kameramanovi, zda by to už nestačilo, zda by už s tím ten jeho kolega nemohl přestat. Tak změnili pozici, ona si zase lehla naznak na postel, přičemž hlava jí visela dolů z postele. Otevřela chřtán- a ten chlap ji šoustal až po koule náruživě hluboko do hlavy. Právě tohle mě nejvíc šokovalo- že soulož do hlavy se stala v prostitučním pornu oblíbenější než soulož do pohlaví. Ten hnusák se konečně udělal, nastříkal jí semeno do úst. Celý snímek končil tím, jak se dívka sprchuje a šťastně se usmívá, že již má konečně vše za sebou- vydělala si na drogy a může jít. Takže sedmnáctiletá kráska- a nestála tomu starému hnusounovi již ani za to, aby ji souložil do pochvy. Anebo dlouhou dobu koloval po internetu prostituční pornosnímek, kde dívka po celou dobu, kdy s ní cizinec prováděl různé sexuální praktiky vykřikovala do éteru: Já se z toho pobliju, já se z toho poseru. Muži jsou jediní samci světa, kteří zvrhle souloží samice do hlavy místo do pohlaví. A došlo to až tak daleko, že je to pro mnohé z nich víc vzrušivější než soulož do vagíny. Dokonce je víc vzrušuje i to, když samice jejich semeno spolyká, místo aby jí ho vystříkali tam kam správně patří, tedy do vagíny. Příroda u člověka dostala těžce na frak a jeho „kultura“ je těžce nekulturní. Kdyby se na tohle díval nějaký mimozemšťan z vesmíru, patrně by došel k závěru, že se lidé zbláznili.
    Někdo by mohl namítnout, že to především ženské jsou zkažené, když jsou za peníze ochotné natočit jakoukoliv prasárnu. Ale já k tomu říkám: Ne, ryba smrdí vždycky od hlavy! I tohle je vina politiků. A bude hůř. Náboženství ztratilo v Evropě svou moc nad lidmi a zvítězila zvrhlost řízená rafinovaně seshora globální „elitou“ (Ze všech vašich žen naděláme kurvy). V pohanském Řecku byly ženy rozděleny na počestné a prostitutky, kde ty počestné musely být pod trestem smrti věrné, zatímco muži měli k dispozici mraky prostitutek. To už ale dávno neplatí. Když rozdělím dnešní ženy na zištné a nezištné, tak ty zištné přibývají geometrickou řadou ( vždyť již malé školačky se učí na sexu vydělávat- viz. aféra s Opočenským či katarským princem). Je to tím, že padly všechny zábrany, které ještě v nedávné minulosti držely všeobecnou morálku na uzdě: patriarchální právo (čili ze zákona poslušné ženy v područí svých mužů) a náboženství. Západní ženy jsou nyní svobodné- ale prodejné ženy mají náhle vrch nad těmi obětavými a nezištnými. Jsou proti nim ve výhodě, jelikož si v sexu užívají a ještě na něm vydělávají. Navíc nezištné ženy muže nudí, protože recipročně od nich vyžadují věrnost, lásku a citečky. Kdežto s těmi zištnými si jen prostě sprostě zamrdají a nazdar bazar. Nezištné ženy si čím dál víc uvědomují, že jejich nezištnost nikam nevede. Tak se holt musí přizpůsobit době – budou se muset naučit zištnosti také. Takže zatímco ještě nedávno rodina v Evropě fungovala, dnes už  moc nefunguje. Mladé muže už do manželství také nic netáhne. Kvůli sexu se již ženit nemusí, neboť si ho mohou kdykoliv koupit. A do toho ještě vpadla evolucionistická teorie (což je v podstatě zase jiná podoba sociálního darwinismu), vymyšlená jako na objednávku obchodníků se sexem. Muži dostali na své promiskuitní jednání vědeckou omluvenku- a tak návštěvy zištných žen se staly masovou zábavou a jakýmsi adrenalinovým sportem pro mnoho mužů, kdežto dělat někomu v manželství hloupého živitele, o to nestojí.To už nikdo nespočítá, kolik miliard eur tahle vypečená evoluční teorie obchodníkům se sexem vynesla. A katolická církev? Ta je slepá a hluchá. Nic nevidí, nic neslyší, totální rozpad západní morálky nepozoruje. Žije si dál ve svých středověkých dogmatech. Svou vládu v západních zemích ztratila a západní země vymírají, protože používají nadměrně kondom. Zato Afričanům kondom církev zakazuje- ti zas bez něj vymřou pro změnu na AIDS. Oni ti černoprdelníci totiž žijí duševně pořád kdesi v hluboké minulosti. Nejzřetelněji je to vidět právě u těch kondomů. Kterýsi význačný biskup nedávno v novinách prohlásil, že se ke kondomům staví proto tak záporně, protože sex se má provádět přirozeně, hlavně kvůli početí a nikoliv jen kvůli pouhé zábavě a slasti. Ale přitom ti samí biskupové neřeknou v západních zemích jedinou protestní větu proti bordelům- místům, kde se kondomy používají ve velkém. Naopak biskup Malý se vyslovil pro legalizaci prostituce. Že by mohli být muži jednoduše trestní za shánění placeného sexu na veřejnosti ho zřejmě nikdy ani ve snu nenapadlo.V katolickém Polsku, rodišti papeže Pavla II. je dnes rovněž hustá síť bordelů- ale ani polská církev proti nim neprotestuje. Vůbec jí to nevadí. A proč? Protože se dodnes bláhově domnívá, že bordely ochraňují svátost manželskou, že ochraňují počestné ženy od nevěry. Dodnes si nějak nevšimli, že už to dávno neplatí, že naopak v současné době existence bordelů rozvrací partnerské vztahy a lidi se atomizují. Jak zastarale a směšně dnes už zní výrok slavného britského filozofa Bertranda Russela (1872-1970), který ještě ve 20. století tvrdil: “Pokud se ctnost počestných žen pokládá za věc velmi důležitou, musí instituci manželství doplňovat jiná instituce, kterou je vlastně možno pokládat za její součást- myslím prostituci. Každému je jasné, že prostitutky jsou vlastně ochránkyněmi posvátnosti domova a nevinnosti našich žen a dcer”. Jak v dnešní době komické! Ženy už dávno nejsou poslušné chudinky, neprodyšně uzavřené ve svých domácnostech. Jsou svobodné, emancipované a spí si s kým chtějí. Kdesi hluboko v podvědomí však v mužích stále vězí tahle filozofova zastaralá náboženská poučka. Pořád sní o starých idylických časech, kdy bylo tak příjemné, že doma seděla bohabojná poslušná, ušlápnutá hodná, věrná, ctnostná a počestná ženuška, která pokorně čekala na svého mužíčka, až se vyřádí v bordelu a vrátí se domů.

     Doba se tedy změnila, ženy dostaly svobodu a vymanily se i z náboženských okov. Pokud chce mít manžel věrnou ženu, sám musí být věrný. Každý normální muž touží po tom, aby mu jeho žena byla věrná, dcera aby byla co nejslušnější, matka byla vzorná hospodyně- ale sám by chtěl mít nadále středověkou výsadu chodit si do bordelu. Tam ať ho obslouží jiné ženy, z jiných rodin, patřící jiným mužům, ale proboha nikdy ne z jeho vlastní rodiny. Takový bodrý manžel, co si zaskotačí s prostitutkou a pak přijde domů a nakazí AIDSem manželku, která se skutečně na jiného ani nepodívá, takový manžel už dnes opravdu, ale opravdu není v módě. Proto se ptám, proč i ve třetím tisíciletí nejen naše církev, ale i poslanci a kromě Švédska i všechny evropské církve a poslanci, trpí veřejné otrokářské instituce, kde se dodnes veřejně prodávají ženy jako dobytek na trhu? Tohle že jsou civilizované státy? Fuj!


Zdravá společnost je švédské řešení prostituce
V současnosti se můžeme “pyšnit” hustou sítí bordelů, velkým množstvím privátů i přebujelou pouliční prostitucí řízenou pasáky. Jedno je dnes již jisté: tento jev nemá se svobodou a demokracií nic společného. Je to zastaralý přežitek z minulosti, který by se už neměl v civilizovaných zemích 21.století vyskytovat. Že tenkrát těsně po „revoluci“ MUDr. Březina vše předvídal naprosto správně, potvrzuje současná situace: počet znásilnění neklesl, manželství se rozpadají ve velkém, počet osamělých lidí, kterým schází pevný partnerský vztah stále roste- z jakého důvodu tedy bordely existují? Inu přece proto, aby si bordeloví mafiáni za asistence podivně nečinných poslanců co nejvíce namastili kapsy.
    Lidé jsou existencí organizované prostituce otráveni a chtějí na politicích, aby tyto nechutnosti řešili.Ti však pro to nic nedělají a prostřednictvím lžimédií nám stále jen tvrdí, že je prý prostituce neřešitelná, protože je nevymýtitelná. Existence bordelů však v civilizovaných zemích nemá už žádné opodstatnění. Potěšila mě reakce občanů, když v jedné anketě na rádiu Regina, z nich jednoznačně 60 procent žádalo, aby veřejná prostituce byla zakázaná. Jak je vidět, od dob vlády Grosse, se veřejné mínění u nás rapidně změnilo. Občané už nežádají zdanění prostitutek, většina obyvatel žádá po poslancích ZÁKAZ PROSTITUCE. Už bylo dost té bordelománie!!!

Pokud naši poslanci opravdu touží po zavedení pořádku a skutečně chtějí zlikvidovat prostituci, tak zde je přesný návod jak na to:

1. Zrušit a zakázat všechny bordely jako vysoce nemorální, mafiánská doupata, plná drog, násilí a organizovaného zločinu. Porušování zákazu trestat nejlépe zabavením majetku, popřípadě i vězením. Do hodinových hotelů ať si chodí kdo chce- ale placený sex ať si každý hledá sám, potají, pokoutně a soukromě, individuálně a na vlastní nebezpečí. Poslanci nejsou oprávněni podporovat u občanů promiskuitní a prostituční chování. A už vůbec ne jim dělat kuplíře a pasáky a organizovat a zprostředkovávat jim placený sex. Úkolem státu (tedy poslanců) je naopak všemi způsoby podporovat pevné partnerské vztahy a rodinu.
2. Organizovanou prostituci zkriminalizovat, individuální tolerovat. Čili udělat přesně pravý opak toho, co navrhoval mafián Gross a spol. Ale jen ten druh individuální prostituce, která není nikomu na obtíž, a kterou si domluví muž se ženou bez jakýchkoliv dalších prostředníků ve svém hlubokém soukromí mezi čtyřma očima. Poslanci by totiž měli tak jako ve Švédsku odsouhlasit zákon, který by stanovil, že nákup sexu na veřejných prostranstvích budí veřejné pohoršení, tudíž je takové chování trestné (stejně jako je trestný třeba exhibicionismus, kde si také nikdo nesmí kdekoliv beztrestně rozepínat kabát a odhalovat se). Na základě tohoto zákona by se mohli tvrdě  stíhat  sexuální turisti (zpravidla Němci), kteří by dostávali vysoké pokuty za to, že staví auta tam, kde nemají. Pokud by zákazník (zpravidla Němec) neměl na tučnou pokutu, tak zabavit mu auto, dokud nepošle pokutu z vlasti. Ženy by byly tak jako ve Švédsku za prostituci beztrestné, ovšem nesměly by si otevřít “provozovnu”, to už by trestné byly.Takže i prostitutky by byly tímto nahrané.
3. Umožnit současným bordelům, aby se přeorientovaly na hodinové hotely. Pokud chtějí být někteří muži nezodpovědně promiskuitní, ať si tak činí. Ale na ulici, ani v barech by placený sex veřejně vyhledávat nesměli. Za to už by byli trestní. Tím by se prostituce stejně jako ve Švédsku zásadním způsobem omezila, neboť ti pánové by nikdy neměli jistotu, zda zrovna nenarazili na ulici či v baru na policejní provokatérku.
4. V těchto hodinových hotelích zavést povinné registrační pokladny a pravidelně kontrolovat, zda jsou vydávány doklady o placení za pokoj: právě na tomto způsobu by stát nejvíc vydělal.
5. Zveřejňování jakékoliv reklamy a inzerce na veřejně placený sex by byl trestný čin. A to trestný nejen v tištěných médiích, ale i všude na internetu. Jedině tímto způsobem by se organizovaná prostituce, spojená vždy s organizovaným zločinem radikálně zlikvidovala. Komu se to zdá příliš přísné, pak vězte, že jakmile podáte obchodníkům se sexem jen prstíček, hned vám sežerou celou ruku. Také muži by se rázem přestali v diskusích na internetu veřejně chvástat, jak si užívají s prostitutkami, když by věděli, že je jejich jednání nepřípustné. Tím by přestali definitivně deptat a otravovat svými řečmi normální ženy. Společnost by byla konečně zbavena komerčního prostitučního jedu, který otravuje duši a rozkládá vztahy všech lidí. Ovzduší by se výrazně ozdravilo a pročistilo. Mezi pohlaví by se opět vrátila zpět úcta a láska.
6. Propagaci prostituce stíhat nejen v tiskovinách, ale i na internetu podle paragrafu- ohrožování mravní výchovy mládeže.
7. Tvrdě trestat kuplíře, pasáky a obchodníky se ženami
, kteří celý ten sexbyznys organizují a tyjí z něho. A také pro jistotu každého půlroku měnit policisty. To znamená za půl roku převelet policisty (zpravidla svobodné a bezúhonné) z jednoho kraje do jiného kraje a dobře je zaplatit z vybraných pokut, aby nepodléhali korupci ze strany pasáků a kuplířů.
8. Zavést povinnou rodinnou výchovu v ranném věku, jejímž hlavním cílem by bylo dětem natrvalo vtisknout do hlav, že největším štěstím na světě nejsou peníze ani metalízový bourák, ale pevný vztah dvou lidí v harmonickém manželství, kde panuje láska, cit a zodpovědnost. Vysvětlit dětem, že láska a sexualita je to nejhezčí, co mohou muž a žena spolu mít, že komerční sex bez lásky je k ničemu. Ovšem velmi důležité je OBĚ POHLAVÍ učit věrnosti a zodpovědnosti, nejen to jedno. Společnost, která chlapce vychovává ke konzumní promiskuitě a dívky k velké vypočítavosti je zdegenerovaná! Zejména výchova chlapců by se měla zaměřit k tomu, aby se naučili již hluboko v dětství nahlížet na sex z citového hlediska a nebrali ho jako pouhou fyzickou potřebu.
    Tak tohle je nejlepší způsob řešení prostituce, který ochraňuje většinovou společnost před všeobecným rozkladem vztahů. Místo švédského řešení zde ale máme po mnoha letech od převratu ovšem již dobudován dokonale zorganizovaný sexbyznys.Ani papaláši z EU by neměli zkoumat jen správná zakřivení banánů, či jak správně zdanit plínky a jiné podružnosti, ale měli by se věnovat radši zásadnějším a podstatnějším věcem. Vždyť krutý obchod se ženami kvete v celé Evropě jen díky jejich špatným zákonům. Právě díky nim jsou mafiánské bordely povoleny a tolerovány po celé Evropě. Pokud si evropští vládci chtějí až do skonání světa pěstovat svou zhovadilou vymoženost- ať se pak ale nediví tomu, že rodiny se rozpadají a děti se nerodí. A jen stále doufám, že mají ještě kousek cti v těle a že zničení tradiční rodiny není ve skutečnosti jejich pravým záměrem.

 

Pár názorů z internetu

Namátkou jsem posbírala pár názorů z diskusí na internetu a tak je zde pro zajímavost na závěr zveřejňuji.

- Žádnou ženu nemůžete smluvně zavázat jít na potrat, když s vámi nechtěně otěhotní. Ani kurvu ne. A že děti mají přednost a nemohou být předmětem obchodu, to se pánům z K213 snažím vysvětlit od samého začátku. Když jdu do takové prasárny a klesnu na úroveň té kurvy a chrápu s ní, tak musím i s takovým rizikem počítat. Jinak nejsem jen úchyl, ale navíc i blbec. Hezký den.

- To si myslíte, že ti politici co si sex kupují jsou skvělí, zatímco ty ženy z eskortu co sex prodávají jsou špatné? Je příznačné, že muži, kteří sami provádějí ty nejhorší prasárny si jako prase nepřipadají. Oni prostě vše svalí na tu kurvu, kdežto oni jsou čistí jako lilie.

- Víte není to tak dávno co bych souhlasil s Vladimírem a jeho poznámkou na konci článku. Také jsem považoval prostituci za něco naprosto přirozeného a respektoval právo ženy vybrat si svůj osud. Svým způsobem to právo respektuji stále, ale po zvážení jiných názorů a na základě vlastních zkušeností jsem názory poněkud změnil. Ty ženy (až na výjimky) opravdu nejednají svobodně, byť to tak vypadá a dokonce i ony samy si to myslí. Zcela nesvobodně jsou ve skutečnosti do této pozice vmanipulovány. Jsou svedeny pasáky či kamarádkami, mediální bagatelizací a propagací prostituce, jsou svedeny touhou po výdělku a všudypřítomnou reklamou na to či ono. JE SVÁDĚNÍ K ŠPATNOSTEM OK ?? BUDEME JEN PŘIHLÍŽET A DO NEKONEČNA OMÍLAT FRÁZE O SVOBODNÉ VOLBĚ ? NEBUDEME CHRÁNIT TEDY TY NEZKUŠENÉ PŘED SVŮDCI ?? Prostituce je cestou k rychlému zisku a splnění materiálních snů. Vím dobře co žena očekává a čím pak prochází a mohl bych o tom psát romány ale myslím, že to je zbytečné. Každý si musí ke svému poznání dojít sám. Naprosto chápu muže, kteří svou touhu po dostupné krásné ženě promítají do názoru. "Ještě aby tak někdo tu prostituci omezil a já nemohl ... ". Pokud k něčemu inklinujeme tak si to vždy nějak zdůvodníme. To o čem jsem mluvil v článku je účelové zneužití ženy. SVEDENÍ ženy. Kdo je sveden za hranice své důstojnosti už většinou nenajde cestu zpět. Stává se otrokem akceptujícím pravidla hry svůdců. Navenek se takový člověk snaží působit sebevědomě a stává se modelem pro ostatní dosud nesvedené. Myslím, že nemá smysl zakazovat prostituci či být represivní vůči prostitutkám a jejich klientům, byť ti svou poptávkou vytváří nabídku. Co by však mělo být velmi přísně postihováno je obchod s člověkem a zejména jeho propagace. Revizi např. holokaustu vnímáme jako nejhorší provinění a všudypřítomné porno, inzeráty do bordelů apod. nám přijdou normální. Něco tu smrdí. Chcete aby Vaše dcera byla prostitutkou? Proč to přejete těm ostatním? Proč mluvíte o jejich svobodné volbě když víte, že většina se na tuto cestu nechala zmanipulovat? Ještě jednou opakuji .. NECHCI SOUDIT PROSTITUTKY .. Myslím ale že všichni pasáci včetně těch co propagují prostituci by měli být .... (doplňte si sami)

- Jinak věřte tomu, že manipulace s lidskou myslí probíhají ze všeho mainstreamu, tištěnými novinami počínaje, přes televizi a Novinkami konče. Již dávno jsem odhalil všechny jejich rafinované metody, jak ovlivňovat stádo. Oni mají pečlivě vybrané figurky, které smějí mít články v JEJICH médiích. Ostatní lidi psát své názory do SVÝCH novin nepřipustí. Reklamou na nějakou věc je třeba i to, že nějaká známá héérečka vyjádří svůj názor, že je lepší, když chlapi chodí do bordelu, než když si něco začnou s kolegyní v práci. Ale jinou ženskou, která by po pravdě řekla, že existence bordelů rozbíjí vztahy a atomizuje společnost- tak tu tam prostě do SVÝCH novin nepřipustí. Když podobné názory čte nic netušící mladý člověk ze všech stran, tak je nakonec přijme za své. Myslí si, že je to pravda. Takže tímto způsobem oni ze všech stran zpracovávají lidskou mysl- aby široké vrstvy myslely a jednaly tak, jak oni si to přejí. Prostě Goebbels proti nim úplná hadra. Ale je pravda, že v případě radaru se jim to nedaří a nedaří. Lid tvrdošíjně přes veškeré vymývání mozku trvá na tom, že tu radar nechce. Takže na spiknutí věřte v každém případě, existuje všemi směry a to tak že velmi. Co se týče těch „vědců“ tak kvákají na Novinkách imrvére čím dál větší nesmysly. Oni se snad již úplně zbláznili. Anebo zkouší, co čtenáři vydrží.

- Tak s tou prostitucí je to přesně tak jak jsem říkal- že hledají co nejúčinnější metody reklamy, jak tam dostat i ty nejzásadovější muže. Nejprve se jako udělá taková kritika, ale přitom tak divná, že je ta ženská tam vlastně zve. A potom stačí mezi diskutéry zamíchat pár placených diskutérů, kteří si nemohou bordely vynachválit. Nakonec celá diskuze vyznívá tak, že vlastně tam běžně chodí všichni chlapi a jen vyslovení exoti to ještě nezkusili. Proti téhle rafinované reklamě je reklama na barbíny velmi přímočará a jednoduchá- koneckonců dětem to takhle stačí. Nesmíte zapomínat, že obchodníci se sexem z této činnosti mají miliardy a to už se vyplatí ukápnout pár milionů do nenápadné, ale o to účinnější reklamy. I na internetu. Takže žádné mladé novinářské jelito, ale vše jsou to promyšlené články včetně diskusí. Není taky náhodou, že zrovna prostituci neustále probírají na Novinkách nebo Super, kdežto slušné weby se tomu nevěnují. Obojí mají pod palcem bývalí bolševici, přímo propojeni s bordelovými mafiány. A i ten podělaný komouš manipulátor Uzel jim věrně slouží již od revoluce.

- Zajímavé je, jak psala, že ti slušní a vzdělaní pánové při své nadrženosti rádi ukazují brutalitu. Vlastně celé je to o tom, že je to skutečně forma moderního otroctví, kdy se nechává žena za peníze dobrovolně šikanovat a všemi směry ponižovat. Za tohle vše jsou zodpovědní vládnoucí mafiáni, kteří nemají zájem na tom, aby sexualita lidí byla zdravě vyvážena na obě strany, ale naopak kvůli zisku potřebují, aby nabídka a poptávka byla co nejvíc deformována v neprospěch mužů. Jen tak mohou z lidí (konkrétně z mužů) bezpracně vytáhnout miliardové zisky.

- Všichni, co podporujete legalizaci a zdanění prostituce: co si od toho slibujete? Čekáte kvalitnější zboží, lepší ceny nebo jak? Asi že bude mít šlapka živnostenský list v šuplíku, všechno bude v okeju a ještě s ním může mávat a zahánět spirochety. Proboha, i ten pasák je holkám užitečnější, než podělaný papír od státu. A nezapomeňte, že legalizace jen posune prostituci k "normálním" povoláním, čemuž rozumějte tak, že vaše dcera snadněji začne a hůř bude končit, vy mudrlanti. Pokud se týče donucování, tak to je jaksi trestné už teď. Legalizace s tím nemá nic co dělat, leda že se čeští, albánští a ukrajinští korbiči polekají paní z finančního úřadu a než aby vedli účetnictví, radši prodají všechny svý bouchačky...

- Co mne na tomhle prekvapuje nejvic je, jaka prasata dovedou byt muzi-ackoli na sva auta a penezenky+dalsi osobni veci umeji byt tak opatrni,nepozreli by neco spinaveho ci zavadneho a casto si udrzuji odstup vuci dalsim lidem,tak pak nevahaji a vymachaji nejintimnejsi cast sveho tela v takove spine jako je prirozeni prostitutky...a mnohym z nich ani nevadi,ze to ta zenska kolikrat nedela z vlastni vule,ci je dokonce ve sve periode nebo tehotna...hnus.A to jsou to kolikrat otcove rodin co maji doma dcery-kdyby se tak neco takoveho stalo jim,co by tatik na to rekl? Kolik takovych ''pocestnych a sporadanych'' otcu od rodin asi navstevuje tajne i netajne bordely vsude po svete, kde proti sve vuli konci casto holky co si jen chtely pomoct z bidy ci vydelat na studia jako pokojske ci servirky,a ted musi soulozit x-krat za den za podminek jenz si normalni clovek nedovede ani predstavit-a zakazniku je zrejme dost kdyz se temto podnikum vede tak dobre a stale pribyvaji.To je tolik chlapu uchylnych ze je muze vzrusovat napul bezvladna zena drzena nekde v temne mistnosti nasilim?-coz se da lehce poznat si myslim.A jak ''kvalitni'' ten sex asi je?a takto uspokojen se tento pan tvorstva pak vraci ke sve rodine?s cistym svedomim,nevzrusen,a klidne pak obcas soulozi s manzelkou,kterou kdyby nekde nacapal s milencem tak ji zabije...hm,pak je velmi tezke si muzu vazit a chovat k nim nejakou uctu.Nemam nic proti tomu,kdyz to zeny delaji protoze je bavi sex a maji rady penize,a je jim celkem jedno jak k nim prijdou,takovych je taky dost a ja je za to rozhodne neodsuzuji,at si kazdy zije jak umi,a pokud teda muzum nevadi ze se o takovou prostitutku v podstate deli s hromadou jinych chlapu,jejich vec,ovsem pokud nevahaji ''vlezt'' na nejakou stokrat znasilnovanou ubozacku,pak si nutne musim polozit otazku v jakem hnusnem svete to zijeme....a je celkem jedno,jestli se tento odporny business legalizuje ci nikoli.Protoze dokud bude poptavka ,bude taky nabidka.Tak co delat s muzi jez nevzrusuji ty normalni zenske co jen uklizi,vari,perou ,rodi deti a chodi do prace?Protoze dokud bude existovat takova spousta muzu libujicich si v prasarnach,dotud bude existovat tento problem.A nejaky streetworker se svou osvetou na nem nezmeni nic-jakkoli je jeho prace cenna.

- Tak Vám znovu vyjasním pojmy: Když jsou si muž a žena věrni, chovají se oba počestně- jsou to počestní lidé. Když je muž počestný, ale jeho manželka se potají kurví někde v bordelu- tak on je počestný muž, ale ona je děvka. Když je žena počestná, ale její manžel se potají kurví někde v bordelu- tak ona je počestná, ale on je děvkař. Čili to není tak, jak se domnívají muži, co chodí za štětkama, že oni jsou počestní, kdežto děvky jsou fuj. Oni svou počestnost také ztrácejí. Jsou taky fuj, protože jsou vůči své ženě nepočestní.

- Vy tvrdíte, že se nikde nesetkáváte v diskusích, že by muži přirovnávali počestné ženy k děvkám. No a vidíte zrovna v této diskusi se vyznamenal Odin a Vy sám jste se mne minule ptal, zda v této činnosti nebrigádničím. Přitom mě by v životě nenapadlo se Vás ptát, zda neděláte náhodou pasáka. Na rozdíl od Vás se setkávám prakticky ve všech diskusích, že muži mají ve zvyku pořád počestné ženy mlátit děvkama po hlavách a furt je k nim přirovnávat- na Psu, na Novinkách, na Super, ba i na Zvědavci. Na Zvědavci dokonce napsal jeden expert článek, kde Kateřinu Jacques přirovnal k prostitutce a následná diskuse pod článkem mu ve všem přitakávala. Nemám tuto ženskou ráda, ale jednou je to matka od dvou dětí, takže chování pánů bylo vysloveně sprosté a nactiutrhačské.

- Já jsem Jirko tvrdila tohle: kdo se špiní a zahazuje se špinavými kurvami, sám se stává špinavou kurvou. Čili jsem netvrdila, že jsou kurvy panenská stvoření. A taky jsem tvrdila, že muži, kteří se v internetových diskusích furt zaobírají kurvama a rádi obtěžují počestné ženy tím, že je ke kurvám přirovnávají- prozrazují tím na sebe, že oni za těmi kurvami chodí, když jim v těch jejich hlavách furt ty kurvy tak straší. Bavila jsem se s jedním politologem, Čechošvédem a ptala jsem se ho, jak je to v tom Švédsku s tou kriminalizací mužů vlastně je. A on mi říkal, že takové poměry, že by se muži ještě veřejně na internetu tím chlubili, že chodí za kurvama, jsou již dnes ve Švédsku naprosto nemyslitelné. Čili Švédsko je zatím jedinou zemí v prohnilé Evropě, kde organizovanou prostituci spojenou vždy s organizovaným zločinem důsledně zakázali a tím vymýtili.

 

 

 

ZPĚT NA ÚVOD
Jarmila Kubata 2012
kubata1@seznam.cz